Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Obsługa prawna firm transportowych

Specjalizujemy się w obsłudze firm związanych z transportem krajowym i międzynarodowym. Obsługujemy zarówno firmy transportowe, logistyczne jak i spedycyjne. Ze względu na specyfikę branży transportowej wiemy, że często konieczne jest szybkie działanie. Oferujemy zarówno stałą obsługę prawną firm transportowych, jak i jednorazowe porady prawne czy sporządzenie poszczególnych pism np. odwołań od mandatów.  Zmieniające się przepisy są szczególnie istotne w tej gałęzi, bowiem często nie dostosowanie się do nich może skutkować naliczeniem ogromnych kar pieniężnych.

Dokumenty transportowe, w tym umowa przewozowa, często podpisywane są bez głębszej analizy, a nawet bez zapoznania się. Warto taką umowę przeczytać i skonsultować przed jej zawarciem. Wspieramy przedsiębiorców poprzez tworzenie korzystnych dla nich umów, jak też w procesie negocjacyjnym z kontrahentem, aż po jej zawarcie, a następnie na etapie jej wykonywania. Większość problemów pojawia się bowiem na etapie wykonania umowy.  

Obsługa firm transportowych – dlaczego warto?

Jako prawnicy transportu jesteśmy w stanie sprawnie i z powodzeniem przygotować dokumentację, odpowiedni wniosek, a także reprezentować Klienta przed sądem. Zaangażowanie pełnomocnika znacznie przyspiesza ostateczne rozstrzygnięcie sprawy, a także nadaje jej odpowiedni bieg.

Obsługa prawna przesiębiorców w tym również jesteśmy specjalistami. Sprawdź naszą ofertę i zaufaj doświadczonym prawnikom. 

Nieprzewidziane zdarzenia na drodze w sposób szczególny dotyczą firm transportowych. Wypadki drogowe, uszkodzenie powierzonego towaru czy też opóźnienia w dostawie i związane z tym kary to tylko niektóre z problemów, z jakimi mierzą się firmy transportowe.  Ważne jest, aby wówczas sprawnie zadbać o przygotowanie niezbędnych dokumentów bądź prawidłowe ich wypełnienie. Często błędy popełnione na początku mogą zaważyć o dalszych losach sprawy. Pomagamy kompleksowo na każdym etapie sporu z ubezpieczycielem – tak, aby jak najbardziej odciążyć klienta. Wybierając naszą kancelarię zyskujesz pewność, że proces ten zostanie przeprowadzony w sposób prawidłowy. 

Na bieżąco monitorujemy także rynek transportowy oraz jego problematykę, doradzamy w zakresie prawa transportowego. Nieznajomość przepisów nie tylko nie zwalnia pracodawcy od konsekwencji, ale również może narazić na relatywnie wysokie kary pieniężne. Dlatego też obsługa prawna dla firm transportowych ma szczególne znaczenie. Warto powierzyć swoje sprawy profesjonalistom. 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Kontakt Online

Firmy transportowe – leasing

Warto także pochylić się nad kwestią leasingu. Przedsiębiorcy transportowi często zawierają wiele takich umów. Nasza kancelaria analizuje umowy leasingowe pod kątem potencjalnych zagrożeń, jak też zajmuje się bieżącą obsługą umowy leasingu, sytuacjami utratą płynności finansowej lub niewłaściwym rozliczeniem umowy przez finansującego.

Obsługa firm transportowych – niezapłacone faktury

Często zdarza się, że nasz kontrahent opóźnia się z zapłatą. Terminy zapłaty w transporcie często są wydłużone w stosunku do innych branż. Jesteśmy po to, aby skutecznie wyegzekwować należności. Proces dochodzenia zapłaty zaległej faktury, najlepiej rozpocząć jak najszybciej. W ten sposób unikniesz przedawnienia roszczenia, co znacznie zwiększa Twoje szanse na odzyskanie zaległości. Dochodzimy wierzytelności z faktur na etapie polubownym, jak i sądowym.

Klienci często też przed podjęciem współpracy z danych kontrahentem chcą upewnić się co do jego rzetelności, wypłacalności. Jak najbardziej jest to działanie pożądane, które rekomendujemy. Sprawdzimy dla Ciebie przyszłego kontrahenta co ograniczy Twoje ryzyko.

Obsługa prawna firm transportowych – usługi

W zakresie obsługi prawnej firm transportowych pomagamy m.in. w poniższych zakresach:

  • Opracowanie, zawieranie, opiniowanie umów – przewozowych, leasingowych, spedycyjnych,
  • Bieżąca obsługa firm związanych z transportem,
  • Analiza prawna z zakresu prawa transportowego, zarówno na podstawie ustawodawstwa krajowego, jak również przepisów międzynarodowych (Konwencja CMR),
  • Windykacja należności na drodze polubownej i sądowej,
  • Spory z firmami ubezpieczeniowymi,
  • Sporządzenie dokumentów wewnętrznych – regulaminy, RODO,
  • Stosunki pracodawca – pracownik,
  • Reprezentacja przed sądami

Ważne! Od przedsiębiorcy wymagane jest zachowanie należytej staranności wymaganej w tego typu stosunkach, dlatego też tak istotne jest każdorazowe zapoznanie się z dokumentami, ich analiza, a w razie sporu odpowiedni dobór argumentów. Nasza kancelaria zadba o Twój interes, zapewniając profesjonalną obsługę prawną Twojego przedsiębiorstwa, podejmując sprawne i konkretne działania.

Obsługa prawna firm transportowych – ile kosztuje?

Oferujemy bezpłatną wstępną, poradę prawną. Wystarczy, że zadzwonisz do nas lub wyślesz maila, opisując swój problem. W ciągu 2 dni roboczych nakreślimy Ci możliwe rozwiązania ze wskazaniem korzyści i zagrożeń wynikających z każdego z nich oraz przedstawimy szczegółową ofertę obsługi prawnej firmy transportowej. Zazwyczaj wybierane formy rozliczeń to:

Stawka godzinowa – oferujemy ją Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Ryczałt – jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy lub sporządzenie określonego pisma. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

Współpraca

Czego możesz od nas oczekiwać?