Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Przygotowanie do spotkania z prawnikiem rozwodowym – co wziąć ze sobą?

Przygotowanie się do spotkania z prawnikiem rozwodowym może pomóc w efektywnym wykorzystaniu czasu i uzyskaniu potrzebnych informacji. Dlatego też warto wiedzieć więcej na ten temat. 

Jak przygotować się do rozmowy z adwokatem w sprawie rozwodu?

Przygotowanie się do rozmowy z adwokatem w sprawie rozwodu nie jest konieczne, aczkolwiek dobrze jest przed spotkaniem pochylić się, chociaż chwilę na pewnymi kwestami. Dzięki temu konsultacja z adwokatem może okazać się bardziej efektywna.

 • Lista pytań do prawnika

Często chcemy wiele przekazać prawnikowi podczas spotkania, dlatego zdarza się, że zapominamy zadać któregoś z pytań, które wcześniej nas nurtowały. Dobrze jest zatem wypisać sobie na spokojnie w domu listę pytań do adwokata, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi. Dzięki takiej liście pytań mamy pewność, że wszystkie istotne dla nas kwestie zostaną poruszone.

 • Istotne wydarzenia

Przed spotkaniem z prawnikiem w sprawie rozwodowej dobrze jest przypomnieć sobie pewne daty i wydarzenia, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Przykładowo takimi datami może być – data ślubu, data ustanowienia rozdzielności majątkowej, data wyprowadzki z domu.

 • Cele i oczekiwania

Przygotuj się do wyrażenia swoich celów i oczekiwań odnośnie rozwodu. To pomoże prawnikowi zrozumieć, czego szukasz i jak może Ci pomóc. Przykładowo jak miałaby wyglądać kwestia opieki nad dziećmi czy też jeżeli sprawa dotyczy podziału majątku, które składniki majątku komu mają przypaść.

 • Dokumenty

Jeżeli posiadamy jakiekolwiek dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy rozwodowej, dobrze jest wziąć je ze sobą. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydają się one zbędne, dobrze jest, aby adwokat swoim okiem ocenił ich przydatność.

 • Odpowiednia ilość czasu

Porady w sprawach rozwodowych zwykle trwają przynajmniej godzinę. Ważne, aby klient zarezerwował sobie na taką poradę odpowiednią ilość czasu. Poruszane kwestie to kwestie niezwykle delikatne, dlatego też nasza kancelaria nie wywiera presji czasu. Zawsze staramy się w komfortowej atmosferze, poradzić i odpowiedzieć klientowi na kluczowe dla niego pytania, a także znaleźć rozwiązania dostosowane do sytuacji, w jakiej się znalazł.

Potrzebujesz pomocy? – Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jakie dokumenty zabrać za spotkanie z prawnikiem rozwodowym?

Lepiej jest zabrać więcej dokumentów aniżeli mniej. Rolą prawnika jest ocena, które z dokumentów będą istotne dla sprawy, a które nie. W sprawach rozwodowych dobrze jest na spotkanie zabrać takie dokumenty jak:

 • akt małżeństwa
 • akty urodzenia dzieci 
 • pozew rozwodowy (jeżeli już go otrzymaliśmy)
 • dokumenty ze wcześniejszych spraw sądowych (np. jeżeli wcześniej toczyły się sprawy o alimenty, kontakty z dziećmi, ograniczenie lub pozbawianie władzy rodzicielskiej, o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka)
 • akt ustanowienia rozdzielności majątkowej (jeżeli taki był zawierany)

Oczywiście są to przykładowe dokumenty. Każdy rozwód jest inny, zatem to, jakie dokumenty będą przydatne, prawnik określi po zapoznaniu się ze sprawą. W przypadku alimentów na małżonka czy dzieci przydatne będą np. dokumenty takie jak zeznania podatkowe za ubiegły rok, czy faktury kosztowe.

Co robi adwokat w sprawie rozwodowej?

W sprawie rozwodowej nie trzeba posiadać pełnomocnika. Jednak pomoc adwokata albo radcy prawnego często jest nieoceniona. Przede wszystkim znają oni procedury i przepisy prawa, zatem ich obecność daje małżonkowi pewnego rodzaju spokój, że jest osoba, która czuwa nad biegiem sprawy. Co więcej, dzięki obecności adwokata czy radcy prawnego, w szczególności na rozprawie, zmniejsza się stres małżonka.

W sprawie rozwodowej pełnomocnik reprezentuje klienta w sądzie, składa pisma procesowe, w tym wnioski dowodowe, czuwa nad przebiegiem sprawy, w tym reaguje na bieżące problemy i radzi, jak je rozwiązać. Często też zdarza się, że małżonkom w trakcie sprawy rozwodowej uda się wypracować wspólne porozumienie przykładowo w kwestii opieki nad dziećmi. Adwokat nie tylko sporządza pisemne porozumienie, ale także negocjuje jego warunki, co często byłoby niemożliwe między samymi małżonkami.

Czy adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa?

Wiele osób boi się lub też wstydzi powiedzieć o swoich sekretach. Zupełnie niepotrzebnie. Adwokat rozwodowy lub radca prawny od rozwodu będzie przede wszystkim oczekiwał tego, aby powiedzieć mu wszystko, co istotne. Szczere przedstawienie sytuacji pomoże prawnikowi w ocenie naszej sytuacji i rzetelnej poradzie.

Adwokata i radcę prawnego obowiązuje tajemnica zawodowa. Oznacza to, że obowiązani są oni zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Dlatego też wszystko zostaje w przysłowiowych czterech ścianach.

Nasza Kancelaria adwokacka Warszawa Praga świadczy pomoc w sprawach rozwodowych. Każdą sprawę rozpatrujemy i analizujemy indywidualnie, bowiem sytuacja każdej rodziny jest inna. Prowadzimy klienta przez cały proces rozwodowy. Zawsze staramy się przedstawić strategie i rozwiązania, które będą dostosowane do potrzeb klienta.

Kiedy zmiana prawnika rozwodowego jest konieczna?

Zdarza się, że nie jesteśmy zadowoleni ze świadczonych usług prawniczych. Często, szczególnie w sprawach rozwodowych, wybieramy prawnika działając pod wpływem emocji, co nie zawsze działa na naszą korzyść. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z pracy prawnika rozwodowego, rozwiązaniem może być jego zmiana.

Kiedy zmienić prawnika?

Przede wszystkim relacja prawnik – klient powinna być oparta na zaufaniu, dlatego też jeżeli czujemy, że straciliśmy zaufania do naszego pełnomocnika, dobrze jest rozważyć jego zmianę. Jako przyczyny chęci zmiany prawnika wymienia się przede wszystkim:

 • Słaby kontakt lub brak kontaktu z pełnomocnikiem
 • Niewywiązywanie się z ustalonych terminów
 • Brak zaangażowania
 • Obawy dotyczące jakości pracy prawnika
 • niedostateczne doświadczenie:
 • Brak postępów w sprawie

Dobry prawnik rozwodowy powinien szczególnie dbać o dobrą komunikację, bowiem sprawy rozwodowe często są burzliwe. Od prawnika rozwodowego należy zatem wymagać cierpliwości oraz indywidualnego podejścia do sprawy.

Potrzebujesz pomocy? – Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Jak zmienić adwokata?

Zmiana adwokata w trakcie sprawy nie jest trudna. Wystarczy złożyć wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego dotychczasowemu pełnomocnikowi. Możemy to uczynić na piśmie lub ustnie. Zalecana jest jednak forma pisemna. Zmiany adwokata możemy dokonywać w dowolnym czasie. Jeżeli mamy obawy co do pracy obecnego pełnomocnika, to nie ma co zwlekać. Warto skonsultować sprawę z innym prawnikiem.

Wybór prawnika rozwodowego nie jest prosty, jednak powinniśmy zwrócić uwagę na to, jaki mamy z nim kontakt, czy mu ufamy. Prawnik powinien zawsze dążyć do jak najpełniejszego zabezpieczenia interesów klienta, logicznie patrząc na całość sprawy. Warto, aby prawnik specjalizował się w sprawach rodzinnych, bowiem wówczas wie, jak reagować na konflikty, które często pojawiają między rozwodzącymi się małżonkami.

Czy można zmienić treść pozwu rozwodowego?

Treść pozwu rozwodowego można zmienić do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Zmiana jest możliwa nawet po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Trzeba jednak mieć świadomość, że niekiedy zmiana pozwu będzie wiązała się z dłuższym czasem trwania całego postępowania rozwodowego. Zmiana treści pozwu może polegać na przykład na zmianie stanowiska co do orzekania o winie małżonka, co do wysokości alimentów czy kontaktów z małoletnimi dziećmi. Modyfikacja pozwu powinna zostać złożona do sądu na piśmie.

Czy można cofnąć pozew rozwodowy i ile trwa wycofanie pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód można wycofać. Można to zrobić w zasadzie w każdym momencie. Jednak to czy wskutek cofnięcia pozwu sprawa zostanie zakończona, zależy od etapu, na jakim pozew cofamy. Jeżeli cofniemy pozew do momentu rozpoczęcia się rozprawy, to nie będzie wymagane zezwolenie pozwanego małżonka na takie cofnięcie. Jeżeli jednak zdecydujemy się cofnąć pozew po rozpoczęciu rozprawy rozwodowej, cofnięcie pozwu będzie skuteczne jeżeli drugi małżonek wyrazi na to zgodę.

Rozwód – co trzeba wiedzieć?

Zanim przystąpisz do rozwodu, warto się dobrze przygotować zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. Skorzystanie z pomocy prawnika oraz zrozumienie procesu rozwodowego może znacząco ułatwić ten trudny okres. Jeżeli myślisz na temat rozwodu, warto wiedzieć nieco więcej na ten temat.

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Każdy rozwód jest inny, nie ma zatem jednak właściwej odpowiedzi na pytanie – co wolno, a czego nie wolno robić w trakcie trwania rozwodu. Warto jednak wskazać, że wszelkie kroki należy podejmować rozważnie i przemyślanie, a nie działać pod wpływem chwili czy wzburzenia. Pomoc profesjonalnego prawnika ma tu ogromne znaczenie, ponieważ specjalista jest w stanie spojrzeć na sytuację z zupełnie innej perspektywy, uwzględniając fakty. Często zdarza się, że jeden z małżonków, chcąc szybko zakończyć sprawę, zgadza się na niższe alimenty lub rezygnuje z ustalenia kontaktów z dziećmi, co później prowadzi do powstawania kolejnych konfliktów i nieporozumień.

Należy zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie posiadają dzieci należy pomyśleć o ich właściwym przygotowaniu do rozstania rodziców. Przede wszystkim należy chronić dzieci przed problemami dorosłych. Dla dobra dziecka kluczowe jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i troski, nie angażując go w cały proces rozwodowy i unikając tworzenia negatywnego nastawienia do któregoś z rodziców. Dodatkowo, nieuzasadnione ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców nie powinno mieć miejsca, ponieważ oboje rodzice mają prawo i obowiązek dbać o dobro dziecka oraz utrzymywać z nim kontakt.

Potrzebujesz pomocy? – Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda proces rozwodowy?

