Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co się należy żonie w separacji?

Rozwód jest najdalej posuniętą w skutkach formą rozwiązania problemów w małżeństwie, gdyż prowadzi do jego całkowitego rozwiązania. Gdy konflikt pomiędzy małżonkami nie jest na tyle rozwinięty żeby nie dawał szans poprawy ich relacji w przyszłości dobrą alternatywą może być separacja małżeńska. Jakie są podstawowe plusy separacji? Co należy się żonie w separacji?

Co wnosi separacja?

Separacja stanowi wartą rozważenia alternatywę dla rozwodu. Zgodnie z art. 611 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Separacja jest o tyle interesującym rozwiązaniem, że choć z pozoru jest zbliżona do rozwodu, to jednak jej skutki są daleko mniej idące, w szczególności separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa.

Separacja ma tę przewagę nad rozwodem, że daje nadzieję na uratowanie małżeństwa.

Czy będąc w separacji odpowiada się za długi męża?

Orzeczenie separacji w istotny sposób wpływa na majątek małżonków. Separacja w założeniu prowadzi bowiem do rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Małżonkowie od tej chwili samodzielnie gromadzą składnik do swoich odrębnych majątków, jak również odpowiadają sami za zaciągnięte w tym okresie długi. Za długi powstałe w okresie wspólności majątkowej małżonkowie ponoszą jednak odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Czy żona może rozliczać się z mężem z podatku w separacji

Gdy sąd orzeknie separację małżonkowie muszą pamiętać jeszcze o istotnej konsekwencji podatkowej, powiązanej z takim orzeczeniem. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą bowiem rozliczać się wspólnie na deklaracji PIT. Fakt, że formalnie wciąż pozostają małżeństwem nie ma przy tym żadnego znaczenia. Decydujący jest wpływ orzeczenia separacji na ustrój majątkowy małżonków.

Czy żona dziedziczy po mężu w separacji?

Dość istotną, a zarazem nieoczywistą kwestią jest sprawa dziedziczenia małżonków pozostających w separacji. Co do zasady małżonkowie dziedziczą po sobie z ustawy, co wprost regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wydawać by się mogło, że przepisy o dziedziczeniu ustawowym będą więc miały zastosowanie również do małżonków pozostających w separacji, skoro w przeciwieństwie do rozwodu nie prowadzi ona do rozwiązania małżeństwa.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie ustawowo. Oznacza to, że tak długo, jak długo trwa separacja małżonkowie mogą dziedziczyć po sobie jedynie w testamencie. Analogicznie w skutek separacji małżonkowie tracą również prawo do ubiegania się o zachowek.

Separacja – pomoc kancelarii prawnej.

Sprawy o separację nie należą do najłatwiejszych, wiążą się również ze sporym stresem dla obydwojga małżonków. Żeby sąd orzekł separację trzeba swoje żądanie poprzeć szeregiem dowodów. Wszystkie te okoliczności wskazują, że warto w sprawie o separację skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Pomoc taką świadczy Kancelaria MMF, która zajmuje się m.in. sprawami rodzinnymi. Adwokaci i Radcy Prawni współpracujący z kancelarią posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód i separację. Każda sprawa jest wnikliwie analizowana, a następnie na podstawie tej analizy przygotowywana jest kompleksowa strategia działania. Jeżeli więc zastanawiają się Państwo nad wszczęciem sprawy o rozwód lub separację zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!