Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Czy separacje trzeba zgłosić?

Często zdarza się, że małżonkowie w pewnym momencie swojego życia oddalają się od siebie. Nie zawsze jednak są oni gotowi na podjęcie decyzji o rozwodzie, chcąc dać sobie czas na przemyślenie bądź mimo życia oddzielnie odkładają złożenie pozwu rozwodowego „na potem”. Czy separację powinno się zgłosić i co wiąże się z jej orzeczeniem?

Separacja – co oznacza?

Przede wszystkim na początku należy wskazać, że możemy wyróżnić dwa rodzaje separacji.

Separacja faktyczna (nieformalna) – sprowadza się ona do tego, że małżonkowie decydują się na życie osobno i prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych, lecz nie decydują się na podjęcie żadnych prawnych kroków celem formalizacji tego stanu.

Separacja prawna (formalna) – polega na orzeczeniu przez sąd separacji, a ma to miejsce wówczas gdy nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego (ale nie trwały, jak ma to miejsce przy rozwodzie).  Wówczas powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Przede wszystkim zaznaczyć należy, że separacja ani faktyczna, ani formalna nie rozwiązuje małżeństwa. Małżeństwa dalej trwa, zatem żaden z małżonków nie może wstąpić w drugi związek małżeński. Brak definitywnego rozwiązania małżeństwa odróżnia separację od rozwodu. Dla wielu małżeństw czas separacji to czas na przemyślenie decyzji o zakończeniu związku lub terapię. Warto wskazać, że nawet w przypadku gdy decydujemy się na pozostawanie w separacji faktycznej warto rozważyć udanie się do notariusza celem podpisania umowy rozdzielności majątkowej.

Czy możliwa jest separacja u notariusza?

Często w swojej praktyce spotykam się z błędnym przeświadczeniem, że separację może sformalizować u notariusza. O separacji może orzec tylko sąd. W tym celu należy do sądu złożyć pozew. U notariusza możliwe jest natomiast podpisanie aktu rozdzielności majątkowej. Od podpisania umowy rozdzielności majątkowej przestaje istnieć między małżonkami wspólność majątkowa. Każdy z małżonków ma wówczas swój majątek osobisty. Zatem to od małżonków zależy czy chcą sformalizować stan separacji czy też nie.

Ile kosztuje złożenie do sądu pozwu o separację?

Złożenie pozwu o separację wiąże się z opłata sądową w wysokości 600 zł. Jednak gdy małżonkowie wnoszą o orzeczenie separacji na wspólny wniosek stron opłata będzie wynosiła 100 zł.

Czy do separacji potrzebna jest zgoda małżonka?

Do separacji nie jest potrzebna zgoda małżonka. Sąd może orzec separacje również w przypadku gdy współmałżonek nie wyraża na nią zgody. Sąd w każdym przypadku analizuje okoliczności danej sprawy, w tym w szczególności czy doszło do rozpadu więzi między małżonkami. Sam pozew o orzeczenie przez sąd separacji może złożyć zarówno jeden małżonek jak i oboje. W treści pozwu muszą zostać wskazane dane obojga małżonków, w tym nr PEDEL i adresy. W sprawie sądowej dotyczącej separacji sąd może orzec o winie małżonka. Można zgłosić również inne żądania, jak na przykład o:

  • zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci
  • zasądzenia alimentów na rzecz małżonka
  • ustalenie kontaktów z dziećmi
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi danemu rodzicowi
  • ustalenie korzystania ze wspólnego domu.

W wielu przypadkach złożenie pozwu o separację, tak jak w przypadku pozwu o rozwód, wymaga profesjonalnej pomocy prawnej. Warto bowiem już w pierwszym piśmie wskazać sądowi czego i na jakiej podstawie się domagamy oraz złożyć odpowiednie dokumenty. Przykładowo w przypadku żądania alimentów należy odnieść się do możliwości majątkowych i zarobkowych stron, jak również wysokości usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego. Nasza kancelaria oferuje pomoc w sprawach sądowych dotyczących sprawy rodzinnych. Z sukcesami prowadzimy sprawy rozwodowe, o podział majątku, jak też o separację. Sprawy rodzinne to sprawy niezwykle delikatne, dlatego też już od początku warto mieć wsparcie prawne, aby cały proces przeprowadzić jak najsprawniej i zgodnie z procedurami.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!