Proces rozwodowy w dużym skrócie można ująć w następujących punktach:

 • Decyzja o rozwodzie
 • Złożenie pozwu rozwodowego do sądu
 • Rozprawa rozwodowa – rozprawa może być jedna, ale może być ich również i kilka w zależności od tego, jakie dowody sąd będzie przeprowadzał
 • Orzeczenie sądu

Proces rozwodowy może trwać kilka miesięcy, lecz może ciągnąć się także i kilka lat. Wszystko zależy od tego jak dużo jest między stronami kwestii spornych oraz ile dowodów będzie w sprawie przeprowadzanych. W przypadku gdy w sprawie zachodzi konieczność zwrócenia się do biegłego o wydanie opinii lub też przesłuchanie wielu świadków to należy liczyć się z tym, że proces rozwodowy będzie trwał dłużej.

Czy sąd może nie orzec rozwodu?

Aby orzec rozwód musi nastąpić między małżonkami trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednak są przypadki, w których mimo tego sąd nie orzeknie rozwodu. Przypadki te są stosunkowo rzadkie, a większość spraw rozwodowych kończy się jednak orzeczeniem rozwodu. Warto jednak wiedzieć co to za sytuacje. Sąd nie orzeknie rozwodu:

 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, a jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

O co pytać adwokata w sprawie rozwodu?

Podczas spotkania z adwokatem w sprawie rozwodu istnieje wiele kwestii, które warto poruszyć, aby uzyskać kompleksową wiedzę i zrozumieć, na czym polega i jak wygląda proces rozwodowy. Przede wszystkim pytaj o to co najbardziej Cię martwi, nurtuje. Oto kilka kluczowych pytań, które możesz zadać na spotkaniu z adwokatem czy radcą prawnym w sprawie rozwodu:

 • Jak będzie przebiegał proces rozwodowy w moim przypadku?
 • Jak długo może potrwać ten proces?
 • Jakie są wymagane dokumenty?
 • Jakie są zasady dotyczące podziału majątku?
 • Czy istnieje coś, co mogę zrobić, aby przygotować się do rozwodu?
 • Czy istnieje coś, co mogę zrobić, aby przygotować się do podziału majątku?
 • Na jakie alimenty na dzieci/na siebie mogę liczyć?
 • Jakie są zagrożenia w mojej sytuacji?
 • Jakie są koszty związane z obsługą prawną w sprawie rozwodu?
 • Czy istnieją jakieś kwestie, na które powinno się zwrócić uwagę w długoterminowej perspektywie po rozwodzie?

Przed spotkaniem dobrze jest spisać swoje pytania, aby niczego nie przeoczyć. Wiele pytań z pewnością pojawi się także w trakcie samej rozmowy z adwokatem. Rolą dobrego prawnika rozwodowego jest nie tylko opisanie samych kwestii prawnych, ale w szczególności odniesienie ich do konkretnej sprawy, zaproponowanie konkretnych rozwiązań problemów.  Nasza Kancelaria adwokacka Warszawa Praga pomaga w przejściu przez proces rozwodowy. Rozumiemy specyfikę spraw rozwodowych i staramy się, aby nasze usługi pozostawały na jak najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest dbanie o interes klienta.

Czy rozwodnik może dziedziczyć majątek po byłym małżonku?

Po rozstaniu się małżonków, pytania dotyczące podziału majątku czy też tego, kto dziedziczy majątek po byłym małżonku, stają się istotnym zagadnieniem. Często staje się to źródłem niejasności i konieczności zgłębienia przepisów prawnych związanych z dziedziczeniem.

Jak wygląda dziedziczenie po rozwodzie?

Po rozwodzie małżonkowie nie dziedziczą po sobie, biorąc pod uwagę dziedziczenie ustawowe. Wspomnieć należy, że do dziedziczenia z ustawy dochodzi gdy zmarły małżonek nie pozostawił po sobie testamentu. W takim przypadku po śmierci jednego z byłych małżonków drugi nie odziedziczy po nim majątku.

Jednakże były małżonek może dziedziczyć, w przypadku gdy został wskazany w testamencie. Jeżeli istnieje ważny testament, to dziedziczą osoby w nim wskazane (może być to także były małżonek).

Jak wygląda dziedziczenie po małżonku w czasie rozwodu?

Zdarza się, że jeden z małżonków umrze w czasie trwania sprawy rozwodowej. Czy wówczas drugi małżonek po nim dziedziczy?

W takim przypadku każdy ze spadkobierców może wyłączyć małżonka od dziedziczenia po zmarłym małżonku. Muszą jednak zostać spełnione ku temu odpowiednie przesłanki. Po pierwsze, w toczącej się sprawie o rozwód małżonek zażądał orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony (wyłącznej winy lub winy obu stron). Po drugie, żądanie rozwiązania małżeństwa z winy małżonka musi być uzasadnione. Okoliczności te są badane przez sąd.

Co niezwykle istotne, postępowanie w sprawie wyłączenia od dziedziczenia nie jest wszczynane automatycznie. Spadkobiercy muszą podjąć aktywność, gdy nie chcą, aby małżonek dziedziczył, składając do sądu powództwo. Prawo do wyłączenia od dziedziczenia przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie dłużej jednak niż rok od otwarcia spadku.

Sprawdź również: Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Kto dziedziczy po zmarłym po rozwodzie?

Po zmarłym po rozwodzie (w przypadku gdy nie pozostawił on testamentu) będą dziedziczyły jego dzieci. Jeżeli nie pozostawił on dzieci dziedziczyć będą jego rodzice. Jeśli nie pozostawił ani dzieci, ani małżonka, dziedziczyć będą rodzice, a w przypadku gdy oni nie żyją, rodzeństwo lub ich potomkowie. W sprawach dotyczących dziedziczenia ważne są daty śmierci poszczególnych członków rodziny. Sprawy dotyczące dziedziczenia często przysparzają sporo problemów, dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnej, w szczególności, że istnieje wiele terminów określonych prawem, których przekroczenie może wywołać negatywne konsekwencje dla spadkobiorców.

Czy dzieci dziedziczą po rozwodzie?

Rozwód rodziców nie ma wpływu na dziedziczenie majątku przez dzieci. Również i po orzeczeniu rozwodu są one uprawnione z ustawy do dziedziczenia po rodzicu. Dziedziczenie po rozwiedzionych rodzicach nie różni się od dziedziczenia po samotnych rodzicach. Jednak w przypadku orzeczenia rozwodu część spadku im przypadająca będzie większa niż w przypadku gdyby rozwodu nie orzeczono.

Przykład 1 – rozwiedziony małżonek pozostawił dwójkę dzieci, w przypadku jego śmierci spadek przypadnie im w częściach po ½.

Przykład 2 – rozwiedziony małżonek zmarł pozostawiając trójkę dzieci, jedno z dzieci zmarło rok po ojcu, spadek przypadnie dzieciom (również dziecku nieżyjącemu) w częściach po 1/3. W takim przypadku należałoby przeprowadzić również postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dziecku.

Nasz Kancelaria adwokacka Warszawa Praga pomaga w sprawach z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego. Kancelaria specjalizująca się w sprawach spadkowych stanowi nieocenioną pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z dziedziczeniem majątku po bliskich. Zachęcamy do kontaktu z nami!

Rozwód a dobro dziecka

Proces rozstania rodziców wywołuje wiele emocji i niepewności u najmłodszych członków rodziny. Rodzice stają przed trudnym zadaniem wytłumaczenia dzieciom nowej sytuacji oraz pomocy im, aby skutki rozwodu nie wpływały na poczucie ich stabilności i bezpieczeństwa. O dobro dziecka podczas rozwodu dbają nie tylko rodzice, ale także i sąd. W sprawie o rozwód sąd zawsze musi zbadać czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro dziecka.

Jak rozumieć dobro dziecka?

Nie ma żadnej definicji pojęcia „dobro dziecka”. Dlatego też oceniając co jest zgodne z dobrem dziecka, sąd kieruje się m.in. doświadczeniem życiowym i ogólnymi zasadami moralnymi. Pojęcie dobra dziecka należy pojmować szeroko to znaczy odnosząc je do rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka, ale także do aspektu materialnego – konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i dbaniu o finansowy interes dziecka.

Każdorazowo sytuacje dziecka należy przeanalizować indywidualnie. Przykładowo w jednym przypadku zgodne z dobrem dziecka będzie to, aby mieszkało ono z tatą, w innym z mamą.

Sprawdź: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Czy z powodu dobra dziecka sąd nie orzeknie rozwodu?

Aby orzec rozwód musi nastąpić między małżonkami trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednak są przypadki, w których mimo tego sąd nie orzeknie rozwodu. Warto jednak wiedzieć co to za sytuacje. Sąd nie orzeknie rozwodu:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, a jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

A zatem możliwe jest sytuacja, w które sąd nie orzeknie rozwodu, bo uzna, że ucierpi na tym dobro małoletnich dzieci. W praktyce przypadki, kiedy sąd nie orzeka rozwodu są stosunkowo rzadkie, a większość spraw rozwodowych kończy się jednak orzeczeniem rozwodu.

Co sąd bierze pod uwagę oceniając czy rozwód jest zgodny z dobrem dziecka?

W każdej sprawie rozwodowej sąd musi zbadać czy aby orzeczenie rozwodu między małżonkami nie spowoduje, że ucierpi dobro małoletnich dzieci. Oceniając powyższe sąd bierze pod uwagę m.in.:

 • jak długo rodzice nie mieszkają razem – a zatem czy dziecko mogło już poradzić sobie i dostosować się do nowej sytuacji.
 • czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował nad nim bezpośredniej opieki
 • czy rozwód wpłynie negatywnie na potrzeby materialne lub moralne dziecka
 • wiek dziecka
 • dotychczasowe stosunki z rodzicami
 • stan zdrowia dziecka, w tym jego stan psychiczny

Czy biegli badają dziecko w trakcie postępowania rozwodowego?

Zdarza się, że sądy w trakcie postępowania rozwodowego korzystają z pomocy tzw. Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (w skrócie: OZSS). Jest to zespół specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki czy psychiatrii, którzy na zlecenie sądu wydają opinie w sprawie. Wydanie opinii poprzedza badanie dziecka, ale także i rodziców. Opinia wydana przez OZSS, pomaga sądowi ustalić co jest zgodne z dobrem dziecka. Najczęściej opinia ta wydawana jest w sprawach rodzinnych, w których spór dotyczy kontaktów z dzieckiem, ustalenia jego miejsca zamieszkania, rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej.

Dobro dziecka a rozwód

Rozwód ma wpływ na stan emocjonalny dzieci. Dlatego też rodzice często decydują się na zapewnienie terapii dla dzieci, aby lepiej mogły poradzić sobie z sytuacją rozpadu rodziny. Jednak wsparcie emocjonalne bardzo często potrzebne jest w pierwszej kolejności rodzicom. W znacznej mierze to od postawy rodzica, tego co mówi i jak mówi, w tym też, w jaki sposób wypowiada się o drugim rodzicu, będzie zależało to jak dziecko poradzi sobie z nową sytuacją. Dlatego też warto zadbać nie tylko o dziecko, ale i o siebie. Zachowania i emocje rodzica mają znaczący wpływ na zachowania dziecka.

 

Co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów?

Jednym z problemów matek samotnie wychowujących dzieci jest niepłacenie alimentów przez ojców. Przyczyny, z powodu których ojciec nie płaci alimentów na dziecko, mogą być różne. Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów? Ważne jest, aby działać zgodnie z prawem i korzystać z dostępnych środków prawnych oraz instytucji, które pomogą w dochodzeniu praw dziecka do alimentów.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Ojciec nie płaci alimentów – co zrobić?

