Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Centralny Port Komunikacyjny – wywłaszczanie gruntów

Centralny Port Komunikacyjny to najgłośniejsza inwestycja ostatnich lat w Polsce. Planuje się, że do 2028 r. między Warszawą, a Łodzią powstanie tzw. mega-lotnisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja CPK budzi duże kontrowersje, w szczególności z uwagi na daleko idące konsekwencje dla mieszkańców terenów, na których powstać ma inwestycja.

Od dłuższego już czasu wiadomo, że budowa Portu spowoduje, że grunty należące do mieszkańców terenów inwestycyjnych zostaną im wywłaszczone. Wywłaszczenie gruntów CPK nie będzie jednak darmowe. Właściciele wywłaszczonych gruntów pod CPK mają prawo domagać się odpowiedniego odszkodowania. Proces ustalania wartości odszkodowania jest jednak dość skomplikowany i rodzi obawy, że właściciele gruntów wywłaszczonych pod CPK mogą otrzymać odszkodowania w niższej wysokości niż rzeczywista wartość szkody.

Z tego powodu warto w procesie wywłaszczenia CPK wspomóc się wiedzą i doświadczeniem profesjonalnej kancelarii prawnej. Prawnicy naszej kancelarii mają szeroką praktykę w zakresie operatów szacunkowych wartości nieruchomości, wiedzą więc w jaki sposób można kwestionować zaniżoną wartość gruntów wywłaszczonych pod CPK.

Jaki obszar zostanie wywłaszczony pod Centralny Port Komunikacyjny?

Centralny Port Komunikacyjny zajmować będzie olbrzymi obszar ok. 3 000 ha. Teren inwestycji w różnym zakresie zajmie 25 miejscowości na terenie gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha, Teresin, Błonie, Radziejowice, Żyrardów i Wiskitki. W konsekwencji mieszkańcy części z miejscowości położonych na terenie w/w gmin będą zmuszeni opuścić miejsce swojego zamieszkania.

CPK wywłaszczenie – czy należy się odszkodowanie?

Do dnia 7 kwietnia 2023 r. funkcjonował tzw. Program Dobrowolnych Nabyć. Program ten w założeniu miał umożliwić wysiedlonym mieszkańcom zbycie należących do nich nieruchomości po preferencyjnych warunkach lub też zamianę nieruchomości na inną, wchodzącą w skład zasobów CPK. Obecnie nie ma już możliwości skorzystania z Programu Dobrowolnych Nabyć.

Czy oznacza to jednak, że właściciele wywłaszczonych pod CPK nieruchomości nie otrzymają już żadnego odszkodowania? Nic bardziej mylnego, wszystkie osoby, których nieruchomości zostaną wywłaszczone pod CPK mają prawo ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Proces występowania o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość CPK uregulowany jest w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (dalej: Specustawa).

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Specustawy każdy z właścicieli gruntów wywłaszczonych pod CPK powinien otrzymać decyzję w przedmiocie o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, co równe jest wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowania za grunty wywłaszczone CPK.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w decyzji właściciel nieruchomości wywłaszczonej pod CPK ma prawo wezwać CPK do:

  •       przedstawienia ofert nieruchomości zamiennych;
  •       rozpoczęcia negocjacji dotyczących odszkodowania.

Już na tym etapie warto skontaktować się z kancelarią prawną, dzięki czemu już we wstępnej fazie rozmów o odszkodowaniu za wywłaszczenie, właściciel reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika. Wsparcie to może istotnie wpłynąć na wartość wynegocjowanego odszkodowania za grunty wywłaszczone pod CPK.

Jeżeli stronom uda się wypracować satysfakcjonujący kompromis to dojdzie do zawarcia umowy przeniesienia własności zamiennej nieruchomości na wywłaszczonego lub pisemnego uzgodnienia co do wartości odszkodowania. W takim wypadku proces o odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod CPK zakończy się.

Na wypracowanie porozumienia strony mają 2 miesiące, po upływie tego terminu ustalenie odszkodowania przebiegać będzie w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego. Wartość odszkodowania ustalona powinna być w oparciu o wartość rynkową gruntu wywłaszczonego pod CPK. Do wyliczenia wartości wywłaszczonego pod CPK gruntu Wojewoda Mazowiecki posłuży się opinią sporządzoną przez rzeczoznawcę.

Zaniżone odszkodowanie za wywłaszczenie CPK – czy można się odwołać?

Co w sytuacji jeżeli odszkodowanie za grunty wywłaszczone CPK będzie zaniżone w ocenie właściciela nieruchomości? Czy od decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczenie CPK można się odwołać? Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi – jak najbardziej, od wydanej w postępowaniu administracyjnym decyzji administracyjnej można się odwołać. Trzeba przy tym koniecznie pamiętać, że termin na takie odwołanie jest ściśle ustalony i wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie ustalenia wartości odszkodowania za grunty wywłaszczone pod budowę CPK. Po upływie tego terminu odwołanie nie będzie już możliwe.

Skuteczne wniesienie odwołania na decyzję ustalającą odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod CPK wymaga zakwestionowania treści opinii biegłego. Nie jest to zadanie łatwe. Biegli w swoich opiniach posługują się skomplikowanym, mało przejrzystym językiem. Odwołują się do specjalistycznych współczynników i metod określenia wartości nieruchomości. W związku z tym zasadnym jest zlecenie prowadzenia sprawy w zakresie odszkodowania za grunty wywłaszczone pod CPK kancelarii prawnej mającej doświadczenie w sprawach tego rodzaju.

CPK wywłaszczenie – wsparcie kancelarii prawnej

Kancelaria prawna MMF świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie kompleksowej obsługi prawnej mieszkańców nieruchomości wywłaszczonych pod CPK. Pomożemy Państwu na każdym etapie sprawy, w szczególności w zakresie negocjowania wysokości odszkodowania za grunty wywłaszczone CPK, jak również w procesie odwołania się od decyzji ustalającej wartość odszkodowania pod CPK.

Swoje usługi kierujemy m.in. do mieszkańców gmin Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha, Teresin, Błonie, Radziejowice, Żyrardów i Wiskitki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z prawnikami kancelarii.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!