Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Wspólne konto w banku a rozwód małżonków

Zazwyczaj małżonkowie czy też partnerzy mają wspólne konto bankowe. Dzięki temu zyskują większą swobodę w zarządzaniu wspólnym budżetem. Co jednak z kontem wspólnym gdy decydujemy się na rozwód?

Czyje są pieniądze na wspólnym koncie?

Co do zasady zarówno pieniądze znajdujące się na koncie wspólnym małżonków, jak też na kontach osobistych, stanowią majątek wspólny małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mają ustanowionej rozdzielności majątkowej i zlikwidują wspólne konto to np. wynagrodzenia za pracę dalej stanowią majątek wspólny, mimo że będą wpływać na  konta osobiste małżonków.

Nie zawsze jednak wszystkie pieniądze znajdujące się na wspólnym koncie będą majątkiem wspólnym. Przykładowo pieniądze pochodzące np. z darowizny czy spadku będą stanowić majątek osobisty małżonka. Należy jednak to udowodnić.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co ze wspólnym kontem po rozwodzie?

Po rozwodzie wspólne konto w banku nie przestanie automatycznie istnieć. Jeżeli chcemy je zamknąć należy wystąpić do banku z wnioskiem w tym zakresie. Jednocześnie środki zgromadzone na wspólnym koncie na dzień rozdzielności majątkowej będą podlegały podziałowi między byłymi małżonkami. Rozdzielność majątkowa w przypadku rozwodu i nie zawierania wcześniej żadnych umów majątkowych między małżonkami powstanie z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Czy mąż może zablokować wspólne konto?

Wspólne konto zwykle może zostać zlikwidowane niekiedy przez jednego małżonka. Zależy to od podpisanej umowy i regulaminów obowiązujących w banku. Niektóre instytucje wymagają do zlikwidowania konta obecności wszystkich współwłaścicieli konta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy w Twoim przypadku możliwe jest zamknięcie wspólnego konta przez jednego małżonka najlepiej skontaktować się z bankiem. Jednak możliwa jest sytuacja, w której współposiadacz konta wypłaci z niego wszystkie pieniądze i zamknie konto.

Co gdy małżonek wypłacił pieniądze ze wspólnego konta?

Czy z taką sytuacją da się coś zrobić? Co do zasady środki zgromadzone na koncie w czasie małżeństwa są wspólne. W powyższym przypadku należałoby ustalić, w jakim celu pieniądze zostały wypłacone. Jeżeli ich pobranie miało związek z zaspokojeniem potrzeb rodziny, np. zapłatą czynszu, uregulowania wspólnych długów, to wypłata może być uznana za uzasadnioną. Jeżeli natomiast wyzbycie się było nieuzasadnione, to drugi małżonek może domagać się zwrotu połowy wartości wypłaconych środków. Żądanie to powinniśmy zgłosić w sprawie o podział majątku wspólnego i odpowiednio uzasadnić oraz przedstawić dowody potwierdzające wyprowadzenie majątku. Z pewnością warto załączyć historię konta bankowego.

Wskazać należy, że każda sytuacja jest inna, dlatego też to od szeregu okoliczności sprawy będzie zależeć, co w danej sprawie należy zrobić i jak będzie wyglądało rozliczenie majątku wspólnego.

Jak zabezpieczyć pieniądze na koncie przed rozwodem?

Sposobem na zabezpieczenie swoich finansów przed rozwodem jest podpisanie tzw. intercyzy. Należy to zrobić u notariusza.  Intercyza może by zawarta przed ślubem, ale także podczas trwania małżeństwa. Co daje podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej? Przede wszystkim chroni nas przed długami małżonka, co jest szczególnie istotne np. w przypadku gdy małżonek prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas małżonek nie musi obawiać się, że będzie odpowiadać za długi firmy. Intercyza powoduje także, że małżonkowie zyskują jasność co do tego, co stanowi ich majątki, a jej podpisanie może pomóc w późniejszych rozliczeniach po rozwodzie. Warto wspomnieć, że w każdej chwili intercyzę możemy „odwołać” i powrócić do wspólności majątkowej.

Jeżeli chcesz uzyskać pełen obraz swojej sytuacji majątkowej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią adwokacką Warszawa Praga. Sprawy dotyczące podziału majątku są jedynymi z najbardziej złożonych spraw, dlatego też warto mieć pewność swojej sytuacji i swoich finansów.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!