Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co grozi za posiadanie marihuany?

Posiadanie marihuany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oznacza samą możność władania, wykorzystania marihuany. W Polsce posiadanie marihuany jest nielegalne i traktowane jest przestępstwo, niezależnie od ilości posiadanej substancji.

Kara za posiadanie marihuany

Kara za posiadanie marihuany zależy przede wszystkim od jej ilości. Zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Z kolei w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wypadek mniejszej wagi

Oceniając czy posiadanie narkotyku stanowi wypadek mniejszej wagi bierze się pod uwagę takie czynniki jak rodzaj narkotyku, ilość narkotyku oraz uprzednią karalność sprawcy za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Marihuana jest narkotykiem miękkim, będzie więc oceniana łagodniej niż posiadanie narkotyków twardych. Za wypadek mniejszej wagi można więc uznać incydentalne posiadanie nieznacznej ilości marihuany.

Znaczna ilość narkotyków

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie precyzuje jaka ilość marihuany kryje się pod pojęciem „znacznej ilości”. Ocena czy doszło do przestępstwa kwalifikowanego posiadania marihuany w znacznej ilości wypracowana została przez orzecznictwo. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 24 lipca 1997 r. (sygn. akt II AKa 94/97) przyjął, że znaczna ilość to taka, która wystarczy do jednorazowego odurzenia się najmniej kilkudziesięciu osób. Odnosząc się do marihuany, przyjmuje się, że typową porcją na jednorazowe odurzenie jest 1 gram.

Co grozi za posiadanie 1 kg marihuany?

Posiadanie 1 kg marihuany będzie traktowane jako przestępstwo posiadania środka odurzającego w znacznej ilości. Sprawca przestępstwa podlegał będzie karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ile można mieć przy sobie marihuany?

Karalne jest posiadanie substancji odurzającej dopiero wówczas, gdy jego ilość pozwala na odurzenie osoby zażywającej narkotyk. Posiadanie nieznacznej ilości marihuany, przeznaczonej wyłącznie na własny użytek, daje możliwość umorzenia postępowania. Posiadanie narkotyków na własny użytek oznacza, że sprawca przestępstwa nie zamierzał udzielić ich odpłatnie lub nieodpłatnie innej osobie.

Ile wynosi grzywna za posiadanie marihuany?

Grzywna to forma kary finansowej, którą sąd może wymierzyć wobec osoby, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie. Ustalając stawkę dzienną grzywny sąd bierze pod uwagę przede wszystkim:

  • sytuację rodzinną skazanego – ilość osób pozostających na jego utrzymaniu,
  • stosunki majątkowe – możliwości finansowe skazanego z uwzględnieniem ciążących na nim innych zobowiązań finansowych,
  • warunki osobiste –wiek, stan zdrowia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.

W praktyce, w sprawach o posiadanie lub uprawę marihuany kara grzywny wynosi najczęściej od 500 do 2000 złotych. W przypadku zasądzenia grzywny, istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie jej na raty.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!