Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Prawa zwierząt domowych po rozwodzie

Skutki orzeczenia rozwodu są bardzo daleko idące. Uprawomocnienie rozwodu powoduje rozwiązanie małżeństwa i powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy byłymi małżonkami. Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego byli małżonkowie mogą przeprowadzić podział majątku wspólnego. Jeżeli są oni zdolni porozumieć się polubownie, sprawę o podział majątku można przeprowadzić przed notariuszem. Niestety częściej zdarza się, że podział majątku dokonywany jest przez sąd.

Nie każdy wie, że opieka nad zwierzętami po rozwodzie również wchodzi w zakres zagadnień rozstrzyganych w postępowaniu o podział majątku. Zwierzęta a rozwód to sprawa często skomplikowana i bolesna – dzielenie zwierząt po rozwodzie generuje wiele emocji i konfliktów. Kto powinien więc sprawować opiekę na domowym pupilem po rozwiązaniu małżeństwa?

Potrzebujesz pomocy? – Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Kto bierze psa po rozwodzie?

Na wstępie trzeba wyjaśnić jaki jest status prawny psa (czy innego zwierzęcia domowego). Oczywistym jest, że domowi pupile traktowani są jako członkowie rodzin, z prawnego punktu widzenia zwierzęta domowe wchodzą jednak w skład majątku wspólnego małżonków, lub majątku jednego z nich. Zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie zwierząt zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Jednocześnie już w ustępie drugim ustawa wskazuje, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Oznacza to, że m.in. w postępowaniu o podział majątku należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące rzeczy, oczywiście z uwzględnieniem wyjątkowego charakteru zwierząt – istot żyjących i odczuwających.

Dzielenie zwierząt po rozwodzie jest więc w tym zakresie zbliżone do podziału innych składników majątku. Najprostszą sytuacją jest ta gdy zwierzę zostało zakupione/nabyte przed małżeństwem. Wtedy zalicza się je w skład majątku osobistego i nie uwzględnia się go w sprawie o podział majątku. Jeżeli zwierzak pojawił się w domu w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego.

Kto powinien wziąć psa po rozstaniu?

Skoro wiemy już jakie są ogólne zależności pojęcia zwierzęta a rozwód, czas odpowiedzieć sobie na pytanie kto bierze psa po rozwodzie? Oczywiście jest to pytanie umowne, odnoszące się do każdego zwierzęcia domowego.

Dzielenie zwierząt po rozwodzie przez sąd sprowadza się do odpowiedzi na kilka pytań. Istotnym jest kto poświęcał więcej czasu zwierzakowi, kto wyprowadzał go na spacer, karmił, woził do weterynarza itp. Ponieważ zwierzęta przywiązują się do ludzi, sąd powinien również wziąć pod uwagę z kim zwierzę jest bardziej związane. Wszystkie te okoliczności przed sądem trzeba udowodnić – np. oferując dowody z zeznań świadków, przedstawiając dowody rachunków wydatkowanych na utrzymanie zwierzęcia itp.

Często zdarza się również, że w domu oprócz zwierzęcia przebywała małoletnie dzieci byłych małżonków. W takim wypadku niejednokrotnie zdarza się, że sąd przydziela zwierzę temu z małżonków, któremu przyznana została stała opieka nad dziećmi.

Należy pamiętać, że choć rozwód z domowy czworonogiem nie jest łatwy, to w przypadku zwierząt, podobnie jak dzieci, trzeba wystrzegać się mimowolnego wykorzystywania ich w konflikcie pomiędzy byłymi małżonkami.

Co nie podlega podziałowi przy rozwodzie?

Jak zostało już wskazane orzeczenie rozwodu w istotny sposób wpływa na majątek małżonków. Rozwód prowadzi bowiem do rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Małżonkowie od tej chwili samodzielnie gromadzą składnik do swoich odrębnych majątków, jak również odpowiadają sami za zaciągnięte w tym okresie długi.

Tym samym podziałowi majątku małżonków nie podlegają składniki nabyte po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Podobnie nie dzieli się majątku, który od początku wchodził w skład majątku osobistego byłych małżonków. Jeżeli małżonkowie od początku nie posiadali majątku wspólnego, gdyż zdecydowali się na ustrój rozdzielności majątkowej, w ogóle nie dokonuje się podziału majątku po rozwodzie.

Ile należy się żonie po rozwodzie?

Wiele osób zastanawia się ile należeć im się będzie po rozwodzie? Sprawa, jak to często w prawie bywa, nie jest oczywista. Zasadą jest, że majątek małżonków dzielony jest po równo. Okoliczności konkretnej sprawy mogą jednak doprowadzić do innego podziału. Dzieje się tak np. wtedy, gdy jeden z małżonków ponosił duże nakłady na majątek wspólny ze środków finansowych wchodzących w skład jego majątku osobistego. Podobnie sąd nie orzeknie równego podziału jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podział majątku po rozwodzie – pomoc kancelarii prawnej.

Sprawy o podział majątku nie należą do najłatwiejszych, wiążą się również często ze sporym stresem dla obydwojga byłych małżonków. W wypadku gdy byli małżonkowie nie są wstanie porozumieć się co do podziału majątku konieczne jest wszczęcie postępowania przed sądem. Wiąże się to z długotrwałym procesem, podczas którego często powoływani są biegli rzeczoznawcy do rozstrzygnięcia kwestii wartości majątku. Wszystkie te okoliczności wskazują, że warto w sprawie o podział majątku skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Pomoc taką świadczy Kancelaria adwokacka Warszawa Praga, która zajmuje się m.in. sprawami rodzinnymi. Adwokaci i Radcy Prawni współpracujący z kancelarią posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód i podział majątku. Każda sprawa jest wnikliwie analizowana, a następnie na podstawie tej analizy przygotowywana jest kompleksowa strategia działania. Jeżeli więc zastanawiają się Państwo nad wszczęciem sprawy o rozwód lub separację zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!