Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Odszkodowanie za wypadek w sklepie

Jeżeli doznałeś wypadku w sklepie (supermarkecie) wskutek zaniedbań pracownika lub właściciela możesz domagać się stosowanego odszkodowania. Wypadki, jakie zdarzają się w sklepach to najczęściej upadki na śliskiej powierzchni, uderzenie przez drzwi ruchome czy wypadki na parkingu. Również i w przypadku gdy wypadek miał miejsce w centrum handlowym czy restauracji możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

Od kogo ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w sklepie?

Odpowiedzialność za urazy, powstałe na skutek nienależytego dopełnienie obowiązków spoczywa na właścicielu lub najemcy powierzchni usługowej.  Do dochodzenia odszkodowania konieczne jest wykazanie odpowiedzialności wymienionych podmiotów, to znaczy udowodnienie, że doznało się szkody i miała ona związek z działaniem lub zaniechaniem pracownika lub właściciela sklepu. Na przykład brak było tabliczki z oznaczeniem śliskiej podłogi lub była ona postawiona w nieodpowiednim miejscu.

Punkty usługowe w większości przypadków posiadają ubezpieczenie OC, dlatego poszkodowany swoje roszczenia powinien skierować do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a nie bezpośrednio do właściciela. Ważne, aby zgłaszając swoją szkodę do ubezpieczyciela dokładnie ją opisać i udokumentować.

Wypadek w sklepie co zrobić?

Przede wszystkim musisz zadbać o to, aby właściwie udokumentować swoją szkodę i zdarzenie. Aby wykazać, że wina za zdarzenie spoczywa na właścicielu (pracowniku) warto zwrócić się o zabezpieczenie monitoringu, zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia bądź zeznaniami świadków wykazać winę. Nawet jeżeli część winy spoczywała na kliencie można domagać się odszkodowania. Należy także gromadzić dokumentację medyczną, która będzie świadczyła o doznanych obrażeniach i związanych z tym dolegliwościach. Im lepiej udokumentujemy zdarzenie i szkodę tym większa szansa na to, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnej, bowiem od prawidłowego skonstruowania pisma do ubezpieczyciela może zależeć jego powodzenie. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania za wypadek w sklepie przez ubezpieczyciela można dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

Wypadek w sklepie – wysokość odszkodowania

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest właśnie kwestia finansowa – ile można dostać za wypadek w sklepie? Na to pytanie nie można udzielić jednak jednej odpowiedzi, gdyż wysokość odszkodowania zależy m.in. od rozmiaru szkody. Przykładowo inną kwotę dostanie poszkodowany, który wskutek upadku doznał stłuczenia ręki a inną poszkodowany, który złamał nogę i nie może wykonywać przez długi okres pracy zarobkowej. Domagać możemy się:

  •       zadośćuczynienia – za ból i cierpienie
  •       zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczeniem – np. wizyty u lekarzy, leki, koszty dojazdów
  •       utraconego zarobku
  •       zwrotu kosztów opieki, jaką musieli sprawować nad nami bliscy

Każdy z tych elementów należy szczegółowo sprecyzować i wykazać. Koszty takie jak np. wizyty u lekarza dobrze, aby dodatkowo były potwierdzone np. fakturami. W zależności od sprawy kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania sięgać mogą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Nasza kancelaria świadczy pomoc związaną z uzyskiwaniem stosownych odszkodowań – pomaga zgromadzić niezbędne dokumenty (co wbrew pozorom nie jest takie łatwe, gdyż właściciele sklepów zazwyczaj nie są chętni do współpracy), napisać pismo do ubezpieczyciela i prowadzić z nim negocjacje, a także sporządzić pozew i prowadzić sprawę sądową. 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!