Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Przygotowanie do spotkania z prawnikiem rozwodowym – co wziąć ze sobą?

Przygotowanie się do spotkania z prawnikiem rozwodowym może pomóc w efektywnym wykorzystaniu czasu i uzyskaniu potrzebnych informacji. Dlatego też warto wiedzieć więcej na ten temat. 

Jak przygotować się do rozmowy z adwokatem w sprawie rozwodu?

Przygotowanie się do rozmowy z adwokatem w sprawie rozwodu nie jest konieczne, aczkolwiek dobrze jest przed spotkaniem pochylić się, chociaż chwilę na pewnymi kwestami. Dzięki temu konsultacja z adwokatem może okazać się bardziej efektywna.

 • Lista pytań do prawnika

Często chcemy wiele przekazać prawnikowi podczas spotkania, dlatego zdarza się, że zapominamy zadać któregoś z pytań, które wcześniej nas nurtowały. Dobrze jest zatem wypisać sobie na spokojnie w domu listę pytań do adwokata, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi. Dzięki takiej liście pytań mamy pewność, że wszystkie istotne dla nas kwestie zostaną poruszone.

 • Istotne wydarzenia

Przed spotkaniem z prawnikiem w sprawie rozwodowej dobrze jest przypomnieć sobie pewne daty i wydarzenia, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Przykładowo takimi datami może być – data ślubu, data ustanowienia rozdzielności majątkowej, data wyprowadzki z domu.

 • Cele i oczekiwania

Przygotuj się do wyrażenia swoich celów i oczekiwań odnośnie rozwodu. To pomoże prawnikowi zrozumieć, czego szukasz i jak może Ci pomóc. Przykładowo jak miałaby wyglądać kwestia opieki nad dziećmi czy też jeżeli sprawa dotyczy podziału majątku, które składniki majątku komu mają przypaść.

 • Dokumenty

Jeżeli posiadamy jakiekolwiek dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy rozwodowej, dobrze jest wziąć je ze sobą. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydają się one zbędne, dobrze jest, aby adwokat swoim okiem ocenił ich przydatność.

 • Odpowiednia ilość czasu

Porady w sprawach rozwodowych zwykle trwają przynajmniej godzinę. Ważne, aby klient zarezerwował sobie na taką poradę odpowiednią ilość czasu. Poruszane kwestie to kwestie niezwykle delikatne, dlatego też nasza kancelaria nie wywiera presji czasu. Zawsze staramy się w komfortowej atmosferze, poradzić i odpowiedzieć klientowi na kluczowe dla niego pytania, a także znaleźć rozwiązania dostosowane do sytuacji, w jakiej się znalazł.

Potrzebujesz pomocy? – Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jakie dokumenty zabrać za spotkanie z prawnikiem rozwodowym?

Lepiej jest zabrać więcej dokumentów aniżeli mniej. Rolą prawnika jest ocena, które z dokumentów będą istotne dla sprawy, a które nie. W sprawach rozwodowych dobrze jest na spotkanie zabrać takie dokumenty jak:

 • akt małżeństwa
 • akty urodzenia dzieci 
 • pozew rozwodowy (jeżeli już go otrzymaliśmy)
 • dokumenty ze wcześniejszych spraw sądowych (np. jeżeli wcześniej toczyły się sprawy o alimenty, kontakty z dziećmi, ograniczenie lub pozbawianie władzy rodzicielskiej, o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka)
 • akt ustanowienia rozdzielności majątkowej (jeżeli taki był zawierany)

Oczywiście są to przykładowe dokumenty. Każdy rozwód jest inny, zatem to, jakie dokumenty będą przydatne, prawnik określi po zapoznaniu się ze sprawą. W przypadku alimentów na małżonka czy dzieci przydatne będą np. dokumenty takie jak zeznania podatkowe za ubiegły rok, czy faktury kosztowe.

Co robi adwokat w sprawie rozwodowej?

W sprawie rozwodowej nie trzeba posiadać pełnomocnika. Jednak pomoc adwokata albo radcy prawnego często jest nieoceniona. Przede wszystkim znają oni procedury i przepisy prawa, zatem ich obecność daje małżonkowi pewnego rodzaju spokój, że jest osoba, która czuwa nad biegiem sprawy. Co więcej, dzięki obecności adwokata czy radcy prawnego, w szczególności na rozprawie, zmniejsza się stres małżonka.