Niezapłacone alimenty od ojca można spróbować wyegzekwować na kilka sposobów. Mianowicie:

 • skierowanie sprawy do komornika – jeżeli matka posiada wyrok zasądzający alimenty z nadaną klauzulą wykonalności, w przypadku braku zapłaty przez ojca, może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji u komornika. Komornik najczęściej dokonuje ściągnięcia alimentów ze środków znajdujących się na kontach bankowych lub też z wynagrodzenia za pracę. Dobrą wiadomością jest fakt, że roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi długami;
 • złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwaniealimentacja stanowi przestępstwo uregulowane w art. 209 Kodeksu karnego. Zgodnie z powyższym przepisem – grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, podlega ten kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego (określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową), jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące;
 • wystąpienie z pozwem alimentacyjnym wobec dziadków – w sytuacji, gdy wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe, należy rozważyć żądanie alimentów od dziadków;
 • zwrócenie się do funduszu alimentacyjnego – jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna można zawnioskować o alimenty z funduszu. Wskazać jednak należy, że nie są one wypłacane każdemu, należy bowiem spełnić dodatkowe przesłanki jak np. kryterium dochodowe.

Gdzie zgłosić niepłacenie alimentów?

Z uwagi na okoliczność, że niepłacenie alimentów trwające ponad 3 miesiące jest przestępstwem, fakt niepłacenia alimentów należy zgłosić do organów ścigania jakimi są Policja lub Prokuratura. Ściganie przestępstwa jakim jest uchylanie się od płacenia alimentów następuje na wniosek:

 • pokrzywdzonego,
 • organu pomocy społecznej,
 • organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Alimenty na dziecko gdy ojciec nie pracuje

W sytuacji, gdy ojciec nie pracuje, a w konsekwencji nie może płacić alimentów na dziecko, można dochodzić ich zapłaty od zobowiązanych w dalszej kolejności tj. od dziadków oraz od dorosłego rodzeństwa dziecka.

Niepłacenie alimentów a widzenia z dzieckiem

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje niezależnie od tego czy dany rodzic utrzymuje kontakt z dzieckiem czy też nie. Co więcej, sytuacja, w której rodzic uzależnia kontakt z dzieckiem od zapłacenia alimentów, stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej. Temat niepłacenia alimentów a widzenia z dzieckiem był już omawiany w naszych publikacjach.

Co mi grozi za niepłacenie alimentów?

Uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne. Osobie, która uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo jeżeli sprawca czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli nie możesz porozumieć się z ojcem dziecka w kwestii płacenia alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią adwokacką Warszawa Praga. Pomożemy w procesie dochodzenia należnych alimentów.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Wspólne konto w banku a rozwód małżonków

Zazwyczaj małżonkowie czy też partnerzy mają wspólne konto bankowe. Dzięki temu zyskują większą swobodę w zarządzaniu wspólnym budżetem. Co jednak z kontem wspólnym gdy decydujemy się na rozwód?

Czyje są pieniądze na wspólnym koncie?

Co do zasady zarówno pieniądze znajdujące się na koncie wspólnym małżonków, jak też na kontach osobistych, stanowią majątek wspólny małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mają ustanowionej rozdzielności majątkowej i zlikwidują wspólne konto to np. wynagrodzenia za pracę dalej stanowią majątek wspólny, mimo że będą wpływać na  konta osobiste małżonków.

Nie zawsze jednak wszystkie pieniądze znajdujące się na wspólnym koncie będą majątkiem wspólnym. Przykładowo pieniądze pochodzące np. z darowizny czy spadku będą stanowić majątek osobisty małżonka. Należy jednak to udowodnić.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co ze wspólnym kontem po rozwodzie?

Po rozwodzie wspólne konto w banku nie przestanie automatycznie istnieć. Jeżeli chcemy je zamknąć należy wystąpić do banku z wnioskiem w tym zakresie. Jednocześnie środki zgromadzone na wspólnym koncie na dzień rozdzielności majątkowej będą podlegały podziałowi między byłymi małżonkami. Rozdzielność majątkowa w przypadku rozwodu i nie zawierania wcześniej żadnych umów majątkowych między małżonkami powstanie z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Czy mąż może zablokować wspólne konto?

Wspólne konto zwykle może zostać zlikwidowane niekiedy przez jednego małżonka. Zależy to od podpisanej umowy i regulaminów obowiązujących w banku. Niektóre instytucje wymagają do zlikwidowania konta obecności wszystkich współwłaścicieli konta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy w Twoim przypadku możliwe jest zamknięcie wspólnego konta przez jednego małżonka najlepiej skontaktować się z bankiem. Jednak możliwa jest sytuacja, w której współposiadacz konta wypłaci z niego wszystkie pieniądze i zamknie konto.

Co gdy małżonek wypłacił pieniądze ze wspólnego konta?

Czy z taką sytuacją da się coś zrobić? Co do zasady środki zgromadzone na koncie w czasie małżeństwa są wspólne. W powyższym przypadku należałoby ustalić, w jakim celu pieniądze zostały wypłacone. Jeżeli ich pobranie miało związek z zaspokojeniem potrzeb rodziny, np. zapłatą czynszu, uregulowania wspólnych długów, to wypłata może być uznana za uzasadnioną. Jeżeli natomiast wyzbycie się było nieuzasadnione, to drugi małżonek może domagać się zwrotu połowy wartości wypłaconych środków. Żądanie to powinniśmy zgłosić w sprawie o podział majątku wspólnego i odpowiednio uzasadnić oraz przedstawić dowody potwierdzające wyprowadzenie majątku. Z pewnością warto załączyć historię konta bankowego.

Wskazać należy, że każda sytuacja jest inna, dlatego też to od szeregu okoliczności sprawy będzie zależeć, co w danej sprawie należy zrobić i jak będzie wyglądało rozliczenie majątku wspólnego.

Jak zabezpieczyć pieniądze na koncie przed rozwodem?

Sposobem na zabezpieczenie swoich finansów przed rozwodem jest podpisanie tzw. intercyzy. Należy to zrobić u notariusza.  Intercyza może by zawarta przed ślubem, ale także podczas trwania małżeństwa. Co daje podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej? Przede wszystkim chroni nas przed długami małżonka, co jest szczególnie istotne np. w przypadku gdy małżonek prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas małżonek nie musi obawiać się, że będzie odpowiadać za długi firmy. Intercyza powoduje także, że małżonkowie zyskują jasność co do tego, co stanowi ich majątki, a jej podpisanie może pomóc w późniejszych rozliczeniach po rozwodzie. Warto wspomnieć, że w każdej chwili intercyzę możemy „odwołać” i powrócić do wspólności majątkowej.

Jeżeli chcesz uzyskać pełen obraz swojej sytuacji majątkowej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią adwokacką Warszawa Praga. Sprawy dotyczące podziału majątku są jedynymi z najbardziej złożonych spraw, dlatego też warto mieć pewność swojej sytuacji i swoich finansów.

Pieniądze na polisie ubezpieczeniowej a rozwód

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że co do zasady przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności wchodzą do ich majątku wspólnego. Jednak nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku ubezpieczenia na życie. Dowiedz się, co dzieje się z polisą w przypadku rozwodu, a także co dzieje się w przypadku, gdy jesteś ubezpieczony przy byłym małżonku.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Ubezpieczenie na życie po rozwodzie

Chcąc chronić przyszłość swoich bliskich decydujemy się często na zawarcie polisy na życie. W razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci pieniądze osobom wskazanym w polisie, jako uprawnionym. Co jednak gdy decydujemy się na rozwód?

Polisa na życie nie podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego. Bez względu na to czy została zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński, czy w jego trakcie stanowi własność małżonka, który jest w ramach niej ubezpieczony.

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku zawarcia tzw. polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi. Jako że polisa ta pełni funkcję inwestycyjną, to środki, na niej się znajdujące będą co do zasady podlegały podziałowi. Jeżeli jednak małżonek przed ślubem posiadał taką polisę, to środki na niej zgromadzone nie będą wchodziły w skład majątku wspólnego. Za to rozliczeniu mogą polegać składki wpłacane na polisę. Jeżeli małżonek w trakcie małżeństwa uiszczał z majątku wspólnego składki ubezpieczeniowe, to połowa wysokości tych składek ubezpieczeniowych będzie podlegała zwrotowi. Będzie to bowiem nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Trzeba jednak pamiętać, że takie roszczenie trzeba zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego!

Istotne jest także, że jeżeli wskazałeś małżonka, jako osobę uposażoną, która w razie śmierci uzyska świadczenie z Twojej polisy na życie, to należy pamiętać, aby po rozwodzie o zadbaniu o tą kwestię i zmianę osoby uposażonej.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka rodziny uznaje się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy żona może korzystać z ubezpieczenia męża po rozwodzie?

Często małżonek, który ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, dopisuje do niego swoich najbliższych, aby oni też mogli korzystać z ubezpieczenia. Co jednak gdy małżonkowie się rozwiodą? Wskutek rozwodu małżonek nie jest już uznawany za członka rodziny i w związku z tym traci prawo do ubezpieczenia przy byłym mężu. Uprawnienie to jednak wygasa dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie już z chwilą złożenia pozwu rozwodowego czy trwania sprawy o rozwód. Co ciekawe, jeżeli małżonkowie pozostają w separacji nie wpływa to na ubezpieczenie małżonka. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego pracownik powinien powiadomić o tym swojego pracodawcę, a małżonek zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego.

Emerytura po rozwodzie

Nie każdy z małżonków jest tego świadomy, ale wspólne są nie tylko oszczędności zgromadzone na kontach bankowych, ale także środki odkładane na emeryturę (w ZUS, OFE). One też będą podlegały podziałowi.

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego wchodzą także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwot składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Warto o tym pamiętać, bowiem często zdarza się, że małżonkowie zgromadzili tam całkiem spore środki. Jeżeli jeden z małżonków zgromadził więcej środków to powinien on (przy założeniu równych udziałów) spłacić drugiego małżonka.

Przy podziale majątku niezwykle cenna może okazać się pomoc naszej kancelarii adwokackiej Warszawa Praga, bowiem często małżonkowie nie są świadomi co stanowi ich majątek osobisty a co majątek wspólny. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku. Rzetelnie analizujemy każdą sprawę i przedstawiamy możliwości działania.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – kiedy i jak to zrobić?

Zmiana nazwiska po rozwodzie ma charakter dobrowolny, jednak wielu małżonków decyduje się na powrót do swojego panieńskiego nazwiska. W takim przypadku ważny jest czas, bowiem przepisy wskazują na termin, w jakim należy to uczynić. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Czy mogę zmienić nazwisko po rozwodzie?

Obecnie coraz częściej nie tylko kobiety, ale i mężczyźni zmieniają nazwisko po ślubie. Każdy z byłych małżonków może wrócić po rozwodzie do swojego wcześniejszego nazwiska. W tym celu należy dopełnić procedury z tym związanej. Co ważne, powrót do nazwiska sprzed ślubu stanowi dobrowolną decyzję małżonka. Nikt, nawet były małżonek, nie może domagać się zakazania posługiwania się obecnym nazwiskiem i powrotu do nazwiska sprzed ślubu. Co więcej, uprawnienie do zmiany nazwiska po rozwodzie jest niezależne, od tego czy rozwód nastąpił z winy danego małżonka. Należy pamiętać, że zmiana nazwiska wiąże się także z odnotowaniem zmiany w innych instytucjach, np. bankach, u pracodawcy, placówkach medycznych.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda procedura zmiany nazwiska po rozwodzie?

