Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Rozwód wywołuje zawsze dużo emocji u małżonków. Bardzo często zastanawiają się oni co powinni, a czego nie powinni robić, w trakcie rozwodu. Innymi słowy, czy pewne zachowania czy działania mogą wpłynąć na proces rozwodowy czy też nie? Dzisiaj bliżej przyjrzymy się temu tematowi.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co sąd bierze pod uwagę przy rozwodzie?

Na początku należy wskazać, że sąd może orzec rozwód:

 •       z wyłącznej winy jednego małżonka
 •       z winy obu małżonków
 •       bez orzekania o winie.

W zależności od tego czego żądamy postępowanie rozwodowe będzie się nieco różnić. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozstania, chcą jak najszybciej przeprowadzić cały proces i nie chcą rozstrzygać o winie w rozpadzie małżeństwa to sprawa jest dosyć prosta. Sąd nie będzie szczegółowo analizował przyczyn rozpadu małżeństwa. Nie warto jednak działać pochopnie i chcąc szybko zakończyć sprawę decydować się na rozwód bez orzekania o winie. Nie zawsze taka decyzja jest właściwa, zawsze należy przeanalizować, jakie długofalowe skutki może ona za sobą pociągać. Zdarza się, że dopiero po pewnym czasie małżonek zdaje sobie sprawę, że działał pod wpływem emocji, a jego decyzja nie była najlepsza.

Jeżeli chcemy, aby sąd ustalił kto jest winny rozpadowi małżeństwa, musimy przedstawić odpowiednie dowody. Zazwyczaj małżonkowie wzajemnie twierdzą, że wyłączna wina leży po stronie tego drugiego małżonka. Przy orzekaniu o winie sąd musi wziąć pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy (zeznania małżonków, zeznania świadków, dokumenty), a także ocenić dane zachowania pod względem moralnym i na tej podstawie uznać kto jest winny rozpadu więzi.

Zarówno decyzję o żądaniu rozwodu bez orzekania o winie, jak też z jej orzeczeniem warto wcześniej skonsultować z prawnikiem. Każda decyzja pociąga za sobą pewne konsekwencje, w tym może mieć wpływ na decyzje odnoście dzieci. Dlatego też nie warto działać pochopnie, a warto wcześniej poznać wszelkie możliwości i konsekwencje wiążące się z danym rozwiązaniem. Jako że rozwód to proces, którego konsekwencje mają wpływ na dalsze życie, pomoc prawna jest tutaj nieoceniona.  

O co pyta sędzia na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa wiąże się dla małżonków z dużym stresem. Dlatego też warto wiedzieć już wcześniej, jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie rozwodowej. Oczywiście zawsze pytania są dostosowane do okoliczności danej sprawy, jednak możemy wskazać pewne kwestie, o które zapyta sąd.

 •       Kiedy został zawarty związek małżeński?
 •       Czy podpisywali Państwo umowę rozdzielności majątkowej?
 •       Czy maja Państwo dzieci? W jakim wieku?
 •       Dlaczego chce Pan/Pani rozwodu?
 •       Kiedy więzi uległy rozluźnieniu?
 •       Czy mieszkają Państwo razem?
 •       Dlaczego doszło do wyprowadzki małżonka?
 •       Czy kocha Pan/Pani męża/ żonę?
 •       Kiedy ustała więź fizyczna?
 •       Od kiedy prowadzą Państwo oddzielne gospodarstwa domowe?
 •       Czy widzi Pan/Pani możliwość ratowania małżeństwa?
 •       Czy podejmowali Państwo próby ratowania małżeństwa?

Jeżeli chcemy orzeczenia o winie:

 •       Dlaczego uważa Pan/Pani, że małżonek jest winny rozpadu małżeństwa? (dobrze jest wymienić konkretne sytuacje, które miały miejsce)
 •       Jak układało się Państwa małżeństwo?
 •       Kiedy zaczęło się psuć w małżeństwie?

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci:

 •       Z kim obecnie mieszkają dzieci?
 •       Jak dzieci reagują na sytuację rozstania?
 •       Jak wygląda opieka nad dziećmi?
 •       Jak często mają miejsce kontakty z drugim rodzicem?
 •       Jak chciał/chciałaby Pan/Pani, aby wyglądały kontakty i opieka nad dziećmi?
 •       Jakie są koszty utrzymania dzieci?
 •       Ile Pan/Pani zarabia?
 •       Ile Pan/Pani wydaje na swoje utrzymanie?
 •       Jaką kwotę przekazuje małżonek na utrzymanie dzieci?
 •       Czy poza przekazywaną kwotą małżonek dodatkowo pokrywa jakieś wydatki?

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać?

Rozwód nie zawsze przebiega szybko i sprawnie. Zdarza się, że sprawy rozwodowe mogą trwać kilka lat. Stąd też często pojawia się pytanie czy jeżeli rozwód jeszcze nie jest sfinalizowany to można mieć partnera czy partnerkę. Oczywiście nawiązanie nowej relacji nie jest prawnie zakazane, aczkolwiek w pewnych przypadkach może mieć wpływ na sprawę rozwodową. Nawiązanie nowej relacji po rozpadzie faktycznym związku nie jest uznawane za niewierność małżeńską. Jednak nawet jeżeli związek rozpoczął się już po rozstaniu stron często pojawia się podejrzenie – czy aby na pewno tak było, czy czasami nie był on przyczyną rozstania. Pojawienie się nowej partnerki czy partnera może także spowodować dodatkowe napięcie czy konflikt i tym samym wpłynąć na dalsze stanowisko drugiego małżonka w sprawie rozwodowej.

Co wolno a czego nie wolno robić w trakcie rozwodu?

Podkreślić należy, że każda sprawa jest inna, nie ma zatem jednak właściwej odpowiedzi na pytanie – co wolno, a czego nie wolno robić w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Można jednak wskazać, że z pewnością warto reagować na pisma otrzymywane z sądu. Po wniesieniu pozwu przez małżonka, sąd wyśle odpis tego pozwu drugiemu małżonkowi ze zobowiązaniem do zajęcia stanowiska. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może nieść za sobą negatywne konsekwencje, dlatego też warto już wówczas skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Zrozumiałym jest, że rozwód wywołuje u małżonków całą gamę różnych emocji. Dlatego też wszelkie kroki należy podejmować rozważnie i przemyślanie, a nie działać pod wpływem chwili czy wzburzenia. Również w tym aspekcie profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona, bowiem prawnik umie spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, z uwzględnieniem faktów. Często zdarza się bowiem, że małżonek chcąc szybko zakończyć sprawę zgadza się na niższe alimenty czy brak ustalenia kontaktów z dziećmi, co później rodzi kolejne nieporozumienia.

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci należy pomyśleć o ich właściwym przygotowaniu do rozstania rodziców. A przede wszystkim jak najmniejszym obciążaniu dzieci problemami dorosłych. Dla dobra dziecka warto zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i troski, nie wciągając ich w cały proces rozwodowy, jak też nie nastawiając negatywnie do danego rodzica. Również i nieuzasadnione ograniczanie kontaktu rodzica z dzieckiem nie powinno mieć miejsca, gdyż oboje rodzice mają prawo i obowiązek do opieki i kontaktów nad dziećmi.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!