W sprawie rozwodowej pełnomocnik reprezentuje klienta w sądzie, składa pisma procesowe, w tym wnioski dowodowe, czuwa nad przebiegiem sprawy, w tym reaguje na bieżące problemy i radzi, jak je rozwiązać. Często też zdarza się, że małżonkom w trakcie sprawy rozwodowej uda się wypracować wspólne porozumienie przykładowo w kwestii opieki nad dziećmi. Adwokat nie tylko sporządza pisemne porozumienie, ale także negocjuje jego warunki, co często byłoby niemożliwe między samymi małżonkami.

Czy adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa?

Wiele osób boi się lub też wstydzi powiedzieć o swoich sekretach. Zupełnie niepotrzebnie. Adwokat rozwodowy lub radca prawny od rozwodu będzie przede wszystkim oczekiwał tego, aby powiedzieć mu wszystko, co istotne. Szczere przedstawienie sytuacji pomoże prawnikowi w ocenie naszej sytuacji i rzetelnej poradzie.

Adwokata i radcę prawnego obowiązuje tajemnica zawodowa. Oznacza to, że obowiązani są oni zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Dlatego też wszystko zostaje w przysłowiowych czterech ścianach.

Nasza Kancelaria adwokacka Warszawa Praga świadczy pomoc w sprawach rozwodowych. Każdą sprawę rozpatrujemy i analizujemy indywidualnie, bowiem sytuacja każdej rodziny jest inna. Prowadzimy klienta przez cały proces rozwodowy. Zawsze staramy się przedstawić strategie i rozwiązania, które będą dostosowane do potrzeb klienta.

Kiedy zmiana prawnika rozwodowego jest konieczna?

Zdarza się, że nie jesteśmy zadowoleni ze świadczonych usług prawniczych. Często, szczególnie w sprawach rozwodowych, wybieramy prawnika działając pod wpływem emocji, co nie zawsze działa na naszą korzyść. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z pracy prawnika rozwodowego, rozwiązaniem może być jego zmiana.

Kiedy zmienić prawnika?

Przede wszystkim relacja prawnik – klient powinna być oparta na zaufaniu, dlatego też jeżeli czujemy, że straciliśmy zaufania do naszego pełnomocnika, dobrze jest rozważyć jego zmianę. Jako przyczyny chęci zmiany prawnika wymienia się przede wszystkim:

 • Słaby kontakt lub brak kontaktu z pełnomocnikiem
 • Niewywiązywanie się z ustalonych terminów
 • Brak zaangażowania
 • Obawy dotyczące jakości pracy prawnika
 • niedostateczne doświadczenie:
 • Brak postępów w sprawie

Dobry prawnik rozwodowy powinien szczególnie dbać o dobrą komunikację, bowiem sprawy rozwodowe często są burzliwe. Od prawnika rozwodowego należy zatem wymagać cierpliwości oraz indywidualnego podejścia do sprawy.

Potrzebujesz pomocy? – Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Jak zmienić adwokata?

Zmiana adwokata w trakcie sprawy nie jest trudna. Wystarczy złożyć wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego dotychczasowemu pełnomocnikowi. Możemy to uczynić na piśmie lub ustnie. Zalecana jest jednak forma pisemna. Zmiany adwokata możemy dokonywać w dowolnym czasie. Jeżeli mamy obawy co do pracy obecnego pełnomocnika, to nie ma co zwlekać. Warto skonsultować sprawę z innym prawnikiem.

Wybór prawnika rozwodowego nie jest prosty, jednak powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaki mamy z nim kontakt, czy mu ufamy. Prawnik powinien zawsze dążyć do jak najpełniejszego zabezpieczenia interesów klienta, logicznie patrząc na całość sprawy. Warto, aby prawnik specjalizował się w sprawach rodzinnych, bowiem wówczas wie, jak reagować na konflikty, które często pojawiają między rozwodzącymi się małżonkami.

Czy można zmienić treść pozwu rozwodowego?

Treść pozwu rozwodowego można zmienić do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Zmiana jest możliwa nawet po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Trzeba jednak mieć świadomość, że niekiedy zmiana pozwu będzie wiązała się z dłuższym czasem trwania całego postępowania rozwodowego. Zmiana treści pozwu może polegać na przykład na zmianie stanowiska co do orzekania o winie małżonka, co do wysokości alimentów czy kontaktów z małoletnimi dziećmi. Modyfikacja pozwu powinna zostać złożona do sądu na piśmie.

