Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Pozew zbiorowy WIBOR

Kredytobiorcy kredytów złotówkowych coraz chętniej występują z pozwami WIBOR przeciwko bankom. Czy w sprawie WIBOR warto złożyć pozew zbiorowy z innymi kredytobiorcami?

WIBOR pozew zbiorowy – warunki formalne

Żeby w ogóle móc złożyć pozew zbiorowy WIBOR należy najpierw spełnić określone warunki formalne, które w pewnym zakresie mogą być trudne do zrealizowania w sprawach WIBOR.

Podstawowym warunkiem wystąpienia z pozwem zbiorowym (grupowym) w sprawie WIBOR jest zebranie grupy co najmniej 10 osób. Ta przesłanka, biorąc pod uwagę liczbę chętnych do pozwania banku kredytobiorców, nie powinna być szczególnie trudna do spełnienia. Dodatkowo roszczenia dochodzone pozwem zbiorowym oparte powinny być na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ten wymóg będzie już nastręczał sporych problemów. Umowy kredytowe podpisywane były w różnym okresie, nie raz na nieco odmiennych warunkach, zawierać mogą różniące się od siebie postanowienia.

Niezależnie, nawet gdyby przyjąć, że uda się spełnić powyższe przesłanki, pozew zbiorowy stawia szereg innych wymogów przed powodami. Należy wyłonić tzw. reprezentanta grupy, sporządzić stosowne oświadczenia, czy dokładnie wyodrębnić każde z roszczeń. Szeroki zakres formalizmu oraz trudna do spełnienia przesłanka oparcia roszczenia na tej samej podstawie faktycznej, przemawiają za uznaniem, że pozew zbiorowy w sprawach WIBOR może nie być najlepszym pomysłem. Znacznie rozsądniejszym wydaje się pozwanie banku w sposób tradycyjny, oddzielnie dla każdego z kredytobiorców.

Pozew o WIBOR

Pozwy WIBOR wydają się interesującym sposobem na unicestwienie problemu stale rosnących rat kredytów hipotecznych w złotych polskich. Z założenia pozew WIBOR ma wywołać skutki analogiczne jak ma to miejsce w przypadku pozwów kredytobiorców frankowych.

W pozwie kredytobiorcy kredytów złotowych mogą wnosić o:

  •       usunięcie WIBOR z zapisów umowy – w wypadku uwzględnienia powództwa postanowienia dotyczące wskaźnika WIBOR zostałyby usunięte z treści umowy kredytowej. Umowa byłaby dalej ważna, ale kredytobiorca płaciłby znacznie niższe raty;
  •       unieważnienie umowy kredytu złotowego – w razie uwzględnienia powództwa, sąd uznałby umowę za nieważną. Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego obligowałoby bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Dotyczyłoby to przede wszystkim rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

WIBOR jak wpływa na wartość kredytu?

Część osób może zastanawiać się po co w ogóle usuwać WIBOR lub unieważniać umowy WIBOR? Składanie pozwów WIBOR ma o tyle istotne znaczenie, że przy wygraniu sprawy efektem dla kredytobiorcy będzie obniżenie raty kredytu (przy usunięciu WIBOR) lub w ogóle wyeliminowanie obowiązku jej zapłaty (przy unieważnieniu umowy).

WIBOR wpływa bowiem w sposób istotny na wysokość rat kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu można obliczyć na podstawie wzoru -> aktualna stawka WIBOR (najczęściej WIBOR 3M lub 6M) + marża banku określona w umowie kredytowej = wartości oprocentowania kredytu hipotecznego. Marża banku w przeważającej liczbie przypadków jest wartością stałą, wszelkie zmiany wysokości raty kredytu zależą od zmiennej stawki WIBOR.

Pozew WIBOR – wsparcie kancelarii prawnej

Jeżeli jesteście Państwo stroną umowy WIBOR i chcecie pozwać bank pomocy w tym zakresie mogą udzielić prawnicy współpracujący z Kancelarią MMF. Prawnicy kancelarii dokonają kompleksowej analizy Państwa umowy i przedstawią prawne możliwości prowadzenia z bankiem sporu o usunięcie WIBOR. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!