Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Wspólna nieruchomość po rozwodzie

Po rozwodzie posiadanie wspólnej nieruchomości może wywołać szereg konfliktów między byłymi małżonkami – współwłaścicielami. W zależności od okoliczności, jak i oczekiwań współwłaściciela, rozwiązań problemu wspólnej nieruchomości po rozwodzie jest kilka.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Podział wspólnej nieruchomości po rozwodzie

Należy wskazać, że byli małżonkowie mogą podzielić się majątkiem wspólnym. Mogą to zrobić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem. Podział nieruchomości po rozwodzie może polegać na:

  • przyznaniu nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego;
  • przyznaniu nieruchomości jednemu z małżonków, zaś drugiemu przyznanie innych składników majątku wspólnego, o równowartości nieruchomości;
  • fizycznym podziale nieruchomość pomiędzy małżonków, jeżeli jest on możliwy;
  • sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanej ceny między byłych małżonków.

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia w kwestii podziału wspólnej nieruchomości to każdy z nich może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego (nie wymagana jest zgoda drugiej strony). Dokonania podziału majątku wspólnego nie można dokonać nawet wiele lat po rozwodzie, nie ma tutaj żadnego terminu.

Jakie są prawa małżonka współwłaściciela do korzystania z nieruchomości wspólnej?

Zgodnie z art. 206 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. W przypadku więc gdy jeden małżonek pozbawia drugiego dostępu do wspólnego mieszkania to narusza jego uprawnienia wynikające ze współwłasności.

Czy współwłaściciel ma prawo wejść do domu?

Zajmowanie przez współwłaściciela całego domu i niedopuszczanie do korzystania pozostałych współwłaścicieli jest działaniem bezprawnym. Ale bezprawnym działaniem będzie także samowolne, przy użyciu rozwiązań siłowych, wejście do domu przez współwłaściciela. W tej sytuacji należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W zależności od tego czego chce współwłaściciel możliwe jest złożenie wniosku o dopuszczenie do współposiadania. Kwestia własności, w tym np. przyznanie mieszkania na własność, jednemu z małżonków może być rozstrzygnięte w ramach podziału majątku. Warto wiedzieć, że współwłaścicielowi, który nie może korzystać z nieruchomości, przysługuje również żądanie zapłaty za bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania.  Roszczenie to warto zgłosić w sprawie dotyczącej podziału majątku wspólnego. Wskazać należy, że w postępowaniu sądowym trzeba będzie wykazać, że nie mogło się z lokalu korzystać z winy współmałżonka. Dlatego też warto zgromadzić w tym zakresie odpowiednie dowody.

Czy współwłaściciel może użyczyć mieszkanie?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użyczenie, jak też najem mieszkania, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a co za tym idzie potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli doszło do zawarcia umowy użyczenia wbrew innym współwłaścicielom to pozostali współwłaściciele mogą wystąpić do sądu m.in. z żądaniem stwierdzenia nieważności takiej umowy. Należy także pamiętać, że jeżeli współwłaściciel osiąga jakieś przychody czy pożytki, np. wskutek najmu, to powinny być one rozliczone między wszystkich współwłaściciel stosownie do udziałów.

Wspólna nieruchomość po rozwodzie – co zrobić?

Z pewnością sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego po rozwodzie, w tym sytuacja uniemożliwienia korzystania z nieruchomości przez współwłaściciela budzą wiele emocji, a szczególnie irytacji po stronie współwłaściciela, który nie może dostać się i korzystać ze swojej własności. W takich sytuacjach nie należy działać pochopnie, a warto jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki prawne. Nasza kancelaria pomaga na każdym etapie sprawy, opracowuje odpowiednią strategię procesową, tak aby była ona jak najkorzystniejsza dla klienta, reprezentuje klienta przed sądem.

W przypadku byłych małżonków można podzielić nieruchomość wspólną przy podziale majątku. Współwłaściciele często nie są świadomi, że przysługują im niektóre roszczenia w związku z uniemożliwieniem korzystania, jak żądanie zapłaty za bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania. Pomoc prawnika może zatem być bardzo pomocna.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!