Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Zmiana nazwiska po rozwodzie – kiedy i jak to zrobić?

Zmiana nazwiska po rozwodzie ma charakter dobrowolny, jednak wielu małżonków decyduje się na powrót do swojego panieńskiego nazwiska. W takim przypadku ważny jest czas, bowiem przepisy wskazują na termin, w jakim należy to uczynić. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Czy mogę zmienić nazwisko po rozwodzie?

Obecnie coraz częściej nie tylko kobiety, ale i mężczyźni zmieniają nazwisko po ślubie. Każdy z byłych małżonków może wrócić po rozwodzie do swojego wcześniejszego nazwiska. W tym celu należy dopełnić procedury z tym związanej. Co ważne, powrót do nazwiska sprzed ślubu stanowi dobrowolną decyzję małżonka. Nikt, nawet były małżonek, nie może domagać się zakazania posługiwania się obecnym nazwiskiem i powrotu do nazwiska sprzed ślubu. Co więcej, uprawnienie do zmiany nazwiska po rozwodzie jest niezależne, od tego czy rozwód nastąpił z winy danego małżonka. Należy pamiętać, że zmiana nazwiska wiąże się także z odnotowaniem zmiany w innych instytucjach, np. bankach, u pracodawcy, placówkach medycznych.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda procedura zmiany nazwiska po rozwodzie?

Procedura zmiany nazwiska po rozwodzie jest dosyć prosta. Należy udać się do Kierownika Stanu Cywilnego lub Konsula (w przypadku przebywania za granicą) i złożyć oświadczenie o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska. Co istotne, oświadczenia to nie może być złożone przez pełnomocnika rozwiedzionego małżonka. W kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub przelewem należy wcześniej uiścić opłatę w wysokości 11 zł, a potwierdzenie jej zapłaty okazać w urzędzie. Pamiętaj, aby podczas wizyty w urzędzie mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Urzędnik poprosi także o informacje o tym, gdzie sporządzono akt małżeństwa oraz kiedy orzeczenie rozwodu stało się prawomocne. Dobrze wcześniej jest przygotować te informacje. Urzędnik USC sporządza protokół, który następnie przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Na dokument nanoszona jest wzmianka o zmianie nazwiska, dzięki której można posługiwać się już nazwiskiem, które było noszone przed ślubem.

Co jest potrzebne do zmiany nazwiska po rozwodzie?

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu)
  • informacja o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa (informacja może być przekazana ustnie)
  • informacja o dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (informacja może być przekazana ustnie)
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (jeśli składasz oświadczenie przed konsulem)

Jak długo po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy. Termin ten należy liczyć od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli spóźnisz się ze złożeniem dokumentów w wyżej wskazanym terminie, nie będzie możliwości powrotu do nazwiska panieńskiego w tej procedurze. Będzie jednak możliwość zmiany nazwiska przy skorzystaniu ze zwykłej administracyjnej procedury zmiany nazwiska, która przysługuje każdemu. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianę nazwiska do kierownika urzędu stanu cywilnego.  Wniosek o zmianę nazwiska w tej procedurze należy jednak uzasadnić, wskazując, że wystąpiły ważne powody uzasadniające zmianę.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie?

Jeżeli składamy wniosek o zmianę nazwiska w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, to nie trzeba go uzasadniać. Wystarczające jest złożenie samego oświadczenia w tym zakresie. Inaczej wygląda jednak sprawa, gdy przekroczyliśmy 3-miesięczny termin. Wówczas rzeczywiście wymagane jest uzasadnienie wniosku i wskazanie w nim, że wystąpiły ważne powody przemawiające za zmianą nazwiska. Za ważne powody może być przykładowo uznany konflikt z byłym małżonkiem i wewnętrzna niechęć do używania nazwiska byłego małżonka. Dobrze jest także wyjaśnić, dlaczego małżonek nie złożył oświadczenia w terminie. Zmiana nazwiska po rozwodzie jest prostsza niż zmiana nazwiska w ramach standardowej procedury administracyjnej, jednak często wskutek niewiedzy małżonkowi przegapiają 3-miesięczny termin.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!