Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Rozwód po separacji

Separacja to formalne lub nieformalne rozdzielenie się małżonków w związku małżeńskim bez rozwiązania stosunku małżeństwa. Separacja nieformalna (faktyczna) to oddzielne życie małżonków bez formalnego uregulowania. W czasie separacji nieformalnej trwają wszystkie skutki wynikające z zawarcia małżeństwa, w szczególności obowiązek małżonków wzajemnej pomocy i zaspokajania potrzeb rodziny. Z kolei separacja formalna to potwierdzona orzeczeniem sądu sytuacja, w której pożycie między małżonkami rozpadło się w sposób zupełny, ale nie trwały. Separacja faktyczna zawsze poprzedza separację formalną.

Po co separacja przed rozwodem?

Separacja jest rozwiązaniem tymczasowym oraz mniej radykalnym niż rozwód. Separacja daje małżonkom szansę na oddzielenie się od codziennych sytuacji i skoncentrowanie się na swoich uczuciach oraz potrzebach. To czas na refleksję nad związkiem, przemyślenia swoich emocji i zastanowienie się nad tym, czy chcą nadal być razem czy nie. Niektórzy małżonkowie wybierają separację jako szansę na naprawę swojego związku. Oddzielając się, mogą pracować nad problemami i wyzwaniami, które występują w małżeństwie oraz wypracować porozumienie i rozwiązanie problemów. Separacja może stanowić również pewnego rodzaju ostrzeżenie dla małżonka, że jeżeli nie zmieni swojego zachowania i nie zadba o poprawę relacji w małżeństwie, wówczas zostanie skierowany pozew o rozwód.

Czy separacja pomaga w rozwodzie?

W polskim prawie nie ma obowiązku poprzedzania rozwodu separacją małżeńską. Separacja jest jednak silnym argument w postępowaniu o rozwód. Przesłankami orzeczenia przez sąd rozwiązania małżeństwa jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pozostawanie przez dłuższy czas w separacji jest silnym dowodem na okoliczność rozpadu więzi między małżonkami. Separacja w małżeństwie może bardzo ułatwić procedowanie sprawy o rozwód.

Jak długo trzeba być w separacji, żeby dostać rozwód?

W przepisach prawa nie ma określonego terminu ile trzeba pozostawać w separacji, aby dostać rozwód. Wskazać jednak należy, że im dłużej trwa separacja małżonków tym dochodzi do trwalszego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc kluczowych przesłanek orzeczenia rozwodu.

Czy podczas separacji można mieć innego partnera?

W przypadku istnienia separacji nie ma możliwości wstąpienia w związek małżeński z inną osobą. Ale czy podczas separacji można mieć innego partnera? Nawiązanie relacji z nowym partnerem w czasie separacji, jeśli doszło już do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, nie może skutkować obciążeniem tego małżonka winą za rozkład pożycia. Istnieje jednak ryzyko, że strona przeciwna dysponuje dowodami na okoliczność, że nawiązanie tej relacji miało miejsce przed rozkładem pożycia. W takiej sytuacji sąd może obciążyć małżonka, który nawiązał relację z inną osobą winą w rozkładzie pożycia.

Jeżeli masz wątpliwość, czy złożyć pozew o rozwód czy dać szanse swojemu małżeństwu i zdecydować się na separację oraz jak przeprowadzić to w praktyce, zgłoś się do naszej Kancelarii. Na co dzień zajmujemy się sprawami rodzinnymi. Znając szczegóły Twojej sprawy, będziemy mogli doradzić najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!