Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Centralny port komunikacyjny – odszkodowanie wykup ziemi pod lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny powstaje! W pierwszym etapie zaplanowanym na lata 2020-2023 zostaną wykonane prace przygotowawcze dla Portu Solidarność – nowego lotniska centralnego dla Polski – i sieci nowych linii kolejowych. Obszar wywłaszczany pod CPK to obecnie w dużej części tereny mieszkalne, jak też użytkowane rolniczo. Tereny te będą wywłaszczane, a właścicielom będzie przyznawane odszkodowanie. Proces wywłaszczenia pod Centralny Port Komunikacyjny i uzyskanie – co ważne – słusznego odszkodowania to proces skomplikowany.

Dlatego też warto powierzyć go profesjonalistom. Nasza kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań w procesie wywłaszczeniowym pod Centralny Port Komunikacyjny. Pomagamy na każdy etapie sprawy uzyskania odszkodowania w związku z budową CPK.

Centralny Port Komunikacyjny – wywłaszczenie

Centralny Port Komunikacyjny ma ułatwić transport, obejmując budowę:

  •   lotniska
  •   węzłów kolejowych
  •   węzłów drogowych
  •   innych elementów np. linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, infrastruktury wspierającej itd.

Lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego – obszar CPK ma objąć m.in. gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, w tym miejscowości takie jak Szymanów, Pawłówek, Maurycew, Kaski, Skrzelew, Strumiany Górne, Strumiany Dolne, Regów, Gole, Stara Pułapina, Duninopol, Nowa Pułapina, Osiny, Stanisławów, Baranów, Drybus, Buszyce, Podoryszew, Nowy Oryszew, Janówek, Stary Drzewicz, Nowy Drzewicz. Częściowo obejmować będzie także gminy Grodzisk Mazowiecki i Jaktorów (pow. grodziski), Nowa Sucha (pow. sochaczewski), Błonie (pow. warszawski zachodni) oraz Radziejowice i Żyrardów.

Zgodnie z koncepcją CPK realizacja przedsięwzięć składających się komponent lotniskowy jest przewidziana do końca 2027 r. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych składających się na komponent kolejowy ma nastąpić do końca 2034 r.

Centralny Port Komunikacyjny – odszkodowanie

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, które zostaną wywłaszczone pod Centralny Port Komunikacyjny mogą domagać się odszkodowania. Odszkodowanie to może polegać na uzyskaniu w zamian nieruchomości zastępczej lub odszkodowaniu w formie pieniężnej.

W przypadku wyboru nieruchomości zastępczej przedstawione zostaną właścicielowi propozycje takich nieruchomości (co najmniej dwie). Warto je dokładnie przeanalizować pod kątem spełnienia naszych oczekiwać, wartości, stanu prawnego. Niekiedy bardziej opłacalne będzie bowiem uzyskanie odszkodowania pieniężnego. Wartość takiego odszkodowania wyliczana jest przez rzeczoznawcę majątkowego i powinna uwzględniać charakter nieruchomości, opierać się na cenach nieruchomości podobnych w okolicy. Najczęściej odszkodowanie takie jest wypłacane jednorazowo.

Wskazać należy, że jeśli w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania nie uda się zawrzeć umowy przeniesienia prawa do nieruchomości zamiennej lub uzgodnić wysokości odszkodowania, ustalenie odszkodowania nastąpi wdrodze decyzji wydanej przez wojewodę.

Przeczytaj również: Centralny Port Komunikacyjny – kiedy powstanie?

Centralny Port Komunikacyjny – odszkodowanie – pomoc prawna – dlaczego warto?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawach o odszkodowanie za tereny wywłaszczone pod Centralny Port Komunikacyjny?

