Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Mediacje rozwodowe z dziećmi

Mediacje w założeniu mają doprowadzić do wypracowania porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Mediacje mogą być stosowane w sporach z różnych obszarów prawa – tak prawa cywilnego, jak i gospodarczego, pracowniczego, a w pewnych przypadkach również karnego. Proces mediacji występuje również w sprawach rodzinnych. Jak wyglądają mediacje rozwodowe dla rodziców? Jakie są największe korzyści z mediacji?

Jak wygląda proces mediacji?

Proces mediacji sprowadza się do spotkania i przeprowadzenia rozmów stron, między którymi wystąpił spór. Istotną w mediacjach jest rola mediatora – wyspecjalizowanego, niezależnego specjalisty, prowadzącego rozmowy mediacyjne. Podczas rozmów mediacyjnych strony przedstawiają swoje stanowisko w sprawie, roszczenia i oczekiwania oraz próbują wypracować kompromis – to właśnie ugodowy charakter i możliwość dogadania się poza sądem stanowią największe korzyści mediacji.

Warto podkreślić, że proces mediacji jest utajniony. Oznacza to, że tak strony, jak i mediator nie mają prawa wykorzystywać informacji ujawnionych w toku mediacji.

Kiedy sąd kieruje sprawę do mediacji?

Sąd z założenia zawsze stara się doprowadzić do ugodowego zakończenia sporu. Sąd może skierować sprawę do mediacji przede wszystkim na wniosek stron. W przypadku gdy jedna ze stron zaproponuje mediacje, sąd warunkuje ich przeprowadzenie wyrażeniem zgody przez pozostałe strony. Istnieje również możliwość, że to sąd pierwszy zaproponuje mediacje stronom, proces mediacji może odbyć się jednak wyłącznie za aprobatą wszystkich stron. Sprawę do mediacji skierować można aż do zamknięcia rozprawy.

Jak przebiega mediacja?

Długość trwania procesu mediacji nie jest z góry określona. Mediacje rozwodowe dla rodziców powinny trwać dopóty, dopóki istnieje szansa (i wola) na to, że zostanie zawarte porozumienie między rodzicami. W przypadku mediacji sądowych okres mediacji wynosi miesiąc, ale na zgodny wniosek stron może być przedłużony.

Mediacje nie muszą również kończyć się na jednym spotkaniu. Mediator rodziny chętnie wyznaczy kolejne terminy spotkań jeżeli sprawa jest skomplikowana lub też strony mediacji potrzebują więcej czasu do namysłu.

Proces mediacji podzielony jest na trzy części. Pierwsze dwie części poświęcone są spotkaniu mediatora osobno z każdą ze stron. W tym czasie mediator tłumaczy zasady postępowania mediacyjnego i prosi każdą ze stron o przedstawienie swojego stanowiska, swojej wersji wydarzeń.

W ostatnim etapie mediator rodziny spotyka się z obydwiema stronami na raz. Strony starają się dogadać między sobą, a rola mediatora w znacznej mierze sprowadza się do pilnowania żeby nie doszło do zaognienia się konfliktu.

Ile kosztuje mediator w sprawie rozwodowej?

Proces mediacji wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłat za mediacje. Koszty te są jednak nieporównywalnie niższe niż procesu sądowego. W sprawie rozwodowej mediacja kosztuje 150,00 zł (plus VAT) za pierwsze spotkanie i 100,00 zł (plus VAT) za każde kolejne. Mediator rodziny ma również prawo do zwrotu kosztów w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł (plus VAT) za posiedzenie. Koszty mediacji pokrywane są po połowie przez każdą ze stron.

Czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?

Proces mediacji zawsze jest dobrowolny żeby więc doszło do mediacji wolę taką muszą wyrazić wszystkie strony. Mediacje rozwodowe dla rodziców w toku postępowania sądowego są jednak z reguły dobrym pomysłem. Nawet jeżeli strony nie ustalą ugodowo wszystkich spraw to korzyści z mediacji i tak będą znaczne.

Porozumienie między rodzicami może dotyczyć m.in. ustalenia warunków i zasad realizowania kontaktów z dziećmi, czy wysokość należnych alimentów. Dziecko w rozwodzie powoduje, że sprawa sądowa z reguły jest dużo bardziej złożona i stresująca. Proces mediacji może natomiast, przynajmniej w pewnym zakresie, uprościć i przyśpieszyć całe postępowanie. Korzyści z mediacji są więc naprawdę duże.

Proces mediacji – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o rodzinne, tak na etapie sądowym, jak i mediacji nie należą do prostych, często są również bardzo stresujące. W związku z tym rozsądnym jest skorzystać z pomocy profesjonalnej Kancelarii adwokackiej Warszawa Praga. Kancelaria prawna Warszawa to zespół prawników kancelarii posiadających bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym reprezentowania klientów w mediacjach rodzinnych. Adwokat prawo rodzinne Warszawa – dzięki naszej pomocy zwiększasz szansę na swój końcowy sukces. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami, mieścimy się w Warszawie, ale pomoc prawną świadczymy dla klientów z całego kraju.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!