Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

 

Zajmujemy się pro­­wa­­dze­­niem ob­słu­­gi pra­w­nej spó­ł­dzie­l­ni mie­sz­ka­­nio­­wych, wspó­l­not mie­sz­ka­­nio­­wych oraz innych podmiotów zajmujących się ad­­mi­­ni­­stro­­wa­­niem i za­­rzą­­dem nie­­ru­­cho­­mo­­­ścia­­mi.

Każdy właściciel nieruchomości chce, aby zarządzanie sprawami związanymi z jego nieruchomością było sprawne i optymalne. Zatem zarówno spółdzielnie jak i wspólnoty są obciążone dużą odpowiedzialnością.

Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa – obsługa prawna – dlaczego warto?

Przede wszystkim bieżąca działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych łączy się ściśle ze znajomością przepisów prawa – i to wcale nie małej ilości! W swojej działalności wspólnota mieszkaniowa czy też spółdzielnia mieszkaniowa często musi wykazać się znajomością prawa cywilnego, administracyjnego czy lokalowego. Specyfika ich działalności sprawia, że koniecznością jest podejmowanie wielu decyzji mających znaczenie prawne. Nie ma tutaj miejsca na niepewność. Wsparcie ze strony kancelarii może sprawić, że zarządzanie spółdzielnią czy wspólnotą będzie efektywniejsze, ale przede wszystkim zyskujesz pewność, że sprawy są prowadzone w sposób zgodny z przepisami prawa. Warto zatem minimalizować ryzyko podjęcia złych decyzji. Należy mieć na uwadze, że zmieniające się przepisy są szczególnie istotne w tej działalności, bowiem często nie dostosowanie się do nich może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami np. zawarciem niekorzystnych, wieloletnich umów, naliczeniem kar pieniężnych.

Pomoc prawna spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom to także szukanie rozwiązań zadowalających wszystkich jej członków. Nierzadko zdarza się, że osoby należące do wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej mają podzielone zdania. Prawnik świadczący pomoc prawną naświetla plusy i minusy wszystkich rozwiązań, poszukuje nowych i dąży do wypracowania kompromisu, tak aby funkcjonowanie wspólnoty lub spółdzielni było łatwiejsze, a zarazem sprawniejsze. Dzięki takiej pomocy da się uniknąć wielu konfliktów.

Sprawdź również naszą usługę: Obsługa prawna firm transportowych

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!

Kontakt Online

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – windykacja należności 

Warto skorzystać z pomocy prawnej również we wszelkich sprawach dotyczących nieuregulowanych w terminie płatności np. czynszu, nieuiszczonymi zaliczkami na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną. Działania podejmujemy zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Obecnie sprawy takie często mogą być wszczęte niemal bezkosztowo w elektronicznym postępowaniu upominawczym tzw. e-sąd. Opłata sądowa w takim przypadku jest aż czterokrotnie niższa niż w przypadku zwykłego postępowania. Również i czas, w którym można uzyskać wyrok jest znacznie krótszy.

Spółdzielnie mieszkaniowe – nabywanie i sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in. budowa i nabywanie budynków np. celem wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu. Zarówno sprzedaż jak i nabycie nieruchomości to procesy, które należy przeprowadzić ze szczególną starannością. Oferujemy pomoc prawną już na etapie negocjacji z potencjalnymi kontrahentami poprzez sporządzenie danej umowy lub jej opiniowanie, aż do jej zawarcia. Wybierając naszą kancelarię zyskujesz pewność, że proces ten zostanie przeprowadzony w sposób prawidłowy.

Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – zakres usług

Świadczymy obsługę prawna spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych m.in. w poniższych zakresach:

  •   prowadzenie bieżącej obsługi prawnej,
  •   analiza, spo­­rzą­­dza­­nie umów ak­tów we­­w­nę­trz­nych spó­ł­dzie­l­ni/wspólnoty;
  •   spo­­rzą­­dza­­nie opi­­nii pra­w­nych;
  •   prowadzenie negocjacji;
  •   ob­słu­­ga w tra­k­cie Wa­l­nych Zgro­­ma­­dzeń, posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej;
  •   dyżur prawnika w wybrane dni w siedzibie podmiotu;
  •   reprezentacja przed sądami, organami administracji we wszelkich sprawach (postępowania przeciwko wykonawcom robót budowlanych, dostawcom mediów, przeciwko deweloperom i wykonawcom, w postępowaniach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały i wielu innych)

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych – ile kosztuje?

Oferujemy bezpłatną wstępną, konsultację prawną. Wystarczy, że zadzwonisz do nas lub wyślesz maila, opisując swój problem. W ciągu 2 dni roboczych nakreślimy Ci możliwe rozwiązania ze wskazaniem korzyści i zagrożeń wynikających z każdego z nich oraz przedstawimy szczegółową ofertę obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Zazwyczaj wybierane formy rozliczeń to:

  • Stawka godzinowa – oferujemy ją Klientom, którzy nie są w stanie przewidzieć dokładnego zapotrzebowania na usługi prawne. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
  • Ryczałt – jest to z góry określona kwota za prowadzenie sprawy lub sporządzenie określonego pisma. Wynagrodzenie ryczałtowe proponujemy również Klientom w ramach stałej obsługi prawnej, w przypadku gdy w każdym miesiącu mają podobne zapotrzebowanie na usługi prawne.

Oferujemy zarówno stałą obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, jak i jednorazowe porady prawne czy sporządzenie poszczególnych pism, opiniowanie umów. 

Świadczymy porady prawne w każdej formie – możemy umówić się na spotkanie, rozmowę telefoniczną bądź konsultację online.

Współpraca

Co nas wyróżnia?

Bezpieczeństwo

Sprawy, które nam powierzasz objęte są tajemnicą zawodową. Potrafimy zbudować i utrzymać wzajemne zaufanie mając na względzie poszanowanie prywatności Klienta i profesjonalizm we wzajemnych stosunkach. Nie oceniamy Twoich wyborów, a staramy się pomóc.

Zaangażowanie

Nie działamy taśmowo, a każdą sprawę analizujemy indywidualnie. Przykładamy ogromną wagę do szczegółów. Dbamy o jakość przekazywanych komunikatów, dlatego mówimy prostym i zrozumiałym językiem. Zależy nam na dobrych relacjach z klientem.

Uczciwość

Jasno przedstawiamy warunki współpracy – prezentując wady, zalety, wszelkie ryzyka, a także warunki finansowe. Dotrzymujemy danego słowa. Zadowolenie osób korzystających z naszych usług to dla nas priorytet.