Procedura zmiany nazwiska po rozwodzie jest dosyć prosta. Należy udać się do Kierownika Stanu Cywilnego lub Konsula (w przypadku przebywania za granicą) i złożyć oświadczenie o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska. Co istotne, oświadczenia to nie może być złożone przez pełnomocnika rozwiedzionego małżonka. W kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub przelewem należy wcześniej uiścić opłatę w wysokości 11 zł, a potwierdzenie jej zapłaty okazać w urzędzie. Pamiętaj, aby podczas wizyty w urzędzie mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Urzędnik poprosi także o informacje o tym, gdzie sporządzono akt małżeństwa oraz kiedy orzeczenie rozwodu stało się prawomocne. Dobrze wcześniej jest przygotować te informacje. Urzędnik USC sporządza protokół, który następnie przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Na dokument nanoszona jest wzmianka o zmianie nazwiska, dzięki której można posługiwać się już nazwiskiem, które było noszone przed ślubem.

Co jest potrzebne do zmiany nazwiska po rozwodzie?

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu)
 • informacja o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa (informacja może być przekazana ustnie)
 • informacja o dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (informacja może być przekazana ustnie)
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (jeśli składasz oświadczenie przed konsulem)

Jak długo po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy. Termin ten należy liczyć od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli spóźnisz się ze złożeniem dokumentów w wyżej wskazanym terminie, nie będzie możliwości powrotu do nazwiska panieńskiego w tej procedurze. Będzie jednak możliwość zmiany nazwiska przy skorzystaniu ze zwykłej administracyjnej procedury zmiany nazwiska, która przysługuje każdemu. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianę nazwiska do kierownika urzędu stanu cywilnego.  Wniosek o zmianę nazwiska w tej procedurze należy jednak uzasadnić, wskazując, że wystąpiły ważne powody uzasadniające zmianę.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie?

Jeżeli składamy wniosek o zmianę nazwiska w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, to nie trzeba go uzasadniać. Wystarczające jest złożenie samego oświadczenia w tym zakresie. Inaczej wygląda jednak sprawa, gdy przekroczyliśmy 3-miesięczny termin. Wówczas rzeczywiście wymagane jest uzasadnienie wniosku i wskazanie w nim, że wystąpiły ważne powody przemawiające za zmianą nazwiska. Za ważne powody może być przykładowo uznany konflikt z byłym małżonkiem i wewnętrzna niechęć do używania nazwiska byłego małżonka. Dobrze jest także wyjaśnić, dlaczego małżonek nie złożył oświadczenia w terminie. Zmiana nazwiska po rozwodzie jest prostsza niż zmiana nazwiska w ramach standardowej procedury administracyjnej, jednak często wskutek niewiedzy małżonkowi przegapiają 3-miesięczny termin.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

 

Władza rodzicielska – opieka i prawo do kontaktów z dzieckiem

Często w przypadku rozstania, rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi. Jeżeli rodzice nie są zgodni, rozstrzygnięcie co do opieki nad dziećmi wyda sąd. Jak ustalić opiekę nad dzieckiem? Z czym wiąże się ograniczenie, a z czym pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem?

Przede wszystkim prawo, ale i obowiązek opieki nad dzieckiem, przysługuje rodzicom. W sytuacji rozstania rodziców, rodzice powinni wypracować wspólne porozumienie co do tego jak będzie wyglądała kwestia opieki i kontaktów z dzieckiem. Jeżeli jednak wypracowanie takiego porozumienia między rodzicami nie jest możliwe sprawa będzie rozstrzygnięta przez sąd.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak ustalić prawo do opieki nad dzieckiem?

We wniosku do sądu należy wskazać, jakie kwestie chcemy uregulować. Przykładowo – czy chcemy ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi? Czy chcemy ustalić lub zmienić miejsce zamieszkania dziecka? Czy chcemy ustalić kontakty dziecka z rodzicem, który nie sprawuje codziennej pieczy nad dzieckiem? Od okoliczności sprawy i aktualnej sytuacji dziecka, będzie zależało jakie dowody w sprawie należy przeprowadzić. Jeżeli wcześniej były już jakieś rozstrzygnięcia sądu w tym zakresie, np. w wyroku rozwodowym, należy tą informacje konieczne zawrzeć i wnioskować o ich zmianę, uzasadniając, dlaczego domagamy się zmiany.

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska może zostać obojgu rodzicom, lub jednemu z rodziców, ograniczona lub całkowicie odebrana.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce, gdy rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, nadużywają władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska będzie odebrana np. rodzicom stosującym przemoc fizyczną lub psychiczną wobec dziecka, rodzicom zaniedbującym dziecko i jego potrzeby, ale także może być odebrana gdy rodzic nie wyraża zainteresowania dzieckiem. Z czym wiąże się pozbawienie władzy rodzicielskiej? Rodzic nie ma prawa do decydowania w sprawach dziecka, m.in. takich jak jego miejsce zamieszkania, leczenie, edukacja, w tym nie ma prawa dostępu do dokumentacji. Wówczas rodzic sprawujący władzę rodzicielską samodzielnie decyduje o istotnych sprawach dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie miało miejsce, gdy istnieją przeszkody utrudniające lub wręcz uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie praw rodzicielskich. Ograniczając władzę rodzicielską rodzic może mieć prawo jedynie do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może więc polegać na przykład na wskazaniu, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierowaniu rodzica na określoną terapię.

Czy 16 letnie dziecko może decydować z kim chce mieszkać?

Dziecko może samodzielnie decydować, gdzie chce mieszkać, dopiero gdy osiągnie pełnoletniość. Co do zasady rodzice decydują o miejscu zamieszkania dziecka, zaś w przypadku braku porozumienia – sąd. Sąd zazwyczaj wysłuchuje 16 letnie dziecko, w tym pyta o to z kim chciałoby mieszkać. Zdanie dziecka nie jest jednak wiążące dla sądu. Zdanie dziecka ma częściowy wpływ na ostateczną decyzję sądu. Sąd musi bowiem rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, w tym sytuacje mieszkaniową rodziców, ich kompetencje wychowawcze. Sąd kieruje się zawsze zasadą dobra dziecka i słusznymi interesami dziecka.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

 

Jak podzielić wspólne majątki i długi?

Aby móc dzielić majątek wspólny w pierwszej kolejności musi dojść do zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Najczęściej dochodzi do niej wskutek rozwodu, ale także w przypadku podpisania rozdzielności majątkowej u notariusza lub orzeczenia jej przez sąd. Podziału wspólnego majątku można dokonać jeszcze przed samą sprawą o rozwód, w trakcie trwania sprawy o rozwód, a także po zakończeniu rozwodu.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co trzeba zrobić, żeby podzielić majątek?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • Polubownie
 • Sądownie

Polubowny podział majątku polega na „dogadaniu się” małżonków co do sposobu podziału majątku. Zaleca się, aby miał on formę pisemną. W niektórych przypadkach, np. gdy chcemy podzielić nieruchomość wspólną, konieczne jest sporządzenia aktu notarialnego. Umowny podział majątku może obejmować całość majątku wspólnego lub jego część. Polubowny podział majątku jest szybkim sposobem, jednak potrzebna jest przy nim zgoda obu stron, której uzyskanie często jest niemożliwe.

Sądowy podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony na wniosek każdego z byłych małżonków. Przepisy nie wyznaczają terminu, w którym należy dokonać podziału majątku. Podział majątku może być dokonany także wiele lat po rozwodzie. Przy sądowym podziale majątku sąd będzie musiał ustalić, jaki jest majątek wspólny stron. Ustaleniu będzie podlegało m.in. jakie mienie małżeńskie zostało nabyte w trakcie małżeństwa, czy strony mają osobiste lub wspólne konta bankowe i jakie środki zostały na nich zgromadzone. Sprawy dotyczące podziału majątku przez sąd to sprawy zwykle długotrwałe. Często też zachodzi w nich potrzeba wyceny poszczególnych składników majątku przez biegłego.

Zarówno przy polubownym jak i sądowym podziale majątku nieoceniona jest pomoc adwokata lub radcy prawnego. Byli małżonkowie często nie zdają sobie sprawy, co wchodzi w skład ich majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty. Co ważne rozliczeniu polegają także nakłady dokonane w trakcie małżeństwa. Dlatego też warto mieć pewność i jasność swojej sytuacji i praw nam przysługujących.

Czy długi wchodzą do majątku wspólnego?

Przede wszystkim, należy wiedzieć, że długi nie są dzielone przez sąd w sprawie o podział majątku wspólnego. Sąd nie wskaże zatem, który z małżonków ma spłacać zaciągnięty kredyt, nawet jeżeli dom, na który został zaciągnięty kredyt, zostanie przyznany na własność jednemu małżonkowi. Jedynymi wspólnymi długami, o których może rozstrzygnąć sąd, są długi, które zostały spłacone przez danego małżonka po powstaniu rozdzielności majątkowej. Zatem kredyt nawet po podziale majątku będzie dalej wspólny i każdy z byłych małżonków odpowiada za całość zobowiązania. Kwestie długów można natomiast uregulować przy polubownym podziale majątku, w tym można rozważyć zwolnienie danego małżonka z długu, na co zgodę musi jednak wyrazić wierzyciel.

Kiedy żona nie odpowiada za długi męża?

Jeśli małżonkowie nie podpisali umowy majątkowej, to oznacza, że łączy ich wspólność majątkowa. Tak jest w większości przypadków. To jak wygląda odpowiedzialność za długi zależy m.in. od tego kto i na co zaciągnął dług.

Wspólne zobowiązanie

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli zobowiązanie wspólnie, to odpowiadają oni za dług zarówno swoim majątkiem wspólnym, jak i majątkami osobistymi.

Zobowiązanie za zgodą małżonka

Jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte po uzyskaniu zgody drugiego małżonka, to dług będzie mógł zostać ściągnięty z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie.

Zobowiązanie bez zgody małżonka

Często zdarza się, że małżonek w tajemnicy zaciąga pożyczki, których potem nie spłaca. W sytuacji gdy dług został zaciągnięty bez zgody współmałżonka, za dług odpowiada małżonek zaciągający zobowiązanie swoim majątkiem osobistym. Wierzyciel może żądać zaspokojenia długu z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich. Jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zaspokojenie wierzyciela może nastąpić także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zatem egzekucja nie będzie prowadzona z wynagrodzenia za pracę małżonka, który nie wyraził zgody na zobowiązanie ani z innych składników majątku wspólnego.

Zobowiązanie na potrzeby rodziny

Natomiast, jeżeli małżonek zaciągnie zobowiązanie, nawet bez wiedzy drugiego małżonka, w „sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny” (np. na czynsz, zakup jedzenia), wówczas małżonkowie odpowiadają solidarnie.

Co zrobić gdy mąż narobił długów?

