Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Separacja a wierność

Separacja jest instytucją zbliżoną do rozwodu, nie prowadzi jednak do ustania małżeństwa. Czy w związku z tym w separacji można związać się z innym partnerem?

Czy separacja coś daje?

Podstawowym zadaniem separacji jest umożliwienie małżonkom na naprawienia ich wzajemnych relacji. Małżonkowie z jednej strony na skutek orzeczenia separacji zbliżają się do stanu jak przy rozwodzie, jednocześnie ich małżeństwo nie ulega rozwiązaniu. Czas separacji często składnia do przemyśleń i podjęcia decyzji o wspólnym przepracowaniu problemów. Niezależnie, gdyby na skutek separacji stosunki małżonków nie uległy poprawie, to może ona stanowić swego rodzaju wstęp do postępowania o rozwiązanie małżeństwa. Warto pamiętać, że orzeczenie separacji nie wyłącza możliwości wniesienia pozwu rozwodowego.

Co daje kobiecie separacja?

Gdy problem w małżeństwie nasilają się, a jednocześnie wciąż między małżonkami tli się nadzieja na poprawę wzajemnych relacji  separacja będzie stanowić dobrą alternatywę dla rozwodu. Zgodnie z art. 611 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Separacja jest o tyle interesującym rozwiązaniem, że choć z pozoru jest zbliżona do rozwodu, to jednak jej skutki są daleko mniej idące, w szczególności separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa.

Separacja jest o tyle korzystna, że mimo iż na wielu płaszczyznach jej skutki są podobne do rozwiązania małżeństwa, to ideą separacji jest ofiarowanie małżonkom czasu na odbudowanie istniejącej między nimi niegdyś więzi.

Czy zdrada w separacji to prawdziwa zdrada?

Separacja, w przeciwieństwie do rozwodu, nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa co wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Osoby pozostające w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. Możliwość taką daje dopiero prawomocne orzeczenie rozwodu.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku związków nieformalnych w okresie separacji. W wypadku gdy małżonek, w czasie trwania separacji, wejdzie w związek nieformalny z inną osobą, to potencjalnie będzie to mogło być potraktowane jako zdrada małżeńska. Konsekwencje takiego stanu rzeczy są daleko idące – może się to wiązać nawet z orzeczenia rozwodu z winy małżonka.

Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia, czy nieformalny związek w separacji to zdrada jest określenie, czy nawiązanie relacji z innym partnerem nastąpiło w momencie gdy rozkład pożycia nie miał charakteru trwałego, czy już po utrwaleniu się zupełności rozkładu pożycia.

Co się należy żonie w separacji?

Żona w separacji może żądać ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi i zasad sprawowania nad nimi opieki w okresie separacji. Możliwym jest również zasądzenie alimentów na dzieci od drugiego małżonka, czy też określenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania w okresie separacji. Dodatkowo separacja prowadzi do ustania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Niekiedy małżonkom trudno jest określić, czy w ich sytuacji lepszym pomysłem jest separacja, czy rozwód. Warto w takim wypadku zlecić analizę naszej sprawy kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. spraw z zakresu prawa rodzinnego. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!