Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Publikacje

Co nowego w świecie prawa

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Rozwód nie zawsze jest tylko formalnością. Istnieją sytuacje, gdy sąd odmówi rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

czytaj więcej

Rozwód po separacji

Separacja to formalne lub nieformalne rozdzielenie się małżonków w związku małżeńskim bez rozwiązania stosunku małżeństwa. Separacja nieformalna (faktyczna) to oddzielne życie małżonków bez formalnego uregulowania.

czytaj więcej

Separacja a alimenty

Separacja to stan, kiedy małżonkowie pozostają formalnie małżeństwem, choć żyją oddzielnie. Separacja różni się od rozwodu tym, że małżonkowie nie mogą wejść w kolejny związek

czytaj więcej

Podział firmy po rozwodzie

Podział firmy po rozwodzie często rodzi wiele problemów, w szczególności jeżeli prowadzona firma jest duża lub gdy była finansowana z różnych źródeł. To jak będzie

czytaj więcej

Prokura

Prowadząc firmę, coraz trudniej jest samemu pilnować wszelkich spraw i dokonywać niezbędnych czynności. Rozwiązaniem może być udzielnie prokury, czyli pełnomocnictwa szczególnego rodzaju do dokonywania czynności

czytaj więcej

Frankowicze wyroki 2023

Temat kredytów frankowych nie cichnie. W ostatnim czasie szczególnie głośno o sytuacji Frankowiczów zrobiło się w czerwcu 2023 roku, w związku z wyrokami zapadłymi przed

czytaj więcej