  •       profesjonalizm – zyskujecie Państwo pewność, że proces ten będzie przeprowadzony w sposób prawidłowy
  •       terminy – złożenia pisma po terminie często niesie za sobą negatywne konsekwencje! Korzystając z obsługi prawnej nie trzeba się martwić, że coś zostanie złożone po terminie.
  •       weryfikacja wyceny (operatu szacunkowego) – często wyceny są sporządzane w sposób „masowy”. Należy dokładnie przeanalizować taki operat, bowiem może to prowadzić do uzyskania wyższego odszkodowania! Mamy doświadczenie w tym zakresie, dlatego też często skutecznie udaje nam się uzyskiwać wyższe niż proponowane odszkodowanie.
  •       proces negocjacyjny – właściwie poprowadzony proces negocjacyjny również może przyczynić się do większego odszkodowania lub uzyskania korzystniejszej nieruchomości zamiennej.

O pomoc prawną warto zwrócić się już na początku. Jeżeli wiemy, że nasza nieruchomość znajduje się na terenie planowanego CPK można już zacząć działać. Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości zostaje wszczęte z dniem doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK. Od tego dnia zaczynają płynąć terminy!

Centralny Port Komunikacyjny – czy można wywłaszczyć część nieruchomości?

Zdarza się, że wywłaszczeniu podlegać będzie nie cała a jedynie część naszej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest duża często nie będzie to zbyt odczuwalne. Bywa jednak i tak, że po wywłaszczeniu zostaje nam mała część nieruchomości, której nie możemy użytkować i po prostu jest nam nieprzydatna. Na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego również i ta część tzw. „resztka” może podlegać wywłaszczeniu za stosownym odszkodowaniem. Trzeba jednak będzie wykazać, że pozostała część nieruchomości nie nadaje się do wykorzystywania w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Centralny Port Komunikacyjny – wycena nieruchomości – jak wysokie może być odszkodowanie?

Wartość każdej nieruchomości, która ma zostać wywłaszczona będzie określana przez rzeczoznawców majątkowych w oparciu o operaty szacunkowe. Często zadajecie nam Państwo pytania na jaką kwotę odszkodowania możecie liczyć. Niestety nie ma tu jednej odpowiedzi. Odpowiedź brzmi – to zależy. A zależy od wielu czynników m.in. tego jaki jest obszar nieruchomości, co się na niej znajduje, czy ma dostęp do drogi publicznej, czy na gruncie są ustanowione służebności i wiele innych.

Przede wszystkim warto dokładnie zapoznać się z takim operatem, gdyż zdarza się, że operaty zawierają błędy. Wycenę biegłego można podważyć wskazując na konkretne uchybienia np. błędy rachunkowe, źle zastosowane wzory, nieuwzględnienie wszystkich czynników mających wpływ na końcową wartość nieruchomości. Warto zatem taki operat dać do analizy prawnikowi, który się w tym specjalizuje. Wyceny są też często zaniżane. Nasza kancelaria pomaga na każdym etapie procesu wywłaszczeniowego. Skrupulatnie analizujemy wszystkie dokumenty w sprawie, tak aby uzyskać dla Państwa jak najwyższe odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość.  

Centralny Port Komunikacyjny – obsługa prawna

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w całym procesie wywłaszczeniowym pod Centralny Port Komunikacyjny. Dążymy do tego, aby uzyskiwane przez właścicieli  lub użytkowników wieczystych odszkodowania były jak najwyższe.

Uczestniczymy w negocjacjach, sporządzamy pisma w sprawie, zarzuty do opinii, w razie potrzeby dokonujemy również oględzin nieruchomości. Spotykamy się z właścicielami nieruchomości m.in. na terenie gminy Baranów, Teresin i Wiskitki. Jesteśmy kancelarią, która podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, działamy bez pośredników, dlatego też zyskujecie Państwo pewność, że nie zostaniecie pozostawieni sami sobie, a nasze zaangażowanie będzie stu procentowe.

Przed podjęciem się sprawy informujemy klienta o wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi prawne. Co ważne przedstawiamy wszystkie koszty, zatem nie musicie się Państwo martwić, że w toku sprawy pojawią się jakieś nowe koszty. Działamy rzetelnie i skrupulatnie, bowiem zależy nam na zadowoleniu klienta.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Północ

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!