Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Z obowiązkiem alimentacyjnym najczęściej mamy styczność w odniesieniu do środków pieniężnych płaconych przez jednego z rodziców na rzecz dziecka. Alimenty mogą być zasądzone wyrokiem sądu, jak również stanowić wyraz sądowego albo  pozasądowego porozumienia się rodziców dzieci. Co jednak grozi za niepłacenie alimentów?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Ile można zalegać z alimentami?

Niezależnie od tego, czy alimenty zasądzone zostały przez sąd, czy też zostały ustalone ugodowo pomiędzy rodzicami, nie ulega wątpliwości, że należy je opłacać w terminie. W przypadku alimentów zasądzonych przez sąd, najczęściej alimenty płatne są z góry do 10 dnia danego miesiąca, choć takie ustalenie terminu nie jest obowiązkowe.

Ile więc można zalegać z alimentami? Odpowiedź na to pytanie z pewnością nie uszczęśliwi dłużników alimentacyjnych – z prawnego punktu widzenia każde opóźnienie w terminie płatności alimentów może powodować negatywne skutki prawne. To czy zaleganie z alimentami spotka się z jakimikolwiek konsekwencjami w praktyce zależy od woli opiekuna prawnego dziecka, do rąk którego płacone są alimenty, ewentualnie samego dziecka po uzyskaniu przez nie pełnoletności.

Po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika 2023 r.?

Jedną z podstawowych konsekwencji niepłacenia alimentów jest możliwość zgłoszenia tego faktu komornikowi i wszczęcia egzekucji komorniczej. Wiele osób może zastanawiać się po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika? Odpowiedź na tak zadane pytanie jest bardzo prosta – do komornika można pójść już następnego dnia po upływie terminu płatności alimentów za dany miesiąc.

W tym miejscu trzeba wskazać, że komornik może wszcząć egzekucję tylko pod warunkiem przedstawienia mu tytułu wykonawczego do wyegzekwowania zaległych alimentów. Podstawą wszczęcia egzekucji o alimenty przez komornika jest najczęściej wyrok sądowy, w którym zasądzone zostały alimenty. Tytułem egzekucyjnym może być również ugoda sądowa, czy pozasądowe porozumienie w sprawie alimentów sporządzone w formie aktu notarialnego, z oświadczeniem jednego z rodziców o poddaniu się egzekucji wprost z aktu.

W związku z powyższym trzeba pamiętać, że komornik nie będzie mógł wyegzekwować alimentów na podstawie ustnego porozumienia rodziców, czy też umowy w zwykłej formie pisemnej. Jeżeli więc relacje między rodzicami dziecka nie wykluczają podpisania umowy o alimenty, warto dla bezpieczeństwa zadbać żeby miała ona zawsze formę aktu notarialnego.

Kiedy policja ściga za alimenty?

Egzekucja komornicza to nie jedyna konsekwencja niepłacenia alimentów przez osobę do tego zobowiązaną. Nie każdy wie, że brak opłacania alimentów lub też opłacanie ich nie w terminie stanowi tzw. przestępstwo niealimentacji. Przestępstwo to uregulowane jest w art. 209 Kodeksu Karnego.

Skoro wiemy już, że brak płatności alimentów stanowi przestępstwo zastanowić należy się kiedy policja ściga za alimenty? W tym zakresie należy rozpatrzyć dwie kwestie. Po pierwsze zgodnie z regulacją KK o przestępstwie możemy mówić gdy zobowiązany do alimentów uchyla się ze swoim obowiązkiem tak długo, że zaległości odpowiadają wysokości alimentów za okres co najmniej 3 miesięcy.

Taka zaległość sama w sobie nie wystarczy do ścigania przez policję za alimenty. Opisywane przestępstwo należy do tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek o ściganie. Najczęściej składa go dziecko, a jeżeli nie osiągnęło jeszcze wieku 18 lat, w jego imieniu opiekun prawny.

Co grozi za niepłacenie alimentów 2023 r.?

W wypadku uznania za winnego przestępstwa z art. 209 KK przewidziane są konkretne kary za niepłacenie alimentów. Sąd może orzec w takim wypadku karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli wskutek braku płatności alimentów uprawniony do ich otrzymywania narażony był na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, zasądzona kara pozbawienia może być orzeczona w wysokości do dwóch lat pozbawienia wolności.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku zlecić analizę sprawy kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. sprawy rodzinne Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!