Czy można cofnąć pozew rozwodowy i ile trwa wycofanie pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód można wycofać. Można to zrobić w zasadzie w każdym momencie. Jednak to czy wskutek cofnięcia pozwu sprawa zostanie zakończona, zależy od etapu, na jakim pozew cofamy. Jeżeli cofniemy pozew do momentu rozpoczęcia się rozprawy, to nie będzie wymagane zezwolenie pozwanego małżonka na takie cofnięcie. Jeżeli jednak zdecydujemy się cofnąć pozew po rozpoczęciu rozprawy rozwodowej, cofnięcie pozwu będzie skuteczne jeżeli drugi małżonek wyrazi na to zgodę.

Rozwód – co trzeba wiedzieć?

Zanim przystąpisz do rozwodu, warto się dobrze przygotować zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. Skorzystanie z pomocy prawnika oraz zrozumienie procesu rozwodowego może znacząco ułatwić ten trudny okres. Jeżeli myślisz na temat rozwodu, warto wiedzieć nieco więcej na ten temat.

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Każdy rozwód jest inny, nie ma zatem jednak właściwej odpowiedzi na pytanie – co wolno, a czego nie wolno robić w trakcie trwania rozwodu. Warto jednak wskazać, że wszelkie kroki należy podejmować rozważnie i przemyślanie, a nie działać pod wpływem chwili czy wzburzenia. Pomoc profesjonalnego prawnika ma tu ogromne znaczenie, ponieważ specjalista jest w stanie spojrzeć na sytuację z zupełnie innej perspektywy, uwzględniając fakty. Często zdarza się, że jeden z małżonków, chcąc szybko zakończyć sprawę, zgadza się na niższe alimenty lub rezygnuje z ustalenia kontaktów z dziećmi, co później prowadzi do powstawania kolejnych konfliktów i nieporozumień.

Należy zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie posiadają dzieci należy pomyśleć o ich właściwym przygotowaniu do rozstania rodziców. Przede wszystkim należy chronić dzieci przed problemami dorosłych. Dla dobra dziecka kluczowe jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i troski, nie angażując go w cały proces rozwodowy i unikając tworzenia negatywnego nastawienia do któregoś z rodziców. Dodatkowo, nieuzasadnione ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców nie powinno mieć miejsca, ponieważ oboje rodzice mają prawo i obowiązek dbać o dobro dziecka oraz utrzymywać z nim kontakt.

Potrzebujesz pomocy? – Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda proces rozwodowy?

Proces rozwodowy w dużym skrócie można ująć w następujących punktach:

 • Decyzja o rozwodzie
 • Złożenie pozwu rozwodowego do sądu
 • Rozprawa rozwodowa – rozprawa może być jedna, ale może być ich również i kilka w zależności od tego, jakie dowody sąd będzie przeprowadzał
 • Orzeczenie sądu

Proces rozwodowy może trwać kilka miesięcy, lecz może ciągnąć się także i kilka lat. Wszystko zależy od tego jak dużo jest między stronami kwestii spornych oraz ile dowodów będzie w sprawie przeprowadzanych. W przypadku gdy w sprawie zachodzi konieczność zwrócenia się do biegłego o wydanie opinii lub też przesłuchanie wielu świadków to należy liczyć się z tym, że proces rozwodowy będzie trwał dłużej.

Czy sąd może nie orzec rozwodu?

Aby orzec rozwód musi nastąpić między małżonkami trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednak są przypadki, w których mimo tego sąd nie orzeknie rozwodu. Przypadki te są stosunkowo rzadkie, a większość spraw rozwodowych kończy się jednak orzeczeniem rozwodu. Warto jednak wiedzieć co to za sytuacje. Sąd nie orzeknie rozwodu:

 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, a jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

O co pytać adwokata w sprawie rozwodu?

Podczas spotkania z adwokatem w sprawie rozwodu istnieje wiele kwestii, które warto poruszyć, aby uzyskać kompleksową wiedzę i zrozumieć, na czym polega i jak wygląda proces rozwodowy. Przede wszystkim pytaj o to co najbardziej Cię martwi, nurtuje. Oto kilka kluczowych pytań, które możesz zadać na spotkaniu z adwokatem czy radcą prawnym w sprawie rozwodu:

 • Jak będzie przebiegał proces rozwodowy w moim przypadku?
 • Jak długo może potrwać ten proces?
 • Jakie są wymagane dokumenty?
 • Jakie są zasady dotyczące podziału majątku?
 • Czy istnieje coś, co mogę zrobić, aby przygotować się do rozwodu?
 • Czy istnieje coś, co mogę zrobić, aby przygotować się do podziału majątku?
 • Na jakie alimenty na dzieci/na siebie mogę liczyć?
 • Jakie są zagrożenia w mojej sytuacji?
 • Jakie są koszty związane z obsługą prawną w sprawie rozwodu?
 • Czy istnieją jakieś kwestie, na które powinno się zwrócić uwagę w długoterminowej perspektywie po rozwodzie?

