Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Alimenty Warszawa

Jednym z podstawowych obowiązków rodziców wobec dzieci jest płacenie alimentów. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie kończy się z ukończeniem przez dziecko 18 lat. Nasza kancelaria w sposób kompleksowy pomaga w sprawach rodzinnych, w tym dotyczących alimentów. Działamy z zaangażowaniem i niezwykłą skrupulatnością, gdyż wiemy, że powierzają nam Państwo swoje losy. 

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Ile wynoszą alimenty w 2023 roku?

Często pytacie nas Państwo, ile obecnie wynoszą alimenty. Niestety nie ma tutaj jednej poprawnej odpowiedzi. Na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć – to zależy. A zależy przede wszystkim od:

  •   usprawiedliwionych potrzeb dziecka
  •   możliwości majątkowych i zarobkowych Stron
  •   zakres osobistych starań w opiece i wychowaniu dziecka (jeżeli dziecko jest małoletnie lub niepełnosprawne).

Jeżeli rodzic dobrze zarabia, żyje na wysokim poziomie, to alimenty będą wyższe niż w przypadku rodzica, który zarabia najniższą krajową. Co istotne, sąd będzie brał pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zatem jeżeli rodzic chce ukryć swój zarobek i „na papierze” zarabia najniższą krajową, a przykładowo jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy posiadane umiejętności wskazują, że mógłby zarabiać zdecydowanie więcej, to orzekając o alimentach powinno zostać to uwzględnione przez sąd.

Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów?

Niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego:

„§  1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przy niealimentacji istotne jest to, że łączna wysokość powstałych zaległości musi stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. Co więcej przestępstwo niealimentacji może popełnić każda osoba, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, nie tylko na dziecko, ale również na małżonka, wnuka czy rodzica.

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?

Często mylnie utożsamia się koniec płacenia alimentów z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Nie jest to właściwe, bowiem obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony sztywnym terminem. Co do zasady uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego ma miejsce gdy dziecko jest już pełnoletnie i może samodzielnie się utrzymać. Nie ma ścisłego katalogu przesłanek, jakie należy spełnić, aby przestać płacić alimenty. Wśród przykładowych sytuacji, które przemawiałyby za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego można wymienić sytuacje, w której:

  •   dziecko może się samodzielnie utrzymać (np. ma stabilną pracę, która pozwala na utrzymanie się)
  •   dziecko posiada majątek, który przynosi dochody pozwalające mu na utrzymanie się
  •   dziecko nie dokłada starań, aby się usamodzielnić (np. stale zmienia kierunki studiów, bez przyczyny nie podejmuje nauki czy pracy)
  •   płacenie alimentów wiąże się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem (zazwyczaj łączy się to z trudną sytuacją majątkową rodzica, utratą pracy czy dodatkowymi uzasadnionymi wydatkami)
  •   żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie jest uchylany automatycznie. Konieczne jest złożenie pozwu do sądu.

 Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Aby uchylić obowiązek alimentacyjny należy złożyć pozew do sądu. W pozwie tym należy uzasadnić dlaczego żądamy uchylenia alimentów. W tym celu, w zależności od okoliczności sprawy, dobrze jest złożyć stosowne dowody, np. zaznanie podatkowe PIT na wykazanie naszej sytuacji majątkowej czy dokumenty potwierdzające sytuację majątkową dziecka. Możliwe jest także powołanie świadków. Co ważne, może okazać się, że sąd uzna, że okoliczności i dowody zgromadzone w sprawie nie dają podstaw do uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości, ale są wystarczające do obniżenia alimentów. Dlatego też w pozwie warto wnieść również o obniżenie alimentów (na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił żądania uchylenia alimentów).

Alimenty prawnik Warszawa

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw rodzinnych w Warszawie na Pradze, ale także i w całej Polsce. Sprawy dotyczące alimentów, czy to na dziecko, czy też na małżonka, wnuka lub rodzica – jako że mają wpływ na nasze finanse – są niezwykle istotne. Sprawy te często wymagają analizy wielu dokumentów i składania różnych wniosków dowodowych. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, aby zwiększyć swoje szanse na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!