Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Rozwód nie zawsze jest tylko formalnością. Istnieją sytuacje, gdy sąd odmówi rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie orzeknie rozwodu w trzech sytuacjach, które są przeszkodami rozwodowymi i stanowią tzw. negatywne przesłanki rozwodowe. Jakie to sytuacje?

Kiedy sąd może nie udzielić rozwodu?

Na pytanie czy można nie uzyskać rozwodu, należy odpowiedzieć twierdząco. Zdarzają się sytuacje, gdy sąd nie orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa. Oto trzy z nich:

  • dobro wspólnych oraz adoptowanych małoletnich dzieci – jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że w wyniku rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci, to oddali pozew o rozwód,
  • niezgodność z zasadami współżycia społecznego – zasady współżycia społecznego rozumiane są jako zbiór pewnych reguł, będących wskazówkami, jak postępować pod względem moralnym czy etycznym. Celem tej przeszkody rozwodowej jest przede wszystkim ochrona współmałżonka przed rażącą krzywdą,
  • gdy rozwodu żąda wyłącznie małżonek winny rozstania – małżonek, który spowodował rozkład pożycia małżeńskiego nie może domagać się rozwodu, chyba że małżonek niewinny wyrazi na to zgodę. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że jeżeli odmowa zgody małżonka niewinnego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to sąd orzeknie rozwód.

W jakich przypadkach sąd odrzuca pozew o rozwód?

Odrzucenie pozwu to sytuacja, w której sąd decyduje, że pozew złożony przez jedną ze stron nie spełnia wymogów formalnych lub prawnie uzasadnionych podstaw, co skutkuje nieprzyjęciem pozwu do dalszego rozpatrzenia. Odrzucenie pozwu oznacza, że sprawa nie zostaje rozpoczęta i nie przechodzi do etapu procesu sądowego. Sąd odrzuci pozew o rozwód:

  • jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna,
  • jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona,
  • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej,
  • jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.

Co jeśli jedna ze stron nie zgadza się na rozwód?

Czy można nie wyrazić zgody na rozwód? Co do zasady można.  Jednak rozwód bez zgody małżonka jest jak najbardziej możliwy. Brak zgody małżonka na rozwód skutkować będzie tym, że małżonek, który wniósł pozew o rozwód, nie może żądać, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Sąd może bowiem zaniechać orzekanie o winie, w sytuacji kiedy oboje małżonkowie zgodnie o to wniosą. Jeśli jedna ze stron w ogólnie nie zgadza się na rozwód Sąd musi zbadać czy doszło do rozpadu pożycia stron, a jeśli tak, to z czyjej winy. W tym celu przeprowadza całe postępowanie dowodowe na podstawie którego wydaje odpowiedni wyrok.

Celem uzyskania porady dotyczącej rozwodu lub innej sprawy dotyczącej prawa rodzinnego zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!