Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Centralny Port Komunikacyjny – lokalizacja

Centralny Port Komunikacyjny to w świadomości większości osób ogromne lotnisko. W rzeczywistości jest to nie tylko lotnisko, a szereg innych inwestycji z nim powiązanych. Centralny Port Komunikacyjny ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycje kolejowe mają sprawić, że połączenie z CPK  będzie możliwe między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Co więcej, zgodnie z planami w pierwszym etapie CPK ma obsługiwać aż 40 mln pasażerów rocznie. Docelowo przepustowość lotniska ma zostać zwiększona. Niezaprzeczalnie jest to przedsięwzięcie ogromne, które będzie miało wpływ nie tylko na okoliczne miejscowości, ale także na cały nasz kraj.

Sprawdź również: Centralny Port Komunikacyjny – odszkodowanie

 Centralny Port Komunikacyjny – gdzie powstaje?

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać w odległości ok. 40 km na zachód od Warszawy. Swoim obszarem ma objąć nawet  3.000 hektarów. Przedsięwzięcie ma objąć tereny 9 gmin:

 •       Baranów
 •       Grodzisk Mazowiecki (pow. grodziski)
 •       Jaktorów (pow. grodziski)
 •       Nowa Sucha (pow. sochaczewski)
 •       Teresin (pow. sochaczewski)
 •       Błonie (pow. warszawski zachodni)
 •       Radziejowice
 •       Wiskitki (pow. żyrardowski),
 •       Żyrardów (pow. żyrardowski)

Ostateczna lokalizacja Portu Solidarność zostanie potwierdzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeczytaj również: Centralny Port Komunikacyjny – kiedy otwarcie?

Centralny Port Komunikacyjny – „decyzja środowiskowa”

W październiku 2022 r.  został złożony raport oceny oddziaływania na środowisko. Raport to element wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa będzie wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. Decyzja środowiskowa będzie wskazywać jak przeprowadzić inwestycję, aby w najmniejszym stopniu wpłynęła ona negatywnie na środowisko. Decyzja będzie miała ogromne znaczenie dla całego przedsięwzięcia – terenów gdzie powstanie, ale także terenów w pobliżu lotniska. Zatem mieszkańcy, których działki nie zostaną wywłaszczone pod inwestycję także powinni zwrócić uwagę na tą decyzję. Może być bowiem tak, że w ich pobliżu będzie przebiegała nowa droga, której od zabudowań nie będzie odgradzały ekrany akustyczne. W decyzji będzie przewidzianych szereg działań, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować negatywne oddziaływanie podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym w szczególności 

 •       ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy, 
 •       ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych, 
 •       stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac, 
 •       przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar przedsięwzięcia, 
 •       zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK, 
 •       dystrybucja informacji o realizowanych pracach przygotowawczych, 
 •       zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser), 
 •       zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska ze źródeł bezemisyjnych. 

Centralny Port Komunikacyjny – wywłaszczenie ziemi 

Zarówno właściciele nieruchomości, które będą wywłaszczone (w całości lub części), jak też właściciele nieruchomości nie wywłaszczonych a sąsiadujących z inwestycją powinni na bieżąco śledzić temat związany z budową inwestycji. Dokumentacja, która będzie gromadzona w sprawie będzie niezwykle obszerna. Sam raport oceny oddziaływania na środowisko liczy ok. 20.000 stron. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z budową inwestycji, w tym w procesie dochodzenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod Centralny Port Komunikacyjny.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Północ

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!