Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Rozwód a dobro dziecka

Proces rozstania rodziców wywołuje wiele emocji i niepewności u najmłodszych członków rodziny. Rodzice stają przed trudnym zadaniem wytłumaczenia dzieciom nowej sytuacji oraz pomocy im, aby skutki rozwodu nie wpływały na poczucie ich stabilności i bezpieczeństwa. O dobro dziecka podczas rozwodu dbają nie tylko rodzice, ale także i sąd. W sprawie o rozwód sąd zawsze musi zbadać czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro dziecka.

Jak rozumieć dobro dziecka?

Nie ma żadnej definicji pojęcia „dobro dziecka”. Dlatego też oceniając co jest zgodne z dobrem dziecka, sąd kieruje się m.in. doświadczeniem życiowym i ogólnymi zasadami moralnymi. Pojęcie dobra dziecka należy pojmować szeroko to znaczy odnosząc je do rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka, ale także do aspektu materialnego – konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i dbaniu o finansowy interes dziecka.

Każdorazowo sytuacje dziecka należy przeanalizować indywidualnie. Przykładowo w jednym przypadku zgodne z dobrem dziecka będzie to, aby mieszkało ono z tatą, w innym z mamą.

Sprawdź: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Czy z powodu dobra dziecka sąd nie orzeknie rozwodu?

Aby orzec rozwód musi nastąpić między małżonkami trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednak są przypadki, w których mimo tego sąd nie orzeknie rozwodu. Warto jednak wiedzieć co to za sytuacje. Sąd nie orzeknie rozwodu:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, a jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

A zatem możliwe jest sytuacja, w które sąd nie orzeknie rozwodu, bo uzna, że ucierpi na tym dobro małoletnich dzieci. W praktyce przypadki, kiedy sąd nie orzeka rozwodu są stosunkowo rzadkie, a większość spraw rozwodowych kończy się jednak orzeczeniem rozwodu.

Co sąd bierze pod uwagę oceniając czy rozwód jest zgodny z dobrem dziecka?

W każdej sprawie rozwodowej sąd musi zbadać czy aby orzeczenie rozwodu między małżonkami nie spowoduje, że ucierpi dobro małoletnich dzieci. Oceniając powyższe sąd bierze pod uwagę m.in.:

  • jak długo rodzice nie mieszkają razem – a zatem czy dziecko mogło już poradzić sobie i dostosować się do nowej sytuacji.
  • czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował nad nim bezpośredniej opieki
  • czy rozwód wpłynie negatywnie na potrzeby materialne lub moralne dziecka
  • wiek dziecka
  • dotychczasowe stosunki z rodzicami
  • stan zdrowia dziecka, w tym jego stan psychiczny

Czy biegli badają dziecko w trakcie postępowania rozwodowego?

Zdarza się, że sądy w trakcie postępowania rozwodowego korzystają z pomocy tzw. Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (w skrócie: OZSS). Jest to zespół specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki czy psychiatrii, którzy na zlecenie sądu wydają opinie w sprawie. Wydanie opinii poprzedza badanie dziecka, ale także i rodziców. Opinia wydana przez OZSS, pomaga sądowi ustalić co jest zgodne z dobrem dziecka. Najczęściej opinia ta wydawana jest w sprawach rodzinnych, w których spór dotyczy kontaktów z dzieckiem, ustalenia jego miejsca zamieszkania, rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej.

Dobro dziecka a rozwód

Rozwód ma wpływ na stan emocjonalny dzieci. Dlatego też rodzice często decydują się na zapewnienie terapii dla dzieci, aby lepiej mogły poradzić sobie z sytuacją rozpadu rodziny. Jednak wsparcie emocjonalne bardzo często potrzebne jest w pierwszej kolejności rodzicom. W znacznej mierze to od postawy rodzica, tego co mówi i jak mówi, w tym też, w jaki sposób wypowiada się o drugim rodzicu, będzie zależało to jak dziecko poradzi sobie z nową sytuacją. Dlatego też warto zadbać nie tylko o dziecko, ale i o siebie. Zachowania i emocje rodzica mają znaczący wpływ na zachowania dziecka.

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!