Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Sprawy rodzinne - rozwody, podział majątku, alimenty, kontakty z dziećmi

Zajmujemy się pro­­wa­­dze­­niem spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także o podział majątku małżonków po rozwodzie. Z uwagi na okoliczność, że sprawy rodzinne dotyczące rozwodu małżonków, podziału ich wspólnego majątku, ustalenia wysokości alimentów na dzieci lub małżonka, ustalenia miejsca pobytu dzieci oraz kontaktu z nimi, są silnie nacechowane emocjonalnie, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże przejść przez ten, często niełatwy, czas dla rodziny.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa – Praga

Sprawy rodzinne Warszawa Praga – rozwód

Rozwód to proces rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Sprawa rozwodowa rozpoczyna się od złożenia przez jednego z małżonków pozwu o rozwód do sądu. Sąd przeprowadza postępowanie, w trakcie którego mogą zostać przedstawione dowody i argumenty dotyczące przyczyn rozwodu oraz ewentualnych kwestii związanych z opieką nad dziećmi, alimentami itp. W przypadku braku porozumienia między małżonkami w sprawach związanych z rozwodem, sąd podejmuje decyzje na podstawie obowiązującego prawa oraz mając na względzie jak najlepszy interes dzieci.

Pomagamy Klientom w przygotowaniu pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie, a następnie reprezentujemy ich w sądzie podczas procesu, dbając o ich interesy.

Sprawy rodzinne Warszawa Praga – podział majątku

W przypadku rozwodu, konieczne jest ustalenie, jak zostanie podzielony majątek, który został wspólnie zgromadzony przez małżonków podczas trwania związku małżeńskiego. Jeśli małżonkowie są w stanie porozumieć się co do podziału majątku, mogą zawrzeć umowę dotyczącą podziału. Z kolei jeśli małżonkowie nie mogą się porozumieć co do podziału majątku, sprawę należy skierować do sądu. Sąd podejmuje decyzję na podstawie przepisów prawa, biorąc pod uwagę między innymi wkład finansowy każdego z małżonków w nabycie dóbr, czas trwania małżeństwa oraz inne okoliczności.

Podział majątku może dotyczyć różnych rodzajów aktywów, takich jak nieruchomości, samochody, konta bankowe, inwestycje, przedsiębiorstwa, ale także długi. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem procesu rozwodowego zasięgnąć porady prawnej, aby dowiedzieć się, jakie prawa i obowiązki mają małżonkowie w danej sytuacji oraz jakie mogą być możliwości podziału majątku zgodnie z obowiązującym prawem.

Sprawy rodzinne Warszawa Praga – alimenty

Alimenty to świadczenie pieniężne, które są płatne przez jednego z rodziców na rzecz dziecka w celu zapewnienia mu utrzymania. Świadczenie alimentacyjne ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków życia dziecku, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie zarabiać ani dbać o swoje potrzeby finansowe. Wysokość alimentów uzależniona jest od wielu czynników, takich jak dochody rodziców, koszty utrzymania dziecka, ilość dzieci wymagających wsparcia oraz inne indywidualne okoliczności. Sąd zdecyduje o ustaleniu konkretnej kwoty alimentów na podstawie analizy przedstawionych dowodów i dokumentów finansowych.

Alimenty są zobowiązaniem prawnym i ich niewłaściwe płacenie lub unikanie płacenia może skutkować konsekwencjami prawnymi. Jeśli masz pytania dotyczące alimentów lub potrzebujesz pomocy w ustaleniu odpowiedniej kwoty na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, skontaktuj się z nami.

Sprawy rodzinne Warszawa Praga – kontakty z dziećmi

W przypadku rozwodów, separacji lub innych sytuacji, gdy rodzice nie mieszkają razem, prawo do kontaktów ma na celu zapewnienie dziecku możliwości utrzymania relacji z oboma rodzicami. Ważne jest, aby zarówno rodzice, jak i sąd, skupiali się na dobrym interesie dziecka. Relacje między dzieckiem a oboma rodzicami są istotne dla jego zdrowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego. W przypadku problemów lub pytań związanych z kontaktami z dziećmi, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Posiadamy doświadczenie oraz świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego.

Sprawy rodzinne Warszawa Praga – zakres usług

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną między innymi w sprawach o:

 • rozwód bez orzekania winy lub z orzekaniem o winie,
 • separację lub o zniesienie separacji,
 • zasądzenie alimentów na dziecko,
 • zasądzenie alimentów na małżonka,
 • podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów,
 • ustalenie miejsca pobytu dzieci,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi rodziców, dziadków lub innych osób,
 • zmianę kontaktów albo zakazanie kontaktów,
 • ustanowienie władzy rodzicielskiej, jak również jej ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie,
 • ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem,
 • zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • ustalenie ojcostwa,
 • wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykłych zakres,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej, oraz rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Obsługa prawna spraw rodzinnych Warszawa Praga – ile kosztuje?

Porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego udzielamy w siedzibie Kancelarii lub online. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w miejscu dogodnym dla Klienta na terenie Warszawy i okolic. Podczas spotkania informujemy Klienta o możliwych rozwiązań jakie można podjąć w jego sprawie, wysokości kosztów postępowania, które mogą pojawić się w trakcie procesu. Jeżeli Klient decyduje się na współpracę z naszą Kancelarią wspólnie ustalamy sposób rozliczenia. Zazwyczaj wybierane formy rozliczenia spraw rodzinnych to ryczałt, czyli z góry określona kwota za prowadzenie sprawy lub sporządzenie określonego pisma.

Sprawy spadkowe Warszawa Praga – dziedziczenie ustawowe, testament

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W przypadku dziedziczenia ustawowego, osoby z danego kręgu spadkobierców dziedziczą w określonych proporcjach, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku sporządzenia przez spadkodawcę testamentu, dziedziczą osoby w nim określone, chyba że testament jest nieważny.

Świadczymy usługi polegające na pomocy prawnej zarówno w uregulowaniu sytuacji spadkowej na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak również testamentowego. Podczas spotkania z Klientem rekomendujemy najlepsze możliwe rozwiązanie w przedstawionej sytuacji.

Sprawy spadkowe Warszawa Praga – zachowek

Zachowek to część spadku, do której mają prawo określone przepisami prawa osoby w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament, w którym nie uwzględnił ich lub przyznał im mniejszy udział w spadku niżby to wynikało z przepisów o dziedziczeniu ustawowym. Zachowek jest rodzajem zabezpieczenia dla najbliższych członków rodziny, takich jak dzieci czy małżonek, którzy w przeciwnym razie zostaliby wyłączeni z dziedziczenia.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zachowku i dziedziczenia, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, aby uzyskać dokładne informacje na temat obowiązujących przepisów. Jako radcowie prawni udzielamy pomocy prawnej w dochodzeniu należności poprzez żądanie zapłaty zachowku, doradzamy w jaki sposób można podważyć pozostawiony przez spadkodawcę testament, a także w jaki sposób można pozbawić członka rodziny zachowku.

Sprawy spadkowe Warszawa Praga – zakres usług

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną między innymi w sprawach o:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu.

Dodatkowo prowadzimy doradztwo w zakresie skutecznego wydziedziczenia członków rodziny oraz w zakresie spraw spadkowych z udziałem małoletniego.

Obsługa prawna spraw spadkowych Warszawa Praga – ile kosztuje?

Porad prawnych w sprawach spadkowych udzielamy w siedzibie Kancelarii, online lub w miejscu uzgodnionym z Klientem. Podczas spotkania informujemy Klienta o możliwych rozwiązaniach jakie można podjąć w jego sprawie oraz wysokości kosztów postępowania, które mogą pojawić się w trakcie procesu. Jeżeli Klient decyduje się na współpracę z naszą Kancelarią wspólnie ustalamy sposób rozliczenia. Zazwyczaj wybierana forma rozliczenia spraw spadkowych to ryczałt, czyli z góry określona kwota za prowadzenie sprawy lub sporządzenie określonego pisma.