Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Ile kosztuje separacja u adwokata?

Nie zawsze bywa tak, że małżonkowie, którym się nie układa, chcą orzeczenia rozwodu. Przechodząc kryzys, małżonkowie mogą zdecydować się na separację, która daje czas na przemyślenie dalszych kroków. Postępowanie sądowe dotyczące separacji bywa skomplikowane, dlatego też małżonkowie zazwyczaj korzystają z pomocy adwokata lub radcy prawnego, którzy reprezentują ich przed sądem. Z jakimi kosztami wiąże się orzeczenie separacji?

Wniosek o separację

Wskazać należy, że aby sąd orzekł separację między małżonkami, musi nastąpić zupełny rozkład pożycia (tj. ustać więź fizyczna, uczuciowa i ekonomiczna). Sam wniosek o separację może zostać złożony przez jednego z małżonków lub przez oboje z nich.

Ile kosztuje separacja?

Koszty związane z orzeczeniem separacji zależą od tego czy Strony są zgodne co do jej orzeczenia, czy też nie. Opłata od wniosku o separację na zgody wniosek małżonków wynosi 100 zł. Jeżeli jednak małżonkowie nie są zgodni lub posiadają małoletnie dzieci opłata sądowa będzie wynosić 600 zł, a postępowanie będzie prowadzone w trybie procesowym. Jednocześnie zaznaczyć należy, że również przy składaniu pozwu o rozwód opłata będzie wynosić 600 zł. Należy wskazać, że jeżeli małżonkowie się pogodzą i wniosek zostanie cofnięty to Sąd z urzędu zwróci całą uiszczoną opłatę.

Jeżeli małżonek chce skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, wówczas pojawią się także koszty wynagrodzenia pełnomocnika. Nie ma stałego kosztu, jaki prawnik, bierze za poprowadzenie sprawy o separację. Koszt ten zależy od złożoności sprawy. Zazwyczaj kancelarie proponują cykliczną opłatę za każdy rok prowadzonej sprawy lub też stawkę godzinową. Nasza kancelaria w sposób indywidualny ustala z klientem wysokość wynagrodzenia, w tym też daje możliwość podzielania płatności na raty.

Jak długo czeka się na orzeczenie separacji?

To, jak długo będzie trwała sprawa dotycząca separacji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim istotne jest to czy strony są zgodne co do jej orzeczenia, czy też nie. W przypadku zgodnego stanowiska małżonków istnieje duża szansa, że zostanie ona orzeczona już na pierwszej rozprawie. Jeżeli jednak między małżonkami jest głęboki konflikt – co do winy w rozpadzie małżeństwa lub kwestii związanych z małoletnimi dziećmi postępowanie sądowe będzie trwało dłużej. Wówczas przeprowadzane są zazwyczaj dowody z zeznań świadków czy opinii biegłych, co ma wpływ na długość sprawy. Na uwadze należy mieć również, że sądy w Polsce są przeciążone, co powoduje, że często nawet w prostych sprawach na rozprawę trzeba czekać nawet około roku.

Separacja u notariusza

Nie ma możliwości orzeczenia separacji formalnej przez notariusza. Jedynie sąd może orzec separację. Dlatego też w tym celu konieczne jest złożenie pisma do sądu. U notariusza natomiast małżonkowie mogą podpisać akt rozdzielności majątkowej (wówczas ustanie między małżonkami wspólność ustawowa) czy dokonać zgodnego podziału majątku wspólnego.

Czy do separacji potrzebny jest prawnik?

Nie ma obowiązku posiadania prawnika przy sprawie dotyczącej separacji. Z pewnością jednak jego pomoc wiele ułatwia, bowiem sprawy o separację mogą obejmować również swym zakresem orzeczenie o alimentach, kontaktach z dzieckiem czy o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Są to niezwykle istotne kwestie, które często wymagają składania różnych wniosków dowodowych. Ponadto często małżonek czuje się pewniej i bezpieczniej, gdy ma pełnomocnika, który reprezentuje go przed sądem. Nasza kancelaria od lat zajmuje się sprawami rodzinnymi, w tym o separację czy rozwód. Jesteśmy wsparciem dla naszych klientów, w pełni angażując się w powierzone nad sprawy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, bowiem każda sprawa jest inna i wymaga ona innej taktyki procesowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162 separacja u adwokata

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!