Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Ile kosztuje rozwód w 2023 r.?

Na rynku usług prawnych coraz więcej kancelarii oferuje usługi z zakresu prowadzenia spraw rozwodowych. Odpowiedź na pytanie ile kosztuje prawnik w sprawie rozwodowej jest zależna od paru składowych. Na rynku funkcjonują również różne modele współpracy z kancelarią w sprawie rozwodowej. Chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej, warto zgłosić się do wybranej kancelarii z prośbą o wstępną analizę sprawy i przedstawienie oferty współpracy.

Ile bierze adwokat za rozwód bez orzekania o winie?

Z pewnością z punktu widzenia stopnia skomplikowania sprawy i czasu trwania postępowania sądowego, sprawy o rozwód bez orzekania o winie należą do najmniej złożonych. W wypadku gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie nawet na pierwszej rozprawie, a czas rozpoznania sprawy powinien być nie dłuższy niż jeden rok.

Nie może więc dziwić, że prowadzenie rozwodu bez orzekania o winie jest z reguły tańsze niż sprawy rozwodowe o bardziej złożonym charakterze. W wypadku obsługi sprawy o rozwód bez orzekania o winie z reguły pobiera się wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie sprawy w wysokości kilku tysięcy złotych netto oraz wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, które z reguły waha się między 400,00 zł, a 500,00 zł netto.

Ile bierze adwokat za rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie należą do dużo bardziej skomplikowanych, z reguły trwają też znacznie dłużej. W sprawie z orzeczeniem o winie wykazać należy na czym dokładnie polegać ma wina drugiego małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Niejednokrotnie w ramach tych spraw zgłaszane są również roszczenia o alimenty na dziecko, małżonka, czy ustalane są kwestie kontaktów z dziećmi.

Wszystkie te okoliczności wymagają od pełnomocnika znacznie większych nakładów pracy, co przekłada się na wyższe stawki wynagrodzenia w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie. Najbardziej klasycznym modelem wynagrodzenia stosowanym w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie jest model półrocznych abonamentów. W ramach abonamentu opłacanego przez klienta raz na pół roku, otrzymuje on kompleksową obsługę swojej sprawy w tym okresie. Abonament półroczny wynosi przeciętnie między 3 500,00 zł, a 5 000,00 zł netto za pół roku. Dodatkowo pełnomocnikowi przysługuje wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, które z reguły waha się między 400,00 zł, a 500,00 zł netto.

Kto płaci za rozwód?

Odpowiadając na pytanie kto płaci za rozwód warto rozbić wydatki na dwa podstawowe rodzaje tj. wynagrodzenie kancelarii i koszty sądowe. Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika jest co do zasady pokrywane przez osobę, którą reprezentuje adwokat albo radca prawny.

Koszty sądowe w przypadku rozwodu bez orzekania o winie każdy z małżonków pokrywa po połowie, w przypadku orzeczenia winy pokrywa je strona przegrywająca.

Ile kosztuje sprawa w sądzie o rozwód?

Poza wynagrodzeniem pełnomocnika, strona sprawy rozwodowej musi ponieść również pewne opłaty w związku z wszczęciem postępowania sądowego. Ile więc kosztuje sprawa o w sądzie o rozwód?

Do kosztów sprawy o rozwód można zaliczyć przede wszystkim:

  •       17,00 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla pełnomocnika w sprawie rozwodowej;
  •       600,00 zł – stała opłata od pozwu;
  •       150,00 – 450,00 zł netto – koszty ewentualnego postępowania mediacyjnego w sprawie rozwodowej.

Powyższe wydatki są najczęściej występującymi kosztami sprawy o rozwód przed sądem. Może się zdarzyć, że w sprawie rozwodowej strony ponosić będą inne koszty. Przykładowo można wskazać na opłatę 100,00 zł od każdego wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego zgłoszonego w toku postępowania, czy koszty wydatków na biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w przypadku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi w wyroku rozwodowym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu rozwodu, zgłoś się do naszej Kancelarii. Na co dzień zajmujemy się sprawami rodzinnymi. Znając szczegóły Twojej sprawy, będziemy mogli doradzić najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!