Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co daje kobiecie separacja?

W dzisiejszych czasach coraz więcej małżeństw przechodzi większe lub mniejsze kryzysy. Często w takich wypadkach małżonkom wydaje się, że jedynym wyjściem z sytuacji jest wniesienie pozwu rozwodowego. Oczywiście, w wypadku gdy więź fizyczna, uczucie i wspólne gospodarowanie bezpowrotnie ustało, rozwód jest jedyną możliwością rozwiązania takiej sytuacji.

Co jednak zrobić, gdy problemy małżeńskie choć poważne, wydają się być przejściowe? W takim wypadku interesującą alternatywą dla rozwodu może być instytucja separacji. Zgodnie z art. 611 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Separacja jest o tyle interesującym rozwiązaniem, że choć z pozoru jest zbliżona do rozwodu, to jednak jej skutki są daleko mniej idące, w szczególności separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa.

Separacja jest o tyle korzystna, że mimo iż na wielu płaszczyznach jej skutki są podobne do rozwiązania małżeństwa, to ideą separacji jest ofiarowanie małżonkom czasu na odbudowanie istniejącej między nimi niegdyś więzi.

Kiedy separacja jest dobra?

Podstawową różnicą w przesłankach do zastosowania separacji, a orzeczeniem rozwodu jest charakter rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. W obydwu przypadkach musi mieć on charakter zupełny tj. ustanie więzi fizycznej, gospodarczej i duchowej. W przypadku rozwodu rozkład pożycia musi mieć jednak charakter trwały, co nie występuje przy separacji.

O trwałym rozkładzie pożycia mówimy, gdy brak jest racjonalnych przesłanek żeby uznać, że więź między małżonkami da się uratować. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku separacji. Tu zakładamy, że istnieje jeszcze szansa na poprawę relacji pomiędzy małżonkami i powrót do wspólnego pożycia małżeńskiego.

Niekiedy małżonkom trudno jest określić, czy w ich sytuacji lepszym pomysłem jest separacja, czy rozwód. Warto w takim wypadku zlecić analizę naszej sprawy kancelarii profesjonalnie zajmującej się sprawami rodzinnymi.

Jak wygląda życie w separacji?

Jak został już wcześniej wskazane, separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, ale w istotnym zakresie jest zbliżona do rozwodu. Z prawnego punktu widzenia życie małżonków po separacji ulega znacznym zmianom.

Po pierwsze separacja ma wpływ na dziedziczenie. W okresie separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy (w grę wchodzi więc wyłącznie dziedziczenie ustawowe). Separacja prowadzi również do rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Małżonkowie od tej chwili samodzielnie gromadzą składnik do swoich odrębnych majątków, jak również odpowiadają sami za zaciągnięte w tym okresie długi. Co więcej małżonkowie w separacji nie mogą rozliczać się wspólnie z podatku PIT.

W ramach separacji sąd orzeka również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania w czasie separacji, jak również może zasądzić alimenty i orzeka o kontaktach z dziećmi małżonków. Wzmiankę o separacji umieszcza się w akcie małżeństwa.

Czy separacja coś daje?

Niektórzy zastanawiać się mogą, czy skoro separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, to czy separacja faktycznie coś daje? Odpowiedź na tak zadane pytanie może być wyłącznie twierdząca. Separacja daje przede wszystkim czas małżonkom na naprawienie ich wzajemnych relacji. Jednocześnie, gdyby na skutek separacji stosunki małżonków nie uległy poprawie, to może ona stanowić swego rodzaju wstęp do postępowania o rozwiązanie małżeństwa. Warto pamiętać, że orzeczenie separacji nie wyłącza możliwości wniesienia pozwu rozwodowego.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!