Aby chronić majątek przed długami współmałżonka, należy ustanowić rozdzielność majątkową. Można to zrobić u notariusza lub w sądzie. Rozdzielność majątkowa sprawia, że majątki małżonków stają się niezależne. Najlepiej jednak, aby podpisanie intercyzy miało miejsce przed powstaniem długów. Jeżeli nie mieliśmy podpisanej intercyzy, a powstały długi, to znaczenie ma to czy małżonek wyrażał zgodę na ich zaciągnięcie, na co zostały zaciągnięte, ale także kiedy zostały zaciągnięte.  Warto zatem w pierwszej kolejności dowiedzieć się jak najwięcej o zaciągniętych zobowiązaniach, np. pozyskać umowę, na podstawie której powstały długi. Warto też zawczasu skonsultować sprawę z prawnikiem, najlepiej od razu po pozyskaniu informacji o długu, aby uniknąć sytuacji, w której komornik zajmie część majątku.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Wspólna nieruchomość po rozwodzie

Po rozwodzie posiadanie wspólnej nieruchomości może wywołać szereg konfliktów między byłymi małżonkami – współwłaścicielami. W zależności od okoliczności, jak i oczekiwań współwłaściciela, rozwiązań problemu wspólnej nieruchomości po rozwodzie jest kilka.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Podział wspólnej nieruchomości po rozwodzie

Należy wskazać, że byli małżonkowie mogą podzielić się majątkiem wspólnym. Mogą to zrobić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem. Podział nieruchomości po rozwodzie może polegać na:

 • przyznaniu nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego;
 • przyznaniu nieruchomości jednemu z małżonków, zaś drugiemu przyznanie innych składników majątku wspólnego, o równowartości nieruchomości;
 • fizycznym podziale nieruchomość pomiędzy małżonków, jeżeli jest on możliwy;
 • sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanej ceny między byłych małżonków.

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia w kwestii podziału wspólnej nieruchomości to każdy z nich może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego (nie wymagana jest zgoda drugiej strony). Dokonania podziału majątku wspólnego nie można dokonać nawet wiele lat po rozwodzie, nie ma tutaj żadnego terminu.

Jakie są prawa małżonka współwłaściciela do korzystania z nieruchomości wspólnej?

Zgodnie z art. 206 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. W przypadku więc gdy jeden małżonek pozbawia drugiego dostępu do wspólnego mieszkania to narusza jego uprawnienia wynikające ze współwłasności.

Czy współwłaściciel ma prawo wejść do domu?

Zajmowanie przez współwłaściciela całego domu i niedopuszczanie do korzystania pozostałych współwłaścicieli jest działaniem bezprawnym. Ale bezprawnym działaniem będzie także samowolne, przy użyciu rozwiązań siłowych, wejście do domu przez współwłaściciela. W tej sytuacji należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W zależności od tego czego chce współwłaściciel możliwe jest złożenie wniosku o dopuszczenie do współposiadania. Kwestia własności, w tym np. przyznanie mieszkania na własność, jednemu z małżonków może być rozstrzygnięte w ramach podziału majątku. Warto wiedzieć, że współwłaścicielowi, który nie może korzystać z nieruchomości, przysługuje również żądanie zapłaty za bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania.  Roszczenie to warto zgłosić w sprawie dotyczącej podziału majątku wspólnego. Wskazać należy, że w postępowaniu sądowym trzeba będzie wykazać, że nie mogło się z lokalu korzystać z winy współmałżonka. Dlatego też warto zgromadzić w tym zakresie odpowiednie dowody.

Czy współwłaściciel może użyczyć mieszkanie?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użyczenie, jak też najem mieszkania, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a co za tym idzie potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli doszło do zawarcia umowy użyczenia wbrew innym współwłaścicielom to pozostali współwłaściciele mogą wystąpić do sądu m.in. z żądaniem stwierdzenia nieważności takiej umowy. Należy także pamiętać, że jeżeli współwłaściciel osiąga jakieś przychody czy pożytki, np. wskutek najmu, to powinny być one rozliczone między wszystkich współwłaściciel stosownie do udziałów.

Wspólna nieruchomość po rozwodzie – co zrobić?

Z pewnością sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego po rozwodzie, w tym sytuacja uniemożliwienia korzystania z nieruchomości przez współwłaściciela budzą wiele emocji, a szczególnie irytacji po stronie współwłaściciela, który nie może dostać się i korzystać ze swojej własności. W takich sytuacjach nie należy działać pochopnie, a warto jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki prawne. Nasza kancelaria pomaga na każdym etapie sprawy, opracowuje odpowiednią strategię procesową, tak aby była ona jak najkorzystniejsza dla klienta, reprezentuje klienta przed sądem.

W przypadku byłych małżonków można podzielić nieruchomość wspólną przy podziale majątku. Współwłaściciele często nie są świadomi, że przysługują im niektóre roszczenia w związku z uniemożliwieniem korzystania, jak żądanie zapłaty za bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania. Pomoc prawnika może zatem być bardzo pomocna.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Jak uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

Nie rodzi wielu pytań sytuacja, w której rodzice są zgodni co do tego, jak ma wyglądać opieka nad dziećmi. Co jednak, gdy między rodzicami istnieje spór co do sposobu i zakresu wykonywania opieki nad dziećmi?

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem?

Przede wszystkim prawo, ale i obowiązek opieki nad dzieckiem, przysługuje rodzicom. W sytuacji rozstania rodziców, rodzice powinni wypracować wspólne porozumienie co do tego jak będzie wyglądała kwestia opieki i kontaktów z dzieckiem. Jeżeli jednak wypracowanie takiego porozumienia między rodzicami nie jest możliwe sprawa będzie rozstrzygana przez sąd.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda ustalenie opieki nad dzieckiem?

W przypadku gdy rodzice nie są w stanie zgodnie ustalić opieki nad dzieckiem, konieczne jest skierowanie w tym zakresie sprawy do sądu. Wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem powinien zawierać w szczególności:

 • dane rodzica wnoszącego wniosek (adres, PESEL);
 • dane drugiego rodzica (adres, PESEL);
 • wskazanie danych dziecka;
 • czego się domagamy;
 • uzasadnienie naszego żądania;
 • własnoręczny podpis;
 • dodatkowy odpis pisma z załącznikami.

Ponadto należy pamiętać o załączeniu aktu urodzenia dziecka, aby wykazać, że jesteśmy jego rodzicem, opłaty od wniosku, ale też innych dowodów, które potwierdzałyby nasze twierdzenia. W zależności od okoliczności sprawy dowodami tymi mogą być dokumenty, ale też zeznania świadków czy wniosek o przeprowadzenie opinii biegłych. Warto wskazać, że jeżeli nasz wniosek będzie zawierał braki formalne, to sąd wezwie nas do ich uzupełnienia, co przedłuży całe postępowania. Dlatego też warto już na początku powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnemu, w szczególności, że w sprawach rodzinnych czas często ma niebagatelne znaczenie i nie można pozwolić sobie na pomyłki.

Co oznacza opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu przez rodziców opieki nad małoletnim na przemian w podobnych okresach. Najczęściej wygląda ona w ten sposób, że przez jeden, dwa tygodnie dziecko przebywa u matki, a następnie przez ten sam okres jest pod opieką ojca. Okresy pobytu u rodziców nie muszą być jednak równe, aby mówić o opiece naprzemiennej. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku braku konfliktu między rodzicami, z uwagi na to, że taki system opieki wymaga sprawnego komunikowania się i bieżącego przekazywania sobie informacji odnośnie dziecka.

Jak uzyskać pełną opiekę nad dzieckiem?

Często pytacie nas Państwo co zrobić, aby sąd przyznał nam pełną opiekę nad dzieckiem. Otóż nie ma tutaj prawidłowej odpowiedzi. Sytuacja każdej rodziny jest bowiem inna, a to od okoliczności danej sprawy zależy, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. Sąd przyznając opiekę nad dzieckiem danemu rodzicowi kieruje się zasadą dobra dziecka. Sąd musi rozważyć wszystkie okoliczności i ocenić dowody zgromadzone w sprawie i uznać, który z rodziców daje lepszą gwarancję rozwoju dziecka, zapewniania mu poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zaspokajania jego potrzeb. W tym celu sądy często korzystają z pomocy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, a więc zespołu biegłych psychologów i psychiatrów, którzy oceniają umiejętności wychowawcze rodziców, ale również analizują zachowania i potrzeby dziecka.

Warto zaznaczyć, że obydwoje rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Nawet w przypadku, gdy miejsce zamieszkanie dziecka zostanie ustalone przy danym rodzicu, to drugi rodzic może starać się o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sąd będzie wówczas rozstrzygać, jak mają wyglądać te kontakty tzn. w jakie dni mają mieć miejsce, ile mają trwać, gdzie mają się odbywać. Możliwa jest także sytuacja, w której sąd zakaże kontaktu danego rodzica z dzieckiem. Jednak odebranie rodzicom tego prawa może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy kontakty rodzica z dzieckiem poważnie zagrażają lub naruszają dobro dziecka.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Jak przygotować się do rozwodu i co zrobić przed złożeniem pozwu do sądu?

Rozstając się małżonkowie często zadają sobie pytanie co dalej, od czego tak naprawdę powinno się zacząć rozwód? Czy są jakieś czynności, które warto wykonać przed złożeniem pozwu do sądu? Zapraszamy do lektury!

Od czego zacząć rozwód?

Rozwód może orzec wyłączenie sąd. Jednak zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie samego procesu rozwodowego Strony mogą dojść do porozumienia w pewnych kwestiach. Przykładowo jeżeli małżonkowie mają dzieci, to nawet jeszcze przed wniesieniem pozwu rozwodowego, mogą umówić się co do wymiaru kontaktów z dziećmi czy wysokości alimentów. Małżonkowie mogą także podpisać rodzicielski plan wychowawczy, w którym uwzględnią wszystkie istotne dla nich kwestie w sprawach dzieci. Takie porozumienie między rodzicami znaczenie przyśpiesza cały proces rozwodowy. W trakcie postępowania również Sąd namawia strony do mediacji i wypracowania wspólnego stanowiska przy pomocy mediatora.

Rozpad rodziny to sytuacja wywołująca wiele emocji, dlatego też warto pomyśleć także o swojej sferze psychicznej. Przygotowanie emocjonalne do procesu rozwodowego może pomóc małżonkowi w opanowaniu emocji i poradzeniu sobie z sytuacją rozstania. A jak wiadomo działanie pod wpływem emocji, w żadnej sytuacji, także podczas rozwodu nie jest pożądane.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Od czego zacząć, gdy chce się rozwieść?

Dobrym pomysłem przed złożeniem pozwu o rozwód jest skonsultowanie sprawy z prawnikiem. Konsultacje przedrozwodowe mogą ustrzec przed popełnieniem błędów procesowych, a także wpłynąć na dalsze decyzje małżonka, które mogą mieć przełożenie na sam proces. Konsultacja sprawy z prawnikiem to też rozważenie alternatyw i szersze spojrzenie na całą sprawę.  Jeżeli istnieje silny konflikt między małżonkami, to warto przed złożeniem pozwu rozwodowego opracować odpowiednią taktykę procesową.

