Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co daje zrzeczenie się dziedziczenia?

Zrzeczenie się dziedziczenia to instytucja uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 1048 KC spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie jest bardzo rozpowszechniona w praktyce, niemniej jednak jest to jedyna forma zrzeczenia się spadku za życia spadkodawcy. Jeżeli umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie zostanie podpisana, to po śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy nie zainteresowani objęciem spadku będą musieli złożyć w ustawowym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Co w praktyce daje więc zrzeczenie się dziedziczenia? Z pewnością zrzeczenie się praw do spadku pozwala uregulować kwestie związane ze spadkobraniem jeszcze za życia spadkodawcy. Motywy na zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia są różne. Najczęściej  rezygnują ze spadku osoby, które obawiają się lub wiedzą, że w skład spadku po spadkodawcy będą wchodziły wyłącznie długi.

Kolejnym powodem zrzeczenia się spadku za życia spadkodawcy mogą być względy rodzinne. Zdarza się, że niektórzy przyszli spadkobiercy otrzymują istotne składniki majątku spadkodawcy jeszcze za jego życia. W takim wypadku, żeby uniknąć problemów w przyszłości dla pozostałych spadkobierców, zawiera się często umowę o zrzeczenie się praw do spadku. Dzięki temu osoby obdarowane za życia spadkodawcy nie będą mogły już rościć sobie praw do pozostałej części spadku.

Ile kosztuje umowa o zrzeczenie się dziedziczenia?

Sama umowo o zrzeczenie się dziedziczenia musi mieć formę aktu notarialnego, sporządzana jest więc przed notariuszem. Notariusze za swoje czynności pobierają opłaty w granicach wyznaczonych przez taksy notarialne, każdorazowo warto więc sprawdzić ceny u kilku notariuszy, gdyż mogą się one między sobą różnić.

Warto jednak pamiętać, że treść umowy o zrzeczenie się dziedziczenia niejednokrotnie powinna zostać skonsultowana z prawnikiem. Przy umowach o zrzeczenie się dziedziczenia często podpisuje się również inne umowy np. porozumienia, ugody, czy akty darowizny pomiędzy poszczególnymi przyszłymi spadkobiercami a przyszłym spadkodawcą.

Kancelaria MMF świadczy pomoc w zakresie spraw spadkowych, w tym sporządzenia projektów umów o zrzeczenie się dziedziczenia. Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w sprawach spadkowych i z pełnym zaangażowaniem pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów z zakresu prawa spadkowego, w tym dotyczących umów o zrzeczenie się dziedziczenia. Jeżeli chcecie uzyskać Państwo kompleksowe wsparcie prawne zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Kto dziedziczy po zrzeczeniu się spadku?

Samo zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia wywołuje skutek względem przyszłego spadkobiercy, który zawarł taką umowę z przyszłym spadkodawcą. Kto jednak dziedziczy po zrzeczeniu się spadku?

Kwestia dziedziczenia po zawarciu umowy o zrzeczenie się spadku jest relatywnie prosta. Spadkobiercy, którzy zrzekli się spadku nie są uwzględniani przy dziedziczeniu ustawowym. W miejsce osoby, która zrzekła się dziedziczenia wejdą więc jej zstępni. W ich braku, większe udziały spadkowe przypadną dalszym spadkobiercom ustawowym.

Warto również nadmienić, że zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy wyłącznie spadkobrania ustawowego. Fakt, że dana osoba zrzekła się za życia spadkodawcy dziedziczenia po nim, nie wyklucza ujęcia jej w testamencie. W takim wypadku spadkobierca, który zawarł umowę o zrzeczenie się dziedziczenia może swobodnie objąć spadek z testamentu.

Czy warto zrzec się spadku?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie czy warto zrzec się spadku. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Z pewnością warto rozważyć podpisanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w szczególności w wypadku gdy spodziewamy się, że przyszły spadkodawca pozostawi po sobie wyłącznie długi spadkowe.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!