Przed spotkaniem dobrze jest spisać swoje pytania, aby niczego nie przeoczyć. Wiele pytań z pewnością pojawi się także w trakcie samej rozmowy z adwokatem. Rolą dobrego prawnika rozwodowego jest nie tylko opisanie samych kwestii prawnych, ale w szczególności odniesienie ich do konkretnej sprawy, zaproponowanie konkretnych rozwiązań problemów.  Nasza Kancelaria adwokacka Warszawa Praga pomaga w przejściu przez proces rozwodowy. Rozumiemy specyfikę spraw rozwodowych i staramy się, aby nasze usługi pozostawały na jak najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest dbanie o interes klienta.

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po byłym małżonku?

Po rozstaniu się małżonków, pytania dotyczące podziału majątku czy też tego, kto dziedziczy majątek po byłym małżonku, stają się istotnym zagadnieniem. Często staje się to źródłem niejasności i konieczności zgłębienia przepisów prawnych związanych z dziedziczeniem.

Jak wygląda dziedziczenie po rozwodzie?

Po rozwodzie małżonkowie nie dziedziczą po sobie, biorąc pod uwagę dziedziczenie ustawowe. Wspomnieć należy, że do dziedziczenia z ustawy dochodzi gdy zmarły małżonek nie pozostawił po sobie testamentu. W takim przypadku po śmierci jednego z byłych małżonków drugi nie odziedziczy po nim majątku.

Jednakże były małżonek może dziedziczyć, w przypadku gdy został wskazany w testamencie. Jeżeli istnieje ważny testament, to dziedziczą osoby w nim wskazane (może być to także były małżonek).

Jak wygląda dziedziczenie po małżonku w czasie rozwodu?

Zdarza się, że jeden z małżonków umrze w czasie trwania sprawy rozwodowej. Czy wówczas drugi małżonek po nim dziedziczy?

W takim przypadku każdy ze spadkobierców może wyłączyć małżonka od dziedziczenia po zmarłym małżonku. Muszą jednak zostać spełnione ku temu odpowiednie przesłanki. Po pierwsze, w toczącej się sprawie o rozwód małżonek zażądał orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony (wyłącznej winy lub winy obu stron). Po drugie, żądanie rozwiązania małżeństwa z winy małżonka musi być uzasadnione. Okoliczności te są badane przez sąd.

Co niezwykle istotne, postępowanie w sprawie wyłączenia od dziedziczenia nie jest wszczynane automatycznie. Spadkobiercy muszą podjąć aktywność, gdy nie chcą, aby małżonek dziedziczył, składając do sądu powództwo. Prawo do wyłączenia od dziedziczenia przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie dłużej jednak niż rok od otwarcia spadku.

Sprawdź również: Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Kto dziedziczy po zmarłym po rozwodzie?

Po zmarłym po rozwodzie (w przypadku gdy nie pozostawił on testamentu) będą dziedziczyły jego dzieci. Jeżeli nie pozostawił on dzieci dziedziczyć będą jego rodzice. Jeśli nie pozostawił ani dzieci, ani małżonka, dziedziczyć będą rodzice, a w przypadku gdy oni nie żyją, rodzeństwo lub ich potomkowie. W sprawach dotyczących dziedziczenia ważne są daty śmierci poszczególnych członków rodziny. Sprawy dotyczące dziedziczenia często przysparzają sporo problemów, dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnej, w szczególności, że istnieje wiele terminów określonych prawem, których przekroczenie może wywołać negatywne konsekwencje dla spadkobiorców.

Czy dzieci dziedziczą po rozwodzie?

Rozwód rodziców nie ma wpływu na dziedziczenie majątku przez dzieci. Również i po orzeczeniu rozwodu są one uprawnione z ustawy do dziedziczenia po rodzicu. Dziedziczenie po rozwiedzionych rodzicach nie różni się od dziedziczenia po samotnych rodzicach. Jednak w przypadku orzeczenia rozwodu część spadku im przypadająca będzie większa niż w przypadku gdyby rozwodu nie orzeczono.

Przykład 1 – rozwiedziony małżonek pozostawił dwójkę dzieci, w przypadku jego śmierci spadek przypadnie im w częściach po ½.

Przykład 2 – rozwiedziony małżonek zmarł pozostawiając trójkę dzieci, jedno z dzieci zmarło rok po ojcu, spadek przypadnie dzieciom (również dziecku nieżyjącemu) w częściach po 1/3. W takim przypadku należałoby przeprowadzić również postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dziecku.

