Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Alimenty na dorosłe dziecko

Świadczenie opieki nad dziećmi i utrzymanie dzieci to jedne z podstawowych obowiązków rodziców. Jedną z form realizacji tego obowiązku jest świadczenie alimentacyjne. Konieczność opłacania alimentów na małoletnie dzieci jest powszechnie akceptowana w społeczeństwie. Nie każdy jednak wie jaki wpływ na obowiązek alimentacyjny ma ukończenie przez dziecko 18 roku życia. Czy alimenty dla dorosłego dziecka również się należą? Czy można egzekwować wsparcie finansowe dla dorosłego dziecka?

Jakie alimenty na dorosłe dziecko?

Alimenty dla dorosłego dziecka wyliczane powinny być na analogicznych zasadach jak ma to miejsce w przypadku dzieci małoletnich. Kluczowe są więc w tym przypadku usprawiedliwione potrzeby dziecka (z uwzględnieniem jego wieku, sytuacji życiowej i możliwości generowania dochodów) oraz możliwości zarobkowe rodziców.

Jeżeli obowiązany nie porozumie się z dorosłym dzieckiem co do wysokości alimentów, dziecko będzie miało możliwość wystąpić z pozwem do sądu. Sprawy o alimenty, w szczególności o alimenty dla dorosłego dziecka, są jednak dość złożone i skomplikowane. Stąd też przed złożeniem pozwu warto skontaktować się z profesjonalistą. Adwokat prawa rodzinnego Warszawa w rzetelny i kompleksowy sposób doradzi w jaki sposób dochodzić alimentów, w tym alimentów na dorosłe dziecko.

Czy dorosłe dziecko może wystąpić o alimenty?

Na obowiązek alimentacyjny nie ma kluczowego znaczenia wiek dziecka i nie jest prawdą, że obowiązek ten zawsze wygasa po ukończeniu lat 18 przez dziecko (lub 25 lat jeżeli dalej się kształci). W pewnych przypadkach np. w przypadku znacznej niepełnosprawności dziecka obowiązek alimentacyjny może być orzeczony dożywotnio.

Oznacza to, że obowiązki rodziców wobec dorosłego dziecka także mogą polegać na zapłacie alimentów. Kluczowym jest tu okoliczność, czy dziecko jest wstanie samodzielnie się utrzymać. Przepisy umożliwiają jednak uchylenie się od obowiązku zapłaty na alimenty dla dorosłego dziecka, gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielnego utrzymania. Dzieje się tak przykładowo gdy dziecko obiektywnie ma już możliwości do podjęcia pracy, ale unika zatrudnienia lub też przedłuża okres edukacji wyłącznie w celu dalszego pobierania świadczeń alimentacyjnych. Podobnie alimenty na dziecko nie należą się gdy posiadany przez dziecko majątek generuje przychody umożliwiające mu zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb.

Alimenty dla dorosłego dziecka należą się więc po pierwsze gdy dziecko ukończyło co prawda 18 lat, ale dalej się uczy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w orzecznictwie sądowym przejawia się pogląd, że sam fakt studiowania nie przesądza jeszcze, że alimenty dla dorosłego dziecka się należą. Istotnym jest, czy dziecko posiada źródła dochodów umożliwiające mu samodzielne utrzymanie się. Co do zasady jednak okres studiów (w szczególności dziennych) powoduje, że obowiązki rodziców wobec dorosłego dziecka dalej istnieją.

Kolejnym przykładem sytuacji, w której wsparcie finansowe dla dorosłego dziecka dalej obciąża rodziców jest niezdolność dziecka do samodzielnej egzystencji/utrzymania się na skutek choroby, czy upośledzenia fizycznego/psychicznego. W takim wypadku alimenty na dorosłe dziecko mogą należeć się nawet dożywotnio tzn. do czasu śmierci uprawnionego lub obowiązanego.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Komu płacić alimenty po 18 roku życia?

Alimenty dla dorosłego dziecka płacone powinny być na innych zasadach, niż ma to miejsce w przypadku dziecka przed 18 rokiem życia. Alimenty na rzecz małoletniego płaci się do rąk opiekuna prawnego dziecka, z którym dziecko na stałe mieszka (najczęściej będzie to jedno z rodziców). Wsparcie finansowe dla dorosłego dziecka powinno być jednak płacone bezpośrednio do rąk dziecka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której płacimy alimenty dla dorosłego dziecka, które jest ubezwłasnowolnione – z reguły na skutek choroby psychicznej. W takim wypadku alimenty nadal należy płacić do rąk opiekuna prawnego.

Do którego roku życia należą się alimenty na dziecko?

Obowiązki rodziców dorosłego dziecka, w tym wsparcie finansowe dorosłego dziecka, nie są regulowane wiekiem osiągniętym przez dziecko. Kluczowe znaczenie ma obiektywna możliwość utrzymania się dziecka po 18 roku życia. Najczęściej więc alimenty na dorosłe dziecko należeć się będą do ukończenia przez dziecko studiów, obowiązek ten może być jednak dłuższy, w skrajnych przypadkach dożywotni.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej MMF. Kancelaria prawna Warszawa to zespół prawników kancelarii, który posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami, świadczymy pomoc prawną na terenie całej Polski, a nasza siedziba znajduje się w Warszawie.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!