Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Kiedy zmiana prawnika rozwodowego jest konieczna?

Zdarza się, że nie jesteśmy zadowoleni ze świadczonych usług prawniczych. Często, szczególnie w sprawach rozwodowych, wybieramy prawnika działając pod wpływem emocji, co nie zawsze działa na naszą korzyść. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z pracy prawnika rozwodowego, rozwiązaniem może być jego zmiana.

Kiedy zmienić prawnika?

Przede wszystkim relacja prawnik – klient powinna być oparta na zaufaniu, dlatego też jeżeli czujemy, że straciliśmy zaufania do naszego pełnomocnika, dobrze jest rozważyć jego zmianę. Jako przyczyny chęci zmiany prawnika wymienia się przede wszystkim:

  • Słaby kontakt lub brak kontaktu z pełnomocnikiem
  • Niewywiązywanie się z ustalonych terminów
  • Brak zaangażowania
  • Obawy dotyczące jakości pracy prawnika
  • niedostateczne doświadczenie:
  • Brak postępów w sprawie

Dobry prawnik rozwodowy powinien szczególnie dbać o dobrą komunikację, bowiem sprawy rozwodowe często są burzliwe. Od prawnika rozwodowego należy zatem wymagać cierpliwości oraz indywidualnego podejścia do sprawy.

Potrzebujesz pomocy? – Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Jak zmienić adwokata?

Zmiana adwokata w trakcie sprawy nie jest trudna. Wystarczy złożyć wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego dotychczasowemu pełnomocnikowi. Możemy to uczynić na piśmie lub ustnie. Zalecana jest jednak forma pisemna. Zmiany adwokata możemy dokonywać w dowolnym czasie. Jeżeli mamy obawy co do pracy obecnego pełnomocnika, to nie ma co zwlekać. Warto skonsultować sprawę z innym prawnikiem.

Wybór prawnika rozwodowego nie jest prosty, jednak powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaki mamy z nim kontakt, czy mu ufamy. Prawnik powinien zawsze dążyć do jak najpełniejszego zabezpieczenia interesów klienta, logicznie patrząc na całość sprawy. Warto, aby prawnik specjalizował się w sprawach rodzinnych, bowiem wówczas wie, jak reagować na konflikty, które często pojawiają między rozwodzącymi się małżonkami.

Czy można zmienić treść pozwu rozwodowego?

Treść pozwu rozwodowego można zmienić do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Zmiana jest możliwa nawet po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Trzeba jednak mieć świadomość, że niekiedy zmiana pozwu będzie wiązała się z dłuższym czasem trwania całego postępowania rozwodowego. Zmiana treści pozwu może polegać na przykład na zmianie stanowiska co do orzekania o winie małżonka, co do wysokości alimentów czy kontaktów z małoletnimi dziećmi. Modyfikacja pozwu powinna zostać złożona do sądu na piśmie.

Czy można cofnąć pozew rozwodowy i ile trwa wycofanie pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód można wycofać. Można to zrobić w zasadzie w każdym momencie. Jednak to czy wskutek cofnięcia pozwu sprawa zostanie zakończona, zależy od etapu, na jakim pozew cofamy. Jeżeli cofniemy pozew do momentu rozpoczęcia się rozprawy, to nie będzie wymagane zezwolenie pozwanego małżonka na takie cofnięcie. Jeżeli jednak zdecydujemy się cofnąć pozew po rozpoczęciu rozprawy rozwodowej, cofnięcie pozwu będzie skuteczne jeżeli drugi małżonek wyrazi na to zgodę.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!