Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Pozew WIBOR Warszawa

W ostatnim czasie można zauważyć, że do walczących o swoje prawa Frankowiczów zaczynają dołączać również złotówkowicze. Kredytobiorcy posiadający umowy z oprocentowaniem zmiennym opartym na WIBOR również chcą udowodnić, że ich umowy kredytowe zawierają klauzule niedozwolone. Pod koniec 2022 roku w polskich sądach znajdowało się kilkadziesiąt pozwów w sprawach o WIBOR. Czy liczba pozwów wzrośnie w najbliższym czasie? Co można zyskać składając pozew WIBOR?

Pozew o WIBOR – co można zyskać?

Co można zyskać na podważeniu umowy kredytowej opartej o WIBOR? Rozwiązań może być kilka, jednak wskazać należy, że każde z nich będzie korzystne dla kredytobiorcy.

Pierwsze rozstrzygnięcie to ustalenie nieważności całej umowy kredytu. Umowę kredytu złotówkowego traktuje się jako niezawartą. Bank i kredytobiorca zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia.

Drugim rozwiązaniem jest wyeliminowanie wszystkich składników oprocentowania, czyli marży oraz wskaźnika WIBOR. Wówczas kredyt spłacany jest bez odsetek, tylko czysty kapitał.

Trzecim możliwym rozstrzygnięciem jest usunięcie samego wskaźnika WIBOR z umowy i pozostawienie oprocentowania opartego na stałej marży banku. W tym przypadku rata kredytu istotnie spadnie.

Podkreślić należy, że każde z tych rozwiązań jest korzystniejsze niż spłacanie kredytu na obecnych warunkach.

WIBOR – zabezpieczenie na czas procesu

Zabezpieczenie roszczenia jest formą ochrony interesów powoda poprzez ustalenie praw i obowiązków stron postępowania na czas trwania postępowania.

Kierując do sądu pozew o unieważnienie umowy kredytu złotówkowego powód może wystąpić z żądaniem zabezpieczenia niniejszego roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości oraz terminach określonych w umowie kredytowej na czas trwania postępowania oraz zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Sąd uwzględniając złożony przez powoda w pozwie lub toku procesu wniosek o zabezpieczenie roszczenia, wydaje postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, które skutkuje wstrzymaniem obowiązku spłacania rat kredytu. Co do zasady ww. postanowienie jest wykonalne z chwilą jego wydania. Z wstrzymaniem spłaty rat kredytu nie trzeba więc czekać do uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu.

Pozew o WIBOR – pomoc prawnika

Pozwy o WIBOR to nowy temat w polskich sądach. Warto więc skorzystać z pomocy kancelarii, która oferuje pełne wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy. Pomoc naszej Kancelarii polega na określeniu możliwych do osiągnięcia korzyści, pomagamy przygotować pozew oraz zebrać niezbędny materiał dowodowy, reprezentujemy klienta przed sądem. Szukasz pomocy w przygotowaniu pozwu WIBOR, skontaktuj się z nami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!