Nasz Kancelaria adwokacka Warszawa Praga pomaga w sprawach z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego. Kancelaria specjalizująca się w sprawach spadkowych stanowi nieocenioną pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z dziedziczeniem majątku po bliskich. Zachęcamy do kontaktu z nami!

Rozwód a dobro dziecka

Proces rozstania rodziców wywołuje wiele emocji i niepewności u najmłodszych członków rodziny. Rodzice stają przed trudnym zadaniem wytłumaczenia dzieciom nowej sytuacji oraz pomocy im, aby skutki rozwodu nie wpływały na poczucie ich stabilności i bezpieczeństwa. O dobro dziecka podczas rozwodu dbają nie tylko rodzice, ale także i sąd. W sprawie o rozwód sąd zawsze musi zbadać czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro dziecka.

Jak rozumieć dobro dziecka?

Nie ma żadnej definicji pojęcia „dobro dziecka”. Dlatego też oceniając co jest zgodne z dobrem dziecka, sąd kieruje się m.in. doświadczeniem życiowym i ogólnymi zasadami moralnymi. Pojęcie dobra dziecka należy pojmować szeroko to znaczy odnosząc je do rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka, ale także do aspektu materialnego – konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i dbaniu o finansowy interes dziecka.

Każdorazowo sytuacje dziecka należy przeanalizować indywidualnie. Przykładowo w jednym przypadku zgodne z dobrem dziecka będzie to, aby mieszkało ono z tatą, w innym z mamą.

Sprawdź: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Czy z powodu dobra dziecka sąd nie orzeknie rozwodu?

Aby orzec rozwód musi nastąpić między małżonkami trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednak są przypadki, w których mimo tego sąd nie orzeknie rozwodu. Warto jednak wiedzieć co to za sytuacje. Sąd nie orzeknie rozwodu:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, a jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

A zatem możliwe jest sytuacja, w które sąd nie orzeknie rozwodu, bo uzna, że ucierpi na tym dobro małoletnich dzieci. W praktyce przypadki, kiedy sąd nie orzeka rozwodu są stosunkowo rzadkie, a większość spraw rozwodowych kończy się jednak orzeczeniem rozwodu.

Co sąd bierze pod uwagę oceniając czy rozwód jest zgodny z dobrem dziecka?

W każdej sprawie rozwodowej sąd musi zbadać czy aby orzeczenie rozwodu między małżonkami nie spowoduje, że ucierpi dobro małoletnich dzieci. Oceniając powyższe sąd bierze pod uwagę m.in.:

 • jak długo rodzice nie mieszkają razem – a zatem czy dziecko mogło już poradzić sobie i dostosować się do nowej sytuacji.
 • czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował nad nim bezpośredniej opieki
 • czy rozwód wpłynie negatywnie na potrzeby materialne lub moralne dziecka
 • wiek dziecka
 • dotychczasowe stosunki z rodzicami
 • stan zdrowia dziecka, w tym jego stan psychiczny

Czy biegli badają dziecko w trakcie postępowania rozwodowego?

Zdarza się, że sądy w trakcie postępowania rozwodowego korzystają z pomocy tzw. Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (w skrócie: OZSS). Jest to zespół specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki czy psychiatrii, którzy na zlecenie sądu wydają opinie w sprawie. Wydanie opinii poprzedza badanie dziecka, ale także i rodziców. Opinia wydana przez OZSS, pomaga sądowi ustalić co jest zgodne z dobrem dziecka. Najczęściej opinia ta wydawana jest w sprawach rodzinnych, w których spór dotyczy kontaktów z dzieckiem, ustalenia jego miejsca zamieszkania, rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej.

Dobro dziecka a rozwód

Rozwód ma wpływ na stan emocjonalny dzieci. Dlatego też rodzice często decydują się na zapewnienie terapii dla dzieci, aby lepiej mogły poradzić sobie z sytuacją rozpadu rodziny. Jednak wsparcie emocjonalne bardzo często potrzebne jest w pierwszej kolejności rodzicom. W znacznej mierze to od postawy rodzica, tego co mówi i jak mówi, w tym też, w jaki sposób wypowiada się o drugim rodzicu, będzie zależało to jak dziecko poradzi sobie z nową sytuacją. Dlatego też warto zadbać nie tylko o dziecko, ale i o siebie. Zachowania i emocje rodzica mają znaczący wpływ na zachowania dziecka.