Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Rozwód a intercyza

Rozwody to jedne z najtrudniejszych i najbardziej stresujących spraw sądowych. W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, ale również wielu innych sprawach jak np. alimenty, kontakty z dziećmi, czy władza rodzicielska.

Konsekwencją uprawomocnienia się wyroku rozwodowego jest powstanie pomiędzy (byłymi już) małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Pod pewnymi warunkami sąd może również w sprawie rozwodowej rozstrzygnąć o rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Wielu osobom rozdzielność majątkowa kojarzy się z intercyzą, czy słusznie? Czym jest intercyza majątkowa? Intercyza małżeńska a rozwód – czy kwestie te są ze sobą powiązane?

Jaka jest różnica między pojęciami intercyza a rozdzielność majątkowa?

Odpowiadając na pytanie o różnice między pojęciami intercyzy i rozdzielności majątkowej, wyjaśnić trzeba najpierw czym jest intercyza majątkowa? Tak naprawdę jest to pojęcie czysto potoczne, nie znajdziemy go w przepisach prawa. Intercyza w rzeczywistości więc jest nieprofesjonalnym określenie umowy majątkowej małżeńskiej. Intercyzą można więc, potocznie, nazwać m.in. ustrój rozdzielności majątkowej.

Co daje intercyza w razie rozwodu?

Intercyza małżeńska a rozwód – okazuje się, że tzw. intercyza może być przydatna nawet po orzeczeniu rozwodu. Rozdzielność majątkowa zabezpiecza bowiem także majątek małżonków po rozwodzie. W sytuacji, gdy małżonkowie od początku mieli podpisaną intercyzę w ogóle nie dochodzi do podziału majątku wspólnego (gdyż taki majątek nie istnieje). W wypadku gdy rozdzielność majątkowa powstała w trakcie trwania małżeństwa, sprawa o podział majątku również powinna być prostsza, gdyż nie obejmie składników majątku nabytych po podpisaniu intercyzy. Jak widać intercyza a rozwód to pojęcia ze sobą dość mocno powiązane.

Co zabezpiecza intercyza?

Intercyza zabezpiecza interesy majątkowe małżonków, nie tylko w wypadku kryzysu małżeńskiego, który zakończyć miałby się rozwodem, ale również na wypadek zaciągnięcia długów przez jednego z małżonków. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej i ustanowienie rozdzielności majątkowej prowadzi bowiem do sytuacji, w której (od momentu podpisania umowy) nabywane składniki majątkowe nie wchodzą do majątku wspólnego.

W sytuacji więc gdy po zawarciu intercyzy jeden z małżonków popadnie w długi, drugi małżonek nie musi obawiać się, że komornik zajmie również jego majątek. W ustroju wspólności majątkowej sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i pod pewnymi warunkami egzekucja za długi jednego z małżonków może być kierowana również przeciwko drugiemu z nich.

Kiedy intercyza jest nieważna?

Intercyza jest to umowa majątkowa małżeńska, jako taka może zostać jednak podpisana jeszcze przed zawarciem małżeństwa. W takim wypadku jeżeli do małżeństwa ostatecznie nie dojdzie, z jakiejkolwiek przyczyny, intercyza będzie nieważna. Umowa majątkowa małżeńska może być również nieważna z innych powodów. Dzieję się tak, jeżeli przy jej podpisywaniu doszło do tzw. wady oświadczenia woli. Wady oświadczenia woli występują m.in. gdy umowa podpisana została pod wpływem błędu, groźby, podstępu lub też wyłącznie dla pozoru.

Sprawa rozwodowa Warszawa – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy rozwodowe i o podział majątku potrafią ciągnąć się wiele lat. Generują one też znaczne pokłady stresu, jak również często wiążą się z koniecznością przeprowadzenia wielu dowodów. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii.

Pomoc taką świadczy Kancelaria adwokacka Warszawa Praga, która zajmuje się m.in. sprawami rodzinnymi. Adwokaci i Radcy Prawni współpracujący z kancelarią posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód i podział majątku. Każda sprawa jest wnikliwie analizowana, a następnie na podstawie tej analizy przygotowywana jest kompleksowa strategia działania.

Kancelaria prawna Warszawa to zwiększone szanse na końcowy sukces w sprawie. Jeżeli więc zastanawiają się Państwo nad wszczęciem sprawy o rozwód, podział majątku, czy inne postępowanie z prawa rodzinnego zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!