Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Projekt koncepcyjny CPK – wywłaszczenie pod CPK

Jak będzie wyglądać Centralny Port Komunikacyjny? Na początku lipca 2023 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. Dzięki wizualizacji dostępnej na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego można dowiedzieć się jak będzie wyglądał terminal pasażerski, a także ściśle zintegrowana z nim główna stacja kolejowa i węzeł przesiadkowy.

Centralny Port Komunikacyjny – co to?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy kolejowy i drogowy. CPK ma stanowić największe lotnisko w Polsce, na obszarze około 30 km². Planuje się, że pierwsi pasażerowie mają korzystać z lotniska w 2028 roku.

Wywłaszczenie pod Centralny Port Komunikacyjny

Wywłaszczenie to przymusowe pozbawienie własności, pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego, wyłącznie na cele publiczne. Z uwagi na wielkość Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiele osób zostanie pozbawionych swoich nieruchomości.

Jeżeli właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania nie zawrze umowy przeniesienia prawa do nieruchomości zamiennej lub nie uzgodni wysokości odszkodowania, ustalenie odszkodowania nastąpi w drodze decyzji wydanej przez wojewodę mazowieckiego.

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania będzie wartość rynkowa nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca bierze pod uwagę: 

  • jej rodzaj, 
  • położenie, 
  • sposób użytkowania, 
  • dotychczasowe przeznaczenie, 
  • stan techniczny, 
  • aktualnie kształtujące się ceny w obrocie.

Centralny Port Komunikacyjny – odszkodowanie – pomoc prawna

Często wyceny są sporządzane w sposób „masowy”, w szczególności w takich projektach gdzie wywłaszczaniu podlega bardzo wiele nieruchomości. Analiza operatu szacunkowego wielokrotnie pozwala na wychwycenie błędów i niejasności, a tym samym zgłoszenie zastrzeżeń i możliwości uzyskania wyższego odszkodowania.

W celu podjęcia próby uzyskania wyższego odszkodowania za wywłaszczenie pod CPK warto skorzystać z pomocy prawnej. Prawnicy Kancelarii MMF posiadają doświadczenie w tym zakresie i oferują pomoc w skutecznym uzyskaniu wyższego odszkodowania niż proponowane na wstępie negocjacji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!