Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Alimenty na dziecko i bezrobotny rodzic

Alimenty obciążają z reguły rodzica nie sprawującego na co dzień opieki nad dzieckiem. Czy wpływ na wysokość alimentów ma bezrobocie jednego z rodziców? Czy alimenty można nałożyć na osobę bezrobotną? Czy bezrobotna matka musi płacić alimenty?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co z alimentami jeśli ojciec nie pracuje?

Często zdarza się, że w sprawach sądowych pozwany o alimenty broni się wskazując, że nie ma możliwości pokrywania alimentów z uwagi na brak zatrudnienia. Czy możliwym jest żeby sąd nałożył alimenty na osobą bezrobotną?

W praktyce fakt zatrudnienia nie ma decydującego znaczenia dla orzeczenia obowiązku alimentacyjnego i jego wysokości. Tym samym alimenty mogą być nałożone na osobę bezrobotną. W sprawach o alimenty sąd bada przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że pozwany o alimenty celowo zataja swoje dochody lub zwalnia się z pracy licząc, że w ten sposób uniknie obowiązku zapłaty comiesięcznych alimentów. Nic bardziej mylnego.

W toku postępowania strona żądająca alimentów może wykazać, że możliwości zarobkowe pozwanego są na tyle wysokie, że bez większych problemów mógłby znaleźć on pracę. Wpływ na powyższe ma m.in. doświadczenie zawodowe pozwanego, jego wykształcenie, stan zdrowia, czy miejsce zamieszkania. Dodatkowo sąd bada deklaracje podatkowe za poprzednie lata, czy historię z rachunków bankowych. Jeżeli więc w toku postępowania dowodowego okaże się, że osoba bezrobotna, przy dochowaniu należytych starań, mogłaby podjąć zatrudnienie, to sąd orzeknie od takiego bezrobotnego obowiązek alimentacyjny.

Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Nie zawsze jednak powództwo o alimenty musi zostać uwzględnione. Kiedy więc nie należą się alimenty na dziecko? Wbrew powszechnej opinii na obowiązek alimentacyjny nie ma kluczowego znaczenia wiek dziecka i nie jest prawdą, że obowiązek ten zawsze wygasa po ukończeniu lat 18 przez dziecko (26 lat jeżeli dalej się kształci). W pewnych przypadkach np. w przy znacznej niepełnosprawności dziecka obowiązek alimentacyjny może być orzeczony nawet dożywotnio.

Alimenty na dziecko nie należą się przede wszystkim jeżeli dziecko jest wstanie samodzielnie się utrzymać. Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy umożliwiają uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielnego utrzymania. Dzieje się tak przykładowo gdy dziecko obiektywnie ma już możliwości do podjęcia pracy, ale unika zatrudnienia lub też przedłuża okres edukacji wyłącznie w celu dalszego pobierania świadczeń alimentacyjnych. Podobnie alimenty na dziecko nie należą się gdy posiadany przez dziecko majątek generuje przychody umożliwiające mu zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb.

Innym przypadkiem gdy nie należą się alimenty na dziecko jest sytuacja, w której alimenty są połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica. Dzieje się tak np. gdy rodzic jest przewlekle chory, a jego dochody w istotnej części przeznaczone są na koszty leczenia, czy rehabilitacji.

Ile wynoszą minimalne alimenty?

Wiele osób rozważających założenie sprawy o alimenty zastanawia się jakiej kwoty można żądać w pozwie. Ile wynoszą minimalne alimenty? Żadne przepisy nie wskazują kwoty minimalnych alimentów. Żeby odpowiedzieć na pytanie ile wynoszą minimalne alimenty trzeba oprzeć się na praktyce sądów. Sąd ustalając wysokość alimentów bada usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodziców. W 2023 r. minimalne zasądzane przez sądy alimenty wynoszą ok. 400,00-500,00 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że dobrze uzasadniony pozew i odpowiednie wykazanie możliwości zarobkowych rodzica dziecka może pozwolić uzyskać kwoty zdecydowanie większe.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku zwrócić się o pomoc do kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. sprawy rodzinne Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!