Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Kiedy w małżeństwie się nie układa, często pojawia się właśnie myśl o wyprowadzce. Wyprowadzka małżonka to zakończenie pewnego etapu związku. Wówczas powstaje pytanie, jakie skutki może ona za sobą nieść oraz czy wyprowadzka przed rozwodem może wpłynąć negatywnie na proces rozwodowy?

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Czy powinno się wyprowadzić przed rozwodem?

W praktyce często zdarza się, że w chwili składania pozwu rozwodowego, małżonkowie nie mieszkają już razem. Aby uzyskać rozwód, wyprowadzka ze wspólnego miejsca zamieszkania małżonków przed rozwodem nie jest konieczna, a często też nie jest możliwa. Zdarza się bowiem, że żadnego z małżonków nie stać na samodzielny wynajem nowego lokum lub też każde z nich chce sprawować codzienną opiekę nad dziećmi i mimo postępowania rozwodowego mieszkają razem. Aby sąd orzekł rozwód konieczne jest jednak udowodnienie, że między małżonkami doszło do zerwania trzech więzi: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Zatem jeżeli strony mieszkają razem i dalej prowadzą wspólne gospodarstwo domowe to będzie to przeszkodą do orzeczenia rozwodu przez sąd.

Jakie są skutki wyprowadzki przed rozwodem?

Skutkiem, jaki zazwyczaj wiąże się z przeprowadzką małżonka do innego miejsca, jest zerwanie więzi gospodarczej między stronami. Wyprowadzka z reguły powoduje, że strony przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Sama wyprowadzka nie oznacza jednak, że spełnione są wszystkie przesłanki do orzeczenia rozwodu. Sąd nie może zatem orzec rozwodu tak długo, jak długo nie stwierdzi zaniku pożycia małżeńskiego wykazującego cechy zupełności i trwałości.

Wyprowadzka przed rozwodem może mieć także wpływ na kwestie sprawowania opieki nad dziećmi i ustalenia ich miejsca zamieszkania. Sąd ustalając miejsce zamieszkania dziecka, zwykle kieruje się tym, że zmiana miejsca zamieszkania u dziecka może spowodować stres i zaburzenie poczucia jego bezpieczeństwa, w tym np. wymusić zmianę szkoły. Zatem przeprowadzka rodzica może mieć wpływ na to jak później będzie wyglądać opieka nad dziećmi. Sąd każdorazowo jednak zobowiązany jest indywidualnie rozważyć okoliczności sprawy i przede wszystkim ustalić taki sposób opieki nad dzieckiem czy miejsce jego zamieszkania, które nie godzi w dobro dziecka.

Jeżeli Sąd będzie rozstrzygał o winie w rozpadzie małżeństwa to kwestia wyprowadzki małżonka będzie dokładniej poruszana, w szczególności co do tego, w jakich okolicznościach do niej doszło. W przypadku gdy wyprowadzka była nieuzasadnionym przejawem porzucenia drugiej strony, może to wpłynąć na orzeczenie o winie danego małżonka w rozpadzie związku.

Podkreślić należy, że skutki wyprowadzki przed rozwodem zależą od tego, w jakich okolicznościach do niej doszło, dlatego też zawsze dobrze jest skonsultować sprawę z prawnikiem, posiadającym doświadczenie w sprawach rodzinnych.

Plan przeprowadzki – co można zabrać przy wyprowadzce przed rozwodem?

Wyprowadzając się przed, w trakcie, czy po rozwodzie, wyprowadzający się małżonek często zastanawia się, co może zabrać. Wskazać należy, że przedmioty, które stanowią majątek osobisty danego małżonka, mogą być zabrane przez niego w trakcie przeprowadzki. Jednak zabranie rzeczy, które są własnością współmałżonka, może być kwalifikowane już jako kradzież. Co jednak z rzeczami wspólnymi? Tutaj sprawa nie jest czarno – biała, a wszystko zależy od okoliczności. Co do zasady każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Kto płaci rachunki w trakcie i po rozwodzie?

Często małżonkowie twierdzą, że rachunki za mieszkanie powinien płacić małżonek, który w mieszkaniu mieszka. Nie zawsze jednak tak jest. Kwestia tego, kto zobowiązany jest do regulowania rachunków, zależy od tego czy strony łączy ustrój wspólności majątkowej czy też nie. Jeżeli strony łączy wspólność majątkowa to małżonek, który uiszcza całość opłat nie może domagać się ich zwrotu, jeżeli uiszczane są z majątku wspólnego. Jeżeli strony łączy ustrój rozdzielności majątkowej, który powstaje m.in. po rozwodzie, to małżonek, który się wyprowadził, powinien zwrócić drugiemu połowę wydatków na czynsz. Należy także zaznaczyć, że po rozwodzie małżonkowie mogą podzielić się majątkiem wspólnym i tym samym wyeliminować kwestie wspólnego ponoszenia opłat po rozwodzie.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!