Konsultacja sprawy z radcą prawnym czy adwokatem jest istotna również z tego względu, że małżonkom często wydaje się, że prawda jest po ich stronie. Jednak to, co dla nich jest oczywiste i czarno – białe, dla sądu może takie nie być. Tym bardziej, że strony zwykle nie znają realiów procesowych. Powierzenie sprawy rozwodowej doświadczonemu prawnikowi zwiększa zatem szanse rozstrzygnięcia jej po myśli danego małżonka. Od wielu lat nasza kancelaria świadczy pomoc w sprawach rodzinnych. Dzięki setkom godzin spędzonych na salach sądowych wiemy, na jakie aspekty sprawy zwrócić szczególną uwagę.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, należy także zebrać odpowiednie dokumenty. Jakie to mają być dokumenty? To zależy od okoliczności sprawy i naszych żądań. Jeżeli chcemy orzeczenia o winie małżonka, to powinniśmy zebrać wszystkie dokumenty, które mogą o niej świadczyć. Dowodami mogą być także zeznania świadków. Jeżeli natomiast domagamy się alimentów czy to na małżonka, czy to na rzecz dziecka to dowody powinny ukazywać zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości majątkowe Stron (np. faktury za zajęcia dodatkowe, rozliczenie PIT). Po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów można przystąpić do pisania pozwu o rozwód.

Co jest potrzebne do złożenia pozwu o rozwód?

Przed złożeniem pozwu rozwodowego małżonek powinien uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu małżeństwa, a w przypadku posiadania dzieci również odpisu ich aktów urodzenia. Do samego pozwu rozwodowego należy także załączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej, która wynosi 600 zł.

Sam pozew o rozwód powinien zawierać takie elementy jak:

 • dane osobowe małżonków, wraz ze wskazaniem adresów zamieszkania i nr PESEL
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego składamy pozew
 • żądania osoby składającej pozew (m.in. czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie, w przypadku małoletnich dzieci – kwestia władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, kontaktów, alimentów)
 • wnioski dowodowe
 • uzasadnienie pozwu
 • podpis
 • odpis pozwu

W uzasadnieniu pozwu należy wskazać, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa i powołać okoliczności i dowody o tym świadczące. Warto wskazać czy strony dalej mieszkają razem. Jeżeli domagamy się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka należy szczegółowo wskazać, w czym tkwi ta wina i w miarę możliwości przedstawić dowody za nią przemawiające. W przypadku zaś posiadania dzieci należy opisać ich obecną sytuację opiekuńczo – wychowawczą.

Każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego też pozew zawsze powinien uwzględniać okoliczności danej sprawy.

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

Przede wszystkim dla orzeczenia rozwodu przez sąd konieczne jest ustalenie, że między małżonkami doszło do zerwania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Dlatego pytania sądu będą zmierzać do ustalenia powyższego. Poniżej zamieszczamy listę przykładowych pytań, jakie może zadać sąd:

 • Kiedy został zawarty związek małżeński?
 • Czy małżonkowie mają dzieci?
 • Czy małżonkowie mieszkają razem?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe?
 • Czy kocha Pan/Pani żonę/męża?
 • Kiedy ustało współżycie fizyczne?
 • Kiedy nastąpił rozpad małżeństwa?
 • Czy małżonkowie podejmowali próby ratowania małżeństwa?
 • Czy małżonkowie widzą możliwość uratowania małżeństwa?
 • W czym upatruje Pan/Pani winę małżonka? (w przypadku żądania orzeczenia o winie)

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd będzie pytał również o ich sytuację, o to jak radzą sobie z rozstaniem rodziców, ale także zada pytania o zarobki stron i potrzeby dzieci. Do rozprawy rozwodowej warto jest się przygotować, w czym pomoże wcześniejsza konsultacja w naszej kancelarii adwokackiej Warszawa Praga. Osobiste przesłuchanie Stron jest ważnym elementem sprawy rozwodowej, które może zaważyć o treści wyroku sądu.

 

Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Kiedy w małżeństwie się nie układa, często pojawia się właśnie myśl o wyprowadzce. Wyprowadzka małżonka to zakończenie pewnego etapu związku. Wówczas powstaje pytanie, jakie skutki może ona za sobą nieść oraz czy wyprowadzka przed rozwodem może wpłynąć negatywnie na proces rozwodowy?

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Czy powinno się wyprowadzić przed rozwodem?

W praktyce często zdarza się, że w chwili składania pozwu rozwodowego, małżonkowie nie mieszkają już razem. Aby uzyskać rozwód, wyprowadzka ze wspólnego miejsca zamieszkania małżonków przed rozwodem nie jest konieczna, a często też nie jest możliwa. Zdarza się bowiem, że żadnego z małżonków nie stać na samodzielny wynajem nowego lokum lub też każde z nich chce sprawować codzienną opiekę nad dziećmi i mimo postępowania rozwodowego mieszkają razem. Aby sąd orzekł rozwód konieczne jest jednak udowodnienie, że między małżonkami doszło do zerwania trzech więzi: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Zatem jeżeli strony mieszkają razem i dalej prowadzą wspólne gospodarstwo domowe to będzie to przeszkodą do orzeczenia rozwodu przez sąd.

Jakie są skutki wyprowadzki przed rozwodem?

Skutkiem, jaki zazwyczaj wiąże się z przeprowadzką małżonka do innego miejsca, jest zerwanie więzi gospodarczej między stronami. Wyprowadzka z reguły powoduje, że strony przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Sama wyprowadzka nie oznacza jednak, że spełnione są wszystkie przesłanki do orzeczenia rozwodu. Sąd nie może zatem orzec rozwodu tak długo, jak długo nie stwierdzi zaniku pożycia małżeńskiego wykazującego cechy zupełności i trwałości.

Wyprowadzka przed rozwodem może mieć także wpływ na kwestie sprawowania opieki nad dziećmi i ustalenia ich miejsca zamieszkania. Sąd ustalając miejsce zamieszkania dziecka, zwykle kieruje się tym, że zmiana miejsca zamieszkania u dziecka może spowodować stres i zaburzenie poczucia jego bezpieczeństwa, w tym np. wymusić zmianę szkoły. Zatem przeprowadzka rodzica może mieć wpływ na to jak później będzie wyglądać opieka nad dziećmi. Sąd każdorazowo jednak zobowiązany jest indywidualnie rozważyć okoliczności sprawy i przede wszystkim ustalić taki sposób opieki nad dzieckiem czy miejsce jego zamieszkania, które nie godzi w dobro dziecka.

Jeżeli Sąd będzie rozstrzygał o winie w rozpadzie małżeństwa to kwestia wyprowadzki małżonka będzie dokładniej poruszana, w szczególności co do tego, w jakich okolicznościach do niej doszło. W przypadku gdy wyprowadzka była nieuzasadnionym przejawem porzucenia drugiej strony, może to wpłynąć na orzeczenie o winie danego małżonka w rozpadzie związku.

Podkreślić należy, że skutki wyprowadzki przed rozwodem zależą od tego, w jakich okolicznościach do niej doszło, dlatego też zawsze dobrze jest skonsultować sprawę z prawnikiem, posiadającym doświadczenie w sprawach rodzinnych.

Plan przeprowadzki – co można zabrać przy wyprowadzce przed rozwodem?

Wyprowadzając się przed, w trakcie, czy po rozwodzie, wyprowadzający się małżonek często zastanawia się, co może zabrać. Wskazać należy, że przedmioty, które stanowią majątek osobisty danego małżonka, mogą być zabrane przez niego w trakcie przeprowadzki. Jednak zabranie rzeczy, które są własnością współmałżonka, może być kwalifikowane już jako kradzież. Co jednak z rzeczami wspólnymi? Tutaj sprawa nie jest czarno – biała, a wszystko zależy od okoliczności. Co do zasady każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Kto płaci rachunki w trakcie i po rozwodzie?

Często małżonkowie twierdzą, że rachunki za mieszkanie powinien płacić małżonek, który w mieszkaniu mieszka. Nie zawsze jednak tak jest. Kwestia tego, kto zobowiązany jest do regulowania rachunków, zależy od tego czy strony łączy ustrój wspólności majątkowej czy też nie. Jeżeli strony łączy wspólność majątkowa to małżonek, który uiszcza całość opłat nie może domagać się ich zwrotu, jeżeli uiszczane są z majątku wspólnego. Jeżeli strony łączy ustrój rozdzielności majątkowej, który powstaje m.in. po rozwodzie, to małżonek, który się wyprowadził, powinien zwrócić drugiemu połowę wydatków na czynsz. Należy także zaznaczyć, że po rozwodzie małżonkowie mogą podzielić się majątkiem wspólnym i tym samym wyeliminować kwestie wspólnego ponoszenia opłat po rozwodzie.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Rozwód wywołuje zawsze dużo emocji u małżonków. Bardzo często zastanawiają się oni co powinni, a czego nie powinni robić, w trakcie rozwodu. Innymi słowy, czy pewne zachowania czy działania mogą wpłynąć na proces rozwodowy czy też nie? Dzisiaj bliżej przyjrzymy się temu tematowi.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co sąd bierze pod uwagę przy rozwodzie?

Na początku należy wskazać, że sąd może orzec rozwód:

 •       z wyłącznej winy jednego małżonka
 •       z winy obu małżonków
 •       bez orzekania o winie.

W zależności od tego czego żądamy postępowanie rozwodowe będzie się nieco różnić. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozstania, chcą jak najszybciej przeprowadzić cały proces i nie chcą rozstrzygać o winie w rozpadzie małżeństwa to sprawa jest dosyć prosta. Sąd nie będzie szczegółowo analizował przyczyn rozpadu małżeństwa. Nie warto jednak działać pochopnie i chcąc szybko zakończyć sprawę decydować się na rozwód bez orzekania o winie. Nie zawsze taka decyzja jest właściwa, zawsze należy przeanalizować, jakie długofalowe skutki może ona za sobą pociągać. Zdarza się, że dopiero po pewnym czasie małżonek zdaje sobie sprawę, że działał pod wpływem emocji, a jego decyzja nie była najlepsza.

Jeżeli chcemy, aby sąd ustalił kto jest winny rozpadowi małżeństwa, musimy przedstawić odpowiednie dowody. Zazwyczaj małżonkowie wzajemnie twierdzą, że wyłączna wina leży po stronie tego drugiego małżonka. Przy orzekaniu o winie sąd musi wziąć pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy (zeznania małżonków, zeznania świadków, dokumenty), a także ocenić dane zachowania pod względem moralnym i na tej podstawie uznać kto jest winny rozpadu więzi.

Zarówno decyzję o żądaniu rozwodu bez orzekania o winie, jak też z jej orzeczeniem warto wcześniej skonsultować z prawnikiem. Każda decyzja pociąga za sobą pewne konsekwencje, w tym może mieć wpływ na decyzje odnoście dzieci. Dlatego też nie warto działać pochopnie, a warto wcześniej poznać wszelkie możliwości i konsekwencje wiążące się z danym rozwiązaniem. Jako że rozwód to proces, którego konsekwencje mają wpływ na dalsze życie, pomoc prawna jest tutaj nieoceniona.  

O co pyta sędzia na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa wiąże się dla małżonków z dużym stresem. Dlatego też warto wiedzieć już wcześniej, jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie rozwodowej. Oczywiście zawsze pytania są dostosowane do okoliczności danej sprawy, jednak możemy wskazać pewne kwestie, o które zapyta sąd.

 •       Kiedy został zawarty związek małżeński?
 •       Czy podpisywali Państwo umowę rozdzielności majątkowej?
 •       Czy maja Państwo dzieci? W jakim wieku?
 •       Dlaczego chce Pan/Pani rozwodu?
 •       Kiedy więzi uległy rozluźnieniu?
 •       Czy mieszkają Państwo razem?
 •       Dlaczego doszło do wyprowadzki małżonka?
 •       Czy kocha Pan/Pani męża/ żonę?
 •       Kiedy ustała więź fizyczna?
 •       Od kiedy prowadzą Państwo oddzielne gospodarstwa domowe?
 •       Czy widzi Pan/Pani możliwość ratowania małżeństwa?
 •       Czy podejmowali Państwo próby ratowania małżeństwa?

Jeżeli chcemy orzeczenia o winie:

 •       Dlaczego uważa Pan/Pani, że małżonek jest winny rozpadu małżeństwa? (dobrze jest wymienić konkretne sytuacje, które miały miejsce)
 •       Jak układało się Państwa małżeństwo?
 •       Kiedy zaczęło się psuć w małżeństwie?

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci:

 •       Z kim obecnie mieszkają dzieci?
 •       Jak dzieci reagują na sytuację rozstania?
 •       Jak wygląda opieka nad dziećmi?
 •       Jak często mają miejsce kontakty z drugim rodzicem?
 •       Jak chciał/chciałaby Pan/Pani, aby wyglądały kontakty i opieka nad dziećmi?
 •       Jakie są koszty utrzymania dzieci?
 •       Ile Pan/Pani zarabia?
 •       Ile Pan/Pani wydaje na swoje utrzymanie?
 •       Jaką kwotę przekazuje małżonek na utrzymanie dzieci?
 •       Czy poza przekazywaną kwotą małżonek dodatkowo pokrywa jakieś wydatki?

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać?

Rozwód nie zawsze przebiega szybko i sprawnie. Zdarza się, że sprawy rozwodowe mogą trwać kilka lat. Stąd też często pojawia się pytanie czy jeżeli rozwód jeszcze nie jest sfinalizowany to można mieć partnera czy partnerkę. Oczywiście nawiązanie nowej relacji nie jest prawnie zakazane, aczkolwiek w pewnych przypadkach może mieć wpływ na sprawę rozwodową. Nawiązanie nowej relacji po rozpadzie faktycznym związku nie jest uznawane za niewierność małżeńską. Jednak nawet jeżeli związek rozpoczął się już po rozstaniu stron często pojawia się podejrzenie – czy aby na pewno tak było, czy czasami nie był on przyczyną rozstania. Pojawienie się nowej partnerki czy partnera może także spowodować dodatkowe napięcie czy konflikt i tym samym wpłynąć na dalsze stanowisko drugiego małżonka w sprawie rozwodowej.

Co wolno a czego nie wolno robić w trakcie rozwodu?

Podkreślić należy, że każda sprawa jest inna, nie ma zatem jednak właściwej odpowiedzi na pytanie – co wolno, a czego nie wolno robić w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Można jednak wskazać, że z pewnością warto reagować na pisma otrzymywane z sądu. Po wniesieniu pozwu przez małżonka, sąd wyśle odpis tego pozwu drugiemu małżonkowi ze zobowiązaniem do zajęcia stanowiska. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może nieść za sobą negatywne konsekwencje, dlatego też warto już wówczas skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Zrozumiałym jest, że rozwód wywołuje u małżonków całą gamę różnych emocji. Dlatego też wszelkie kroki należy podejmować rozważnie i przemyślanie, a nie działać pod wpływem chwili czy wzburzenia. Również w tym aspekcie profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona, bowiem prawnik umie spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, z uwzględnieniem faktów. Często zdarza się bowiem, że małżonek chcąc szybko zakończyć sprawę zgadza się na niższe alimenty czy brak ustalenia kontaktów z dziećmi, co później rodzi kolejne nieporozumienia.

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci należy pomyśleć o ich właściwym przygotowaniu do rozstania rodziców. A przede wszystkim jak najmniejszym obciążaniu dzieci problemami dorosłych. Dla dobra dziecka warto zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i troski, nie wciągając ich w cały proces rozwodowy, jak też nie nastawiając negatywnie do danego rodzica. Również i nieuzasadnione ograniczanie kontaktu rodzica z dzieckiem nie powinno mieć miejsca, gdyż oboje rodzice mają prawo i obowiązek do opieki i kontaktów nad dziećmi.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Niealimentacja czyli uchylanie się od alimentów

Brak realizacji obowiązku alimentacyjnego jest dość powszechnym problemem. Czy każda zaległość w płaceniu alimentów jest równoznaczna z pojęciem niealimentacji? Co zrobić, jeżeli nie jesteśmy wstanie dłużej płacić alimentów?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co to znaczy niealimentacja?

Niealimentacja to przestępstwo opisane w art. 209 KK. Przestępstwo niealimentacji polega na uchylaniu się od płacenia alimentów przez osobę do tego zobowiązaną. Żeby mówić o przestępstwie niealimentacji obowiązek alimentacyjny musi wynikać z orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem albo innym organem lub umowy.

Kiedy jest przestępstwo niealimentacji?

Wiedząc już, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest karalne, warto wyjaśnić kiedy dokładnie jest przestępstwo niealimentacji? Uchylanie się od płacenia alimentów nie zawsze musi stanowić takie przestępstwo. Konieczne jest jeszcze spełnienie określonych przesłanek.

Żeby uznać uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego za przestępstwo, w pierwszej kolejności należy wykazać, że do płacenia alimentów uchyla się ze swoim obowiązkiem tak długo, że zaległości odpowiadają wysokości alimentów za okres co najmniej 3 miesięcy.

Nie każdy przypadek niepłacenia alimentów musi mieć również tożsamy z „uchylaniem się” od obowiązku alimentacyjnego, a jest to wymóg konieczny do skazania za przestępstwo. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 11 maja 2022 r. sygn. III KK 64/22 wskazując, że by stwierdzić niealimentację nie wystarczy samo potwierdzenie, że oskarżony nie płaci alimentów, do których łożenia był zobowiązany. Konieczne jest równoczesne ustalenie, iż od tego obowiązku „uchyla się”. Spełnienie przesłanki „uchylania się” sądy najczęściej wiążą z negatywnymi odczuciami psychicznymi sprawcy czynu niealimentacji co do obowiązku zapłaty alimentów.

Warto zwrócić uwagę również, że przestępstwo niealimentacji należy do tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek o ściganie. Najczęściej składa go dziecko, a jeżeli nie osiągnęło jeszcze wieku 18 lat, w jego imieniu opiekun prawny.

Co grozi za uchylenie się od płacenia alimentów?

Skoro wiemy już, że niealimentacja stanowi przestępstwo, warto dowiedzieć się co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów. Kara za uchylanie się od płacenia alimentów zależna jest od tego jakie konsekwencje wywołało takie zachowanie.

W art. 209 § 1 KK opisane zostały kary za uchylanie się od płacenia alimentów w typie podstawowym tego przestępstwa. Jeżeli sąd uzna, że w konkretnej sprawie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wypełniło znamiona przestępstwa z art. 209 § 1 KK to orzeka w takim wypadku karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Surowsze kary przewidziane zostały za typ kwalifikowany przestępstwa niealimentacji opisany w art. 209 § 1a KK. Jeżeli uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego narazi uprawnionego do ich otrzymywania na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, zasądzona kara pozbawienia może być orzeczona w wysokości wyższej tj. do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Z uwagi na konsekwencje karnoprawne jakie grożą osobie uchylającej się od płacenia alimentów, brak realizacji takiego obowiązku nie jest działaniem rozsądnym. Jeżeli zobowiązany do płacenia świadczeń alimentacyjnych uzna, że obowiązek ten jest bezzasadny powinien rozważyć wniesienie do sądu sprawy o uchylenie alimentów.

Pozew o uchylenie alimentów należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W treści pozwu należy wskazać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie, z których wynikać będzie, że dalszy obowiązek alimentacyjny jest bezzasadny. Okolicznościami uzasadniającymi uchylenie alimentów może być m.in. podjęcie pracy przez pełnoletnie dziecko, ciężka przewlekła choroba zobowiązanego do alimentów, czy niezawiniona przez niego utrata pracy i niemożność podjęcia zatrudnienia mimo wysiłków i starań w tym kierunku.

Sprawa o uchylenie alimentów jest postępowaniem spornym, uprawniony do alimentów (a jeżeli nie ukończył on 18 lat to działający w jego imieniu opiekun prawny) może przedstawić swoje racje. W postępowaniu o uchylenia alimentów sąd bada wszystkie zebrane dowody, przesłuchuje świadków i dopiero na tej podstawie rozstrzyga w przedmiocie zasadności powództwa.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, uchylenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. spraw rodzinnych Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Alimenty Warszawa

Jednym z podstawowych obowiązków rodziców wobec dzieci jest płacenie alimentów. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie kończy się z ukończeniem przez dziecko 18 lat. Nasza kancelaria w sposób kompleksowy pomaga w sprawach rodzinnych, w tym dotyczących alimentów. Działamy z zaangażowaniem i niezwykłą skrupulatnością, gdyż wiemy, że powierzają nam Państwo swoje losy. 

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Ile wynoszą alimenty w 2023 roku?

Często pytacie nas Państwo, ile obecnie wynoszą alimenty. Niestety nie ma tutaj jednej poprawnej odpowiedzi. Na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć – to zależy. A zależy przede wszystkim od:

 •   usprawiedliwionych potrzeb dziecka
 •   możliwości majątkowych i zarobkowych Stron
 •   zakres osobistych starań w opiece i wychowaniu dziecka (jeżeli dziecko jest małoletnie lub niepełnosprawne).

Jeżeli rodzic dobrze zarabia, żyje na wysokim poziomie, to alimenty będą wyższe niż w przypadku rodzica, który zarabia najniższą krajową. Co istotne, sąd będzie brał pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zatem jeżeli rodzic chce ukryć swój zarobek i „na papierze” zarabia najniższą krajową, a przykładowo jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy posiadane umiejętności wskazują, że mógłby zarabiać zdecydowanie więcej, to orzekając o alimentach powinno zostać to uwzględnione przez sąd.

Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów?

Niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego:

„§  1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przy niealimentacji istotne jest to, że łączna wysokość powstałych zaległości musi stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. Co więcej przestępstwo niealimentacji może popełnić każda osoba, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, nie tylko na dziecko, ale również na małżonka, wnuka czy rodzica.

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?

Często mylnie utożsamia się koniec płacenia alimentów z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Nie jest to właściwe, bowiem obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony sztywnym terminem. Co do zasady uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego ma miejsce gdy dziecko jest już pełnoletnie i może samodzielnie się utrzymać. Nie ma ścisłego katalogu przesłanek, jakie należy spełnić, aby przestać płacić alimenty. Wśród przykładowych sytuacji, które przemawiałyby za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego można wymienić sytuacje, w której:

 •   dziecko może się samodzielnie utrzymać (np. ma stabilną pracę, która pozwala na utrzymanie się)
 •   dziecko posiada majątek, który przynosi dochody pozwalające mu na utrzymanie się
 •   dziecko nie dokłada starań, aby się usamodzielnić (np. stale zmienia kierunki studiów, bez przyczyny nie podejmuje nauki czy pracy)
 •   płacenie alimentów wiąże się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem (zazwyczaj łączy się to z trudną sytuacją majątkową rodzica, utratą pracy czy dodatkowymi uzasadnionymi wydatkami)
 •   żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie jest uchylany automatycznie. Konieczne jest złożenie pozwu do sądu.

 Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Aby uchylić obowiązek alimentacyjny należy złożyć pozew do sądu. W pozwie tym należy uzasadnić dlaczego żądamy uchylenia alimentów. W tym celu, w zależności od okoliczności sprawy, dobrze jest złożyć stosowne dowody, np. zaznanie podatkowe PIT na wykazanie naszej sytuacji majątkowej czy dokumenty potwierdzające sytuację majątkową dziecka. Możliwe jest także powołanie świadków. Co ważne, może okazać się, że sąd uzna, że okoliczności i dowody zgromadzone w sprawie nie dają podstaw do uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości, ale są wystarczające do obniżenia alimentów. Dlatego też w pozwie warto wnieść również o obniżenie alimentów (na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił żądania uchylenia alimentów).

Alimenty prawnik Warszawa

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw rodzinnych w Warszawie na Pradze, ale także i w całej Polsce. Sprawy dotyczące alimentów, czy to na dziecko, czy też na małżonka, wnuka lub rodzica – jako że mają wpływ na nasze finanse – są niezwykle istotne. Sprawy te często wymagają analizy wielu dokumentów i składania różnych wniosków dowodowych. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, aby zwiększyć swoje szanse na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Alimenty na dziecko i bezrobotny rodzic

Alimenty obciążają z reguły rodzica nie sprawującego na co dzień opieki nad dzieckiem. Czy wpływ na wysokość alimentów ma bezrobocie jednego z rodziców? Czy alimenty można nałożyć na osobę bezrobotną? Czy bezrobotna matka musi płacić alimenty?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co z alimentami jeśli ojciec nie pracuje?

Często zdarza się, że w sprawach sądowych pozwany o alimenty broni się wskazując, że nie ma możliwości pokrywania alimentów z uwagi na brak zatrudnienia. Czy możliwym jest żeby sąd nałożył alimenty na osobą bezrobotną?

W praktyce fakt zatrudnienia nie ma decydującego znaczenia dla orzeczenia obowiązku alimentacyjnego i jego wysokości. Tym samym alimenty mogą być nałożone na osobę bezrobotną. W sprawach o alimenty sąd bada przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że pozwany o alimenty celowo zataja swoje dochody lub zwalnia się z pracy licząc, że w ten sposób uniknie obowiązku zapłaty comiesięcznych alimentów. Nic bardziej mylnego.

W toku postępowania strona żądająca alimentów może wykazać, że możliwości zarobkowe pozwanego są na tyle wysokie, że bez większych problemów mógłby znaleźć on pracę. Wpływ na powyższe ma m.in. doświadczenie zawodowe pozwanego, jego wykształcenie, stan zdrowia, czy miejsce zamieszkania. Dodatkowo sąd bada deklaracje podatkowe za poprzednie lata, czy historię z rachunków bankowych. Jeżeli więc w toku postępowania dowodowego okaże się, że osoba bezrobotna, przy dochowaniu należytych starań, mogłaby podjąć zatrudnienie, to sąd orzeknie od takiego bezrobotnego obowiązek alimentacyjny.

Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Nie zawsze jednak powództwo o alimenty musi zostać uwzględnione. Kiedy więc nie należą się alimenty na dziecko? Wbrew powszechnej opinii na obowiązek alimentacyjny nie ma kluczowego znaczenia wiek dziecka i nie jest prawdą, że obowiązek ten zawsze wygasa po ukończeniu lat 18 przez dziecko (26 lat jeżeli dalej się kształci). W pewnych przypadkach np. w przy znacznej niepełnosprawności dziecka obowiązek alimentacyjny może być orzeczony nawet dożywotnio.

Alimenty na dziecko nie należą się przede wszystkim jeżeli dziecko jest wstanie samodzielnie się utrzymać. Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy umożliwiają uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielnego utrzymania. Dzieje się tak przykładowo gdy dziecko obiektywnie ma już możliwości do podjęcia pracy, ale unika zatrudnienia lub też przedłuża okres edukacji wyłącznie w celu dalszego pobierania świadczeń alimentacyjnych. Podobnie alimenty na dziecko nie należą się gdy posiadany przez dziecko majątek generuje przychody umożliwiające mu zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb.

Innym przypadkiem gdy nie należą się alimenty na dziecko jest sytuacja, w której alimenty są połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica. Dzieje się tak np. gdy rodzic jest przewlekle chory, a jego dochody w istotnej części przeznaczone są na koszty leczenia, czy rehabilitacji.

Ile wynoszą minimalne alimenty?

Wiele osób rozważających założenie sprawy o alimenty zastanawia się jakiej kwoty można żądać w pozwie. Ile wynoszą minimalne alimenty? Żadne przepisy nie wskazują kwoty minimalnych alimentów. Żeby odpowiedzieć na pytanie ile wynoszą minimalne alimenty trzeba oprzeć się na praktyce sądów. Sąd ustalając wysokość alimentów bada usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodziców. W 2023 r. minimalne zasądzane przez sądy alimenty wynoszą ok. 400,00-500,00 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że dobrze uzasadniony pozew i odpowiednie wykazanie możliwości zarobkowych rodzica dziecka może pozwolić uzyskać kwoty zdecydowanie większe.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku zwrócić się o pomoc do kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. sprawy rodzinne Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Prawa ojca płacącego alimenty

Każdy rodzić ma prawo i obowiązek do kontaktów z dzieckiem. Zdarza się jednak, że rodzic sprawujący bieżącą opiekę nad dzieckiem utrudnia lub całkowicie uniemożliwia te kontakty. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem może mieć różne formy jak na przykład nastawiania dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi czy też wyjeżdżanie z dzieckiem akurat w dniu kontaktu z ojcem.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co można zrobić, gdy matka utrudnia kontakt z dzieckiem?

Zawsze w pierwszej kolejności, warto rozważyć polubowne załatwienie sprawy m.in. poprzez mediacje. Czasami pomoc osoby z zewnątrz może doprowadzić do wypracowania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Często zdarza się jednak, że współpraca rodziców jest niemożliwa, a ich oczekiwania co do kontaktów czy sposobu opieki nad dzieckiem zupełnie odmienne. Wówczas rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Przede wszystkim wskazać należy, że dziecko powinno mieć kontakt z obojgiem rodziców. Poza skrajnymi sytuacjami (np. stosowanie przemocy) utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem jest sprzeczne z dobrem dziecka. Uniemożliwianie kontaktu dziecka z rodzicem nazywane jest „alienacją rodzicielską”. W zależności od okoliczności sprawy m.in. od tego czy wcześniej zostały już ustalone kontakty z dzieckiem, czy utrudnianie kontaktu ma charakter celowy czy kontakty w ogóle dochodzą do skutku, rozważyć należy złożenie wniosku o:

 •   ustalenie lub zmianę kontaktów z dzieckiem;
 •   zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niewykonany kontakt;
 •   nakazanie zapłaty danej sumy za niewykonane kontakty (możliwe jedynie w przypadku gdy istnieje prawomocne orzeczenie co do zagrożenia nakazaniem zapłaty);
 •   zmianę miejsca zamieszkania dziecka;
 •   ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jak widać trudno jest wskazać, jedno prawidłowe rozwiązanie w sytuacji utrudniania kontaktu ojca z dzieckiem. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Dlatego też warto skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, mającego doświadczenie w sprawach rodzinnych, który doradzi, jakie działania należy podjąć, aby zmienić obecną sytuację, a także przeprowadzi przez cały proces sądowy.

Co grozi za utrudnianie kontaktu?

Działanie, które ma na celu zniszczenie lub utrudnienie zbudowania lub odbudowania więzi między rodzicem o dzieckiem należy rozpatrywać w kategorii przemocy emocjonalnej. Dlatego też jeżeli rodzic, sprawujący bieżącą pieczę nad dzieckiem, utrudnia kontakt dziecka z drugim rodzicem (bez ważnych powodów) to wówczas postępuje on niezgodnie z dobrem dziecka. Tym samym takie zachowanie należy rozpatrywać w kategorii wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób nieprawidłowy, a tym samym może ono doprowadzić m.in. do ograniczenia a nawet pozbawienia władzy rodzicielskie danemu rodzicowi.

Co do zasady, rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem ma obowiązek wykonywać obowiązujące orzeczenie w przedmiocie kontaktów zgodnie z jego treścią. Często zdarza się jednak tak, że mimo ustalenia kontaktów przez sąd kontakty te nie dochodzą do skutku z winy rodzica sprawującego pieczę. Jeżeli ustalone kontakty nie są realizowane to wówczas możliwym rozwiązaniem jest złożenie do sądu wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niewykonany kontakt. Wystarczająca jest tutaj uzasadniona obawa, że rodzic może utrudniać kontakty. Dobrze jest jednak przywołać odpowiednią argumentację, dowody i przykładamy sytuacji, które tą obawę powodują.

Jeżeli mimo zagrożenia nakazaniem zapłaty przez sąd za każdy niewykonany kontakt rodzic dalej utrudnia kontakty to możliwe jest wszczęcie postępowania o nakazanie zapłaty za niewykonane kontakty. Wówczas sąd bada, dlaczego dany kontakt nie doszedł do skutku i kto ponosi za to winę. Jeżeli dojdzie do przekonania, że miało to miejsce wskutek nieuzasadnionego zachowania rodzica sprawującego pieczę, to nakaże temu rodzicowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica.

Ile wynosi kara za utrudnienia kontaktu z dzieckiem?

To jaka będzie wysokość kwoty za każdy niewykonany kontakt będzie zależy m.in. od możliwości zarobkowych i majątkowych danego rodzica. W przepisach brak jest konkretnej stawki czy też zakresu, w jakim powinna mieścić się kwota grzywny.  Zwrócić należy uwagę, że kara musi być w pewien sposób dotkliwa, aby odstraszała od kolejnych utrudnień kontaktów. Nie może jednak to być kara oderwana od rzeczywistej sytuacji finansowej rodzica i prowadzić do sytuacji, w której ten nie miałby się za co utrzymać.

Gdzie zgłosić brak kontaktu z dzieckiem?

W sytuacji gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem ważny jest czas. Warto szybko podjąć działania, gdyż każdy miesiąc braku kontaktu z dzieckiem może skutkować rozluźnieniem więzi z dzieckiem. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Jeżeli brak jest ustalonych kontaktów z dzieckiem będzie to wniosek o ich ustalenie.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek powinien zawierać m.in.:

 •   dane rodziców wraz z adresami i nr PESEL
 •   dane dziecka
 •   oznaczenie sądu
 •   określenie żądania (jeżeli chcemy ustalić kontakty z dzieckiem to należy wskazać konkretne dni i godziny kontaktów, z uwzględnieniem świąt, wakacji czy ferii)
 •   orzeczenia sądów, jeżeli były wcześniej wydawane
 •   uzasadnienie naszego żądania
 •   podpis
 •   odpis pisma

Ważne jest prawidłowe sformułowanie wniosku, bowiem w przypadku braków pisma sąd wezwie do ich uzupełnienia, co wydłuży czas trwania całego postępowania.

Co więcej, często w sprawach dotyczących kontaktów i opieki nad dzieckiem konieczne jest wypowiedzenie się przez biegłych, celem ustalenia umiejętności wychowawczych rodziców, kondycji dziecka i ustaleniem co jest zgodne z dobrem dziecka. Dobrze jest już na wczesnym etapie postępowania złożyć wniosek w tym zakresie, aby sąd jak najszybciej skierował sprawę do biegłych, bowiem terminy oczekiwania na opinię są bardzo długie.

Wskazać należy, że sprawy związane z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem są sprawami zwykle skomplikowanymi i wieloetapowymi. Dlatego też warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. W szczególności, że czas ma w tego rodzaju sprawach istotne znaczenie.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga