Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Jak przygotować się do rozwodu i co zrobić przed złożeniem pozwu do sądu?

Rozstając się małżonkowie często zadają sobie pytanie co dalej, od czego tak naprawdę powinno się zacząć rozwód? Czy są jakieś czynności, które warto wykonać przed złożeniem pozwu do sądu? Zapraszamy do lektury!

Od czego zacząć rozwód?

Rozwód może orzec wyłączenie sąd. Jednak zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie samego procesu rozwodowego Strony mogą dojść do porozumienia w pewnych kwestiach. Przykładowo jeżeli małżonkowie mają dzieci, to nawet jeszcze przed wniesieniem pozwu rozwodowego, mogą umówić się co do wymiaru kontaktów z dziećmi czy wysokości alimentów. Małżonkowie mogą także podpisać rodzicielski plan wychowawczy, w którym uwzględnią wszystkie istotne dla nich kwestie w sprawach dzieci. Takie porozumienie między rodzicami znaczenie przyśpiesza cały proces rozwodowy. W trakcie postępowania również Sąd namawia strony do mediacji i wypracowania wspólnego stanowiska przy pomocy mediatora.

Rozpad rodziny to sytuacja wywołująca wiele emocji, dlatego też warto pomyśleć także o swojej sferze psychicznej. Przygotowanie emocjonalne do procesu rozwodowego może pomóc małżonkowi w opanowaniu emocji i poradzeniu sobie z sytuacją rozstania. A jak wiadomo działanie pod wpływem emocji, w żadnej sytuacji, także podczas rozwodu nie jest pożądane.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Od czego zacząć, gdy chce się rozwieść?

Dobrym pomysłem przed złożeniem pozwu o rozwód jest skonsultowanie sprawy z prawnikiem. Konsultacje przedrozwodowe mogą ustrzec przed popełnieniem błędów procesowych, a także wpłynąć na dalsze decyzje małżonka, które mogą mieć przełożenie na sam proces. Konsultacja sprawy z prawnikiem to też rozważenie alternatyw i szersze spojrzenie na całą sprawę.  Jeżeli istnieje silny konflikt między małżonkami, to warto przed złożeniem pozwu rozwodowego opracować odpowiednią taktykę procesową.

Konsultacja sprawy z radcą prawnym czy adwokatem jest istotna również z tego względu, że małżonkom często wydaje się, że prawda jest po ich stronie. Jednak to, co dla nich jest oczywiste i czarno – białe, dla sądu może takie nie być. Tym bardziej, że strony zwykle nie znają realiów procesowych. Powierzenie sprawy rozwodowej doświadczonemu prawnikowi zwiększa zatem szanse rozstrzygnięcia jej po myśli danego małżonka. Od wielu lat nasza kancelaria świadczy pomoc w sprawach rodzinnych. Dzięki setkom godzin spędzonych na salach sądowych wiemy, na jakie aspekty sprawy zwrócić szczególną uwagę.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, należy także zebrać odpowiednie dokumenty. Jakie to mają być dokumenty? To zależy od okoliczności sprawy i naszych żądań. Jeżeli chcemy orzeczenia o winie małżonka, to powinniśmy zebrać wszystkie dokumenty, które mogą o niej świadczyć. Dowodami mogą być także zeznania świadków. Jeżeli natomiast domagamy się alimentów czy to na małżonka, czy to na rzecz dziecka to dowody powinny ukazywać zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości majątkowe Stron (np. faktury za zajęcia dodatkowe, rozliczenie PIT). Po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów można przystąpić do pisania pozwu o rozwód.

Co jest potrzebne do złożenia pozwu o rozwód?

Przed złożeniem pozwu rozwodowego małżonek powinien uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu małżeństwa, a w przypadku posiadania dzieci również odpisu ich aktów urodzenia. Do samego pozwu rozwodowego należy także załączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej, która wynosi 600 zł.

Sam pozew o rozwód powinien zawierać takie elementy jak:

 • dane osobowe małżonków, wraz ze wskazaniem adresów zamieszkania i nr PESEL
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego składamy pozew
 • żądania osoby składającej pozew (m.in. czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie, w przypadku małoletnich dzieci – kwestia władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, kontaktów, alimentów)
 • wnioski dowodowe
 • uzasadnienie pozwu
 • podpis
 • odpis pozwu

W uzasadnieniu pozwu należy wskazać, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa i powołać okoliczności i dowody o tym świadczące. Warto wskazać czy strony dalej mieszkają razem. Jeżeli domagamy się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka należy szczegółowo wskazać, w czym tkwi ta wina i w miarę możliwości przedstawić dowody za nią przemawiające. W przypadku zaś posiadania dzieci należy opisać ich obecną sytuację opiekuńczo – wychowawczą.

Każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego też pozew zawsze powinien uwzględniać okoliczności danej sprawy.

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

Przede wszystkim dla orzeczenia rozwodu przez sąd konieczne jest ustalenie, że między małżonkami doszło do zerwania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Dlatego pytania sądu będą zmierzać do ustalenia powyższego. Poniżej zamieszczamy listę przykładowych pytań, jakie może zadać sąd:

 • Kiedy został zawarty związek małżeński?
 • Czy małżonkowie mają dzieci?
 • Czy małżonkowie mieszkają razem?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe?
 • Czy kocha Pan/Pani żonę/męża?
 • Kiedy ustało współżycie fizyczne?
 • Kiedy nastąpił rozpad małżeństwa?
 • Czy małżonkowie podejmowali próby ratowania małżeństwa?
 • Czy małżonkowie widzą możliwość uratowania małżeństwa?
 • W czym upatruje Pan/Pani winę małżonka? (w przypadku żądania orzeczenia o winie)

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd będzie pytał również o ich sytuację, o to jak radzą sobie z rozstaniem rodziców, ale także zada pytania o zarobki stron i potrzeby dzieci. Do rozprawy rozwodowej warto jest się przygotować, w czym pomoże wcześniejsza konsultacja w naszej kancelarii adwokackiej Warszawa Praga. Osobiste przesłuchanie Stron jest ważnym elementem sprawy rozwodowej, które może zaważyć o treści wyroku sądu.

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!