Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Pomoc złotówkowiczom Warszawa

Podwyżka stóp procentowych wpłynęła na wysokość rat kredytów złotówkowych z oprocentowaniem zmiennym na bazie WIBOR. Powyższa okoliczność stanowi duże obciążenie domowych budżetów wielu kredytobiorców. Kredytobiorcy zastanawiają się jak obniżyć swoją ratę kredytu i poszukuje nowych rozwiązań jak poprawić sytuację finansową. Niewielu kredytobiorców jednak wie, że kredyt złotówkowy ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR można unieważnić.

Co to jest WIBOR?

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania, po jakiej banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.

Wskaźnik WIBOR można podzielić na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej będzie aktualizowana raz na kwartał. Wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej będzie ulegać zmianie raz na pół roku.

Kredyt w złotówkach można unieważnić

Coraz więcej wątpliwości budzi wskaźnik WIBOR. Wątpliwości dotyczą tego czy WIBOR jest obiektywny, reprezentatywny oraz czy odzwierciedla rzeczywisty koszt pozyskania pieniądza przez banki. Mimo, że WIBOR powinien być ustalany w oparciu o rzeczywiste transakcje między bankami, to wskazać należy, że w praktyce takich transakcji nie ma. W konsekwencji WIBOR ustalany jest w oparciu o dane szacunkowe, które są przesyłane przez banki, a więc niezgodnie z przepisami prawa. Coraz więcej kredytobiorców obawia się, że banki mogą sztucznie zawyżać szacunkowe wartości transakcji by w ten sposób podwyższyć wskaźnik.

Podważenie umowy kredytu złotówkowego w procesie sądowym może spowodować unieważnienie takiej umowy lub doprowadzić do tego, że umowa kredytu będzie dalej wykonywana, lecz bez wskaźnika WIBOR.

Pomoc prawna z kredytem w złotówkach – na czym polega?

Materia prawa bankowego nie należy do najłatwiejszej, dlatego w celu poprowadzenia sprawy o unieważnienie kredytu w sądzie warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii.

Pomoc złotówkowiczom rozpoczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określenia szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria podejmuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym oraz pomaga w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu. W momencie skompletowania wszystkich dokumentów profesjonalny pełnomocnik sporządza pozew w oparciu o pozyskane dokumenty z banku. Po złożeniu pozwu w sądzie kancelaria prowadzi postępowanie sądowe aż do momentu wydania wyroku.

Kredyt w złotówkach pomoc prawna

W celu podważenia postanowień umowny kredytu dotyczących WIBOR warto skonsultować swoją umowę kredytu z naszą Kancelarią. Pomożemy uwolnić się od niedozwolonego oprocentowania.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!