Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po byłym małżonku?

Po rozstaniu się małżonków, pytania dotyczące podziału majątku czy też tego, kto dziedziczy majątek po byłym małżonku, stają się istotnym zagadnieniem. Często staje się to źródłem niejasności i konieczności zgłębienia przepisów prawnych związanych z dziedziczeniem.

Jak wygląda dziedziczenie po rozwodzie?

Po rozwodzie małżonkowie nie dziedziczą po sobie, biorąc pod uwagę dziedziczenie ustawowe. Wspomnieć należy, że do dziedziczenia z ustawy dochodzi gdy zmarły małżonek nie pozostawił po sobie testamentu. W takim przypadku po śmierci jednego z byłych małżonków drugi nie odziedziczy po nim majątku.

Jednakże były małżonek może dziedziczyć, w przypadku gdy został wskazany w testamencie. Jeżeli istnieje ważny testament, to dziedziczą osoby w nim wskazane (może być to także były małżonek).

Jak wygląda dziedziczenie po małżonku w czasie rozwodu?

Zdarza się, że jeden z małżonków umrze w czasie trwania sprawy rozwodowej. Czy wówczas drugi małżonek po nim dziedziczy?

W takim przypadku każdy ze spadkobierców może wyłączyć małżonka od dziedziczenia po zmarłym małżonku. Muszą jednak zostać spełnione ku temu odpowiednie przesłanki. Po pierwsze, w toczącej się sprawie o rozwód małżonek zażądał orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony (wyłącznej winy lub winy obu stron). Po drugie, żądanie rozwiązania małżeństwa z winy małżonka musi być uzasadnione. Okoliczności te są badane przez sąd.

Co niezwykle istotne, postępowanie w sprawie wyłączenia od dziedziczenia nie jest wszczynane automatycznie. Spadkobiercy muszą podjąć aktywność, gdy nie chcą, aby małżonek dziedziczył, składając do sądu powództwo. Prawo do wyłączenia od dziedziczenia przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie dłużej jednak niż rok od otwarcia spadku.

Sprawdź również: Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Kto dziedziczy po zmarłym po rozwodzie?

Po zmarłym po rozwodzie (w przypadku gdy nie pozostawił on testamentu) będą dziedziczyły jego dzieci. Jeżeli nie pozostawił on dzieci dziedziczyć będą jego rodzice. Jeśli nie pozostawił ani dzieci, ani małżonka, dziedziczyć będą rodzice, a w przypadku gdy oni nie żyją, rodzeństwo lub ich potomkowie. W sprawach dotyczących dziedziczenia ważne są daty śmierci poszczególnych członków rodziny. Sprawy dotyczące dziedziczenia często przysparzają sporo problemów, dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnej, w szczególności, że istnieje wiele terminów określonych prawem, których przekroczenie może wywołać negatywne konsekwencje dla spadkobiorców.

Czy dzieci dziedziczą po rozwodzie?

Rozwód rodziców nie ma wpływu na dziedziczenie majątku przez dzieci. Również i po orzeczeniu rozwodu są one uprawnione z ustawy do dziedziczenia po rodzicu. Dziedziczenie po rozwiedzionych rodzicach nie różni się od dziedziczenia po samotnych rodzicach. Jednak w przypadku orzeczenia rozwodu część spadku im przypadająca będzie większa niż w przypadku gdyby rozwodu nie orzeczono.

Przykład 1 – rozwiedziony małżonek pozostawił dwójkę dzieci, w przypadku jego śmierci spadek przypadnie im w częściach po ½.

Przykład 2 – rozwiedziony małżonek zmarł pozostawiając trójkę dzieci, jedno z dzieci zmarło rok po ojcu, spadek przypadnie dzieciom (również dziecku nieżyjącemu) w częściach po 1/3. W takim przypadku należałoby przeprowadzić również postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dziecku.

Nasz Kancelaria adwokacka Warszawa Praga pomaga w sprawach z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego. Kancelaria specjalizująca się w sprawach spadkowych stanowi nieocenioną pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z dziedziczeniem majątku po bliskich. Zachęcamy do kontaktu z nami!

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!