Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Sprawy spadkowe - dziedziczenie ustawowe, testament, zachowek, podważanie testamentu

Świadczymy kompleksową pomoc dotyczącą całego zakresu prawa spadkowego. Z uwagi na okoliczność, że w sprawach spadkowych uczestniczą osoby spokrewnione, w pierwszej kolejności należy dążyć do polubownego zakończenia sporu. W sytuacji, gdy polubowne rozwiązanie sporu jest niemożliwe, należy dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Kompleksowo zajmujemy się prowadzeniem postępowań sądowych o spadek, podejmując działania w celu ochrony interesów majątkowych Klienta.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa – Praga

Sprawy spadkowe Warszawa Praga – dziedziczenie ustawowe, testament

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W przypadku dziedziczenia ustawowego, osoby z danego kręgu spadkobierców dziedziczą w określonych proporcjach, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku sporządzenia przez spadkodawcę testamentu, dziedziczą osoby w nim określone, chyba że testament jest nieważny.

Świadczymy usługi polegające na pomocy prawnej zarówno w uregulowaniu sytuacji spadkowej na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak również testamentowego. Podczas spotkania z Klientem rekomendujemy najlepsze możliwe rozwiązanie w przedstawionej sytuacji.

Sprawy spadkowe Warszawa Praga – zachowek

Zachowek to część spadku, do której mają prawo określone przepisami prawa osoby w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament, w którym nie uwzględnił ich lub przyznał im mniejszy udział w spadku niżby to wynikało z przepisów o dziedziczeniu ustawowym. Zachowek jest rodzajem zabezpieczenia dla najbliższych członków rodziny, takich jak dzieci czy małżonek, którzy w przeciwnym razie zostaliby wyłączeni z dziedziczenia.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zachowku i dziedziczenia, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, aby uzyskać dokładne informacje na temat obowiązujących przepisów. Jako radcowie prawni udzielamy pomocy prawnej w dochodzeniu należności poprzez żądanie zapłaty zachowku, doradzamy w jaki sposób można podważyć pozostawiony przez spadkodawcę testament, a także w jaki sposób można pozbawić członka rodziny zachowku.

Sprawy spadkowe Warszawa Praga – zakres usług

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną między innymi w sprawach o:

  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • stwierdzenie nieważności testamentu.

Dodatkowo prowadzimy doradztwo w zakresie skutecznego wydziedziczenia członków rodziny oraz w zakresie spraw spadkowych z udziałem małoletniego.

Obsługa prawna spraw spadkowych Warszawa Praga – ile kosztuje?

Porad prawnych w sprawach spadkowych udzielamy w siedzibie Kancelarii, online lub w miejscu uzgodnionym z Klientem. Podczas spotkania informujemy Klienta o możliwych rozwiązaniach jakie można podjąć w jego sprawie oraz wysokości kosztów postępowania, które mogą pojawić się w trakcie procesu. Jeżeli Klient decyduje się na współpracę z naszą Kancelarią wspólnie ustalamy sposób rozliczenia. Zazwyczaj wybierana forma rozliczenia spraw spadkowych to ryczałt, czyli z góry określona kwota za prowadzenie sprawy lub sporządzenie określonego pisma.