Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Frankowicze wyroki 2023

Temat kredytów frankowych nie cichnie. W ostatnim czasie szczególnie głośno o sytuacji Frankowiczów zrobiło się w czerwcu 2023 roku, w związku z wyrokami zapadłymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mają duży wpływ na sytuację Frankowiczów i zachęciły do składania kolejnych pozwów przeciwko bankom.

O co chodzi z wyrokiem TSUE Frankowicze?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2023 r. wydał dwa bardzo ważne dla Frankowiczów wyroki w sprawach frankowych o sygnaturze akt C-520/21 oraz C-287/22.

Pierwszy z nich dotyczył uprawnienia banków do żądania z tytułu nieuczciwych umów kredytów jakichkolwiek roszczeń ponad zwrot kapitału kredytu i ewentualnie zapłatę odsetek za opóźnienie. TSUE negatywnie ocenił taką możliwość.

Z kolei drugi wyrok dotyczył zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. TSUE stwierdził, że sąd nie powinien oddalać wniosków o zabezpieczenie, gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy kredytu za nieważną, a zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia skuteczności orzeczenia.

Co z Frankowiczami po wyroku?

Oba czerwcowe wyroki TSUE są korzystne dla Frankowiczów, co skutkuje tym, że coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego. Z uwagi na niekorzystną linie orzeczniczą banki coraz częściej oferują Frankowiczom ugody. W celu zachęcenia kredytobiorców frankowych do zawarcia ugody ruszyła nawet specjalna kampania telewizyjna. Bez wątpienia jednak więcej korzyści Frankowicz może zyskać unieważniając umowę kredytu.

Kredyt we frankach – wyrok Sądu Najwyższego

Również orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego jest korzystne dla Frankowiczów. Co prawda w wyroku z dnia 5 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt II NSNc 89/23 określił, że okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie całej umowy nieważną, jednak powyższa sprawa nie była standardową sprawą o unieważnienie umowy kredytowej. Została wytoczona na skutek zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę i wypowiedzenia umowy kredytu przez bank. Przedmiotem sporu pomiędzy bankiem a kredytobiorcą było roszczenie o zapłatę kwoty udzielonego i niespłaconego kredytu po wypowiedzeniu tej umowy, a nie roszczenie o unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Powyższy wyrok stał się punktem zaczepnym pełnomocników reprezentujących banki, którzy rozpoczęli retorykę, że Sąd Najwyższy zmierza do ograniczenia nadmiernego automatyzmu w wydawaniu wyroków unieważniających umowy. Podkreślić jednak należy, że Sąd Najwyższy nie stwierdził, że umowy kredytów frankowych nie są wadliwe lub nie zawierają niedozwolonych postanowień. Frankowicze w dalszym ciągu bez obaw mogą skutecznie podważać swoje umowy frankowe w sądach.

Co z Frankowiczami w 2023?

Co nowego w sprawie Frankowiczów? W bieżącym roku raty kredytów frankowych wciąż będą rosnąć, a to z uwagi na prognozowany wzrost kursu franka szwajcarskiego oraz stóp procentowych. W sądach z kolei, gdzie orzecznictwo jest korzystne dla Frankowiczów, ponad 95% spraw kończy się wyrokami uwzględniającymi roszczenia kredytobiorców frankowych. Nie ma żadnych przesłanek, aby praktyka ta uległa zmianie w bieżącym roku.

Kredytobiorców, którzy obawiają się pozwać banku, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Przeanalizujemy Twoją umowę i doradzimy najlepsze